De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vereenvoudiging en flexibilisering van het functiehuis WGV Oost, 28 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vereenvoudiging en flexibilisering van het functiehuis WGV Oost, 28 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Vereenvoudiging en flexibilisering van het functiehuis WGV Oost, 28 november 2013

2 FWG Functieontwerp/- beschrijven en Functie- waardering Beoordeling Beloning Leiderschap en Talent Ontwikkeling Organisatie Ontwerp Strategische Personeels Planning Recruitment

3 Trendonderzoek

4

5 Hoofdthema’s ▪ 1. Kostenbeheersing 2.0 ▪ 2. Actief burgerschap ▪ 3. Naar een nieuwe zorgorganisatie ▪ 4. Zorg dicht bij huis ▪ 5. meten is weten? ▪ 6. De wendbare werkvloer

6 De wendbare werkvloer ▪ Tekorten en overschotten ▪ Flexibilisering ▪ Zorgorganisaties werken aan toekomstbestendig personeelsbeleid (SPP), maar het blijft lastig ▪ Organisaties en professionals laveren tussen paradoxen

7 De wendbare werkvloer: uitersten ▪ Door de veranderende positie van de zorgorganisatie en de toenemende ontschotting en samenwerking, moeten organisaties en professionals omgaan met tegengestelde belangen, eisen en rollen. ▪ Het nieuwe zorglandschap vraagt om attituden die kunnen conflicteren ▪ We zien dat organisaties en professionals moeten zien te laveren tussen uitersten. ▪ Sommige paradoxen zijn vooral voelbaar op functieniveau, andere op organisatieniveau.

8 De paradoxen ▪ samenwerken én onderscheiden ▪ zorgen én ontzorgen ▪ bedrijfsmatig én idealistisch ▪ flexibiliteit én binding ▪ lager leggen van verantwoordelijkheid én kwaliteitsbeheersing ▪ generalist én expert

9 En meer ▪ Voorbeelden van andere paradoxen: macro- én microdenker, solist én teamplayer, meedenken én tegenspreken, sturend én dienend. ▪ Om goed om te kunnen gaan met de beschreven paradoxen, moet een werknemer nogal wat in huis hebben, zoals een groot reflectief vermogen en voortdurende flexibiliteit. ▪ Door de toenemende complexiteit is er steeds meer behoefte aan hoger opgeleid personeel.

10 Gedeeld ideaal In de ideale situatie:  is een zorgorganisatie financieel gezond;  zorgt voor aanvullend zorgaanbod (in de wijk);  heeft een duidelijke visie;  positioneert zich sterk tegenover de gemeente/verzekeraars/andere organisaties en partijen.  Werkt samen in netwerken  om te komen tot een integraal zorgaanbod voor de cliënt.

11 Het ideaal, deel 2 En: ▪ De organisatie heeft voldoende hoogopgeleide, flexibele, breed inzetbare professionals, ▪ die loyaal zijn aan de organisatie; ▪ die expert zijn in hun vakgebied ▪ én in staat om over de muren van de eigen professie te kijken. ▪ Die bovendien kunnen schakelen tussen het belang van de organisatie, het team en de cliënt.

12 Is uw organisatie voorbereid?

13 FFH: HR vooraan bij besluitvorming over organisatieontwerp

14 Fte’sFunctiesKwaliteit Producti- viteit Kosten Opbreng- sten Vorm geven aan personeelsbestand

15

16 Organisatievraagstukken en beschikbare data Over welke informatie beschikt u al? Informatie in FWG 3.0 Functiebeschrijvingen en normen Informatie in FWG 3.0 Functiebeschrijvingen en normen Macro-ontwikkelingen Organisatievraagstukken Opleidingsniveaus Competenties Verantwoordelijkheden Zwaartegrenzen Inconveniënten Opleidingsniveaus Competenties Verantwoordelijkheden Zwaartegrenzen Inconveniënten FWG Functies Herschikken (FFH)

17 ARTSVERPLEEGKUNDIG SPECIALIST VERPLEEGKUNDIGE 1. SELECTEER 2 OF MEER FUNCTIES 2. REDUCEER FUNCTIES TOT DE KERN 3. KIES EEN HERSCHIKKINGS - GRONDSLAG 4. FWG F UNCTIES ZOEKT OPLOSSINGEN 5. STEL HANDMATIG BIJ FFH: HET CONCEPT ARTS ' VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST ' VERPLEEGKUNDIGE ' FUNCTIE IS OPGEBOUWD UIT TAAKPAKKETJES MET VAARDIGHEDEN OP NIVEAU EN HOEVEELHEID TIJD DE GROOTTE VAN DE FUNCTIE REFLECTEERT VOORAL ZWAARTE

18 Initiële vragen waarbij FFH is ingezet ▪ berekening formatie bij een voorgenomen beddenreductie ▪ herinrichting van de leidinggevende structuur ▪ in kaart brengen van de uitwisselbaarheid van functies ▪ inrichting zelfsturende wijkteams ▪ vergelijking geboden zorg met zorgvraag vanuit ZZP’s ▪ verschuiven taken van hogere naar lagere functies ▪ Inventarisatie mogelijkheden functiedifferentiatie (junior- seniorvarianten)

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 FWG F UNCTIES : UITBREIDINGSMOGELIJKHEDENDOEL 1. MEERDERE VAN DEZELFDE FUNCTIE ARTSEN VERPLEEGKUNDIG SPECIALISTEN VERPLEEGKUNDIGEN DIFFERENTIATIE BINNEN FUNCTIEGROEP 2. VERSCHILLENDE FUNCTIESFUNCTIEVERSCHUIVING, ANDERE AANTALLEN PER FUNCTIE 3. TAKEN VERANDEREN DOOR INNOVATIES EFFECT VAN INNOVATIES OP FUNCTIES IN BEELD BRENGEN 4. MATCH NAAR MENSEN OP BASIS VAN PERSOONLIJK PROFIEL OPTIMAAL GEBRUIK MAKEN VAN KWALITEITEN VAN MENSEN UITBREIDINGEN 5. COMBINATIES VAN MOGELIJKHEDEN OPTIMAAL INZET VAN DE TOOL VOOR ORGANISATIESTRATEGIE


Download ppt "Vereenvoudiging en flexibilisering van het functiehuis WGV Oost, 28 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google