De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Personeel op maat, maat in personeel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Personeel op maat, maat in personeel"— Transcript van de presentatie:

1

2 Personeel op maat, maat in personeel
''Nu en straks de juiste persoon op de juiste tijd op de juiste plaats in zorg en welzijn''. ZorgFormat 3.0 Capaciteitsplanning in zorg en welzijn van inhoud naar organisatie Werkverband ZorgFormat BV Stichting Capaciteitsplanning Zorg

3 Vragen zoals die vaak bestaan binnen zorgorganisaties
wat betekent het veranderende zorgaanbod voor de personeelsformatie? is de formatie die wij nodig hebben betaalbaar vanuit de bekostigingssystematiek? wat is voor ons een verantwoorde vorm van functiedifferentiatie? voor hoeveel leerlingen moeten we capaciteitsafspraken maken met het ROC of HBO? hoe snel kunnen we - bij het huidige personeelsverloop- het nieuwe formatieplaatsenplan realiseren? wat zijn de personeelskosten per werkeenheid en hoe kan ik deze kosten beïnvloeden Is onze personele inzet goed ingeregeld??

4 1. Van inhoud van zorg en begeleiding naar organisatie van het werk
Aan de hand van 3 inhoudelijke instrumenten wordt een beeld gemaakt van de zorg en begeleidingsvraag, de complexiteit van zorg en specifieke zorgtaken. De opmaat naar de gewenste personele inzet! 2. Vinden van balans tussen vaste en flexibele formatie en budgettair kader Aan de hand van de module basisdienstenpatroon kan de minimaal benodigde formatie vastgesteld worden. Aan de hand van fluctuerende bedbezetting of werklast wordt bepaald hoeveel flexibele formatie u dient te reserveren in uw plan en budget. 3. Eenvoudig vaststellen van het formatieplan en de kostprijs Een 'on the fly' visualiserend en meerekenend basisdienstenpatroon maakt het vaststellen en bijstellen van de benodigde formatie en budget relatief eenvoudig. 4. Scenario personeelsplanning Doordat de huidige en de benodigde formatie in beeld is gebracht is het mogelijk om scenario’s op te stellen voor de akties die u de komende jaren in gang gaat zetten op het gebied van werving, scholing en interne doorstroom. Zo bent u in staat een sluitend strategisch personeelsbeleid in gang te zetten. Kenmerkend 1. Van inhoud van zorg en begeleiding naar organisatie van het werk 3 inhoudelijke instrumenten, een beeld van zorg en begeleiding. 2. Vinden van balans tussen vaste en flexibele formatie en budgettair kader fluctuerende bedbezetting of werklast bepalen hoeveel flexibele formatie u dient te reserveren in uw plan en budget. 3. Eenvoudig vaststellen van het formatieplan en de kostprijs 'on the fly' visualiserend en meerekenend basisdienstenpatroon, vaststellen en bijstellen van de benodigde formatie en budget. 4. Scenario personeelsplanning huidige en de benodigde formatie in beeld gebracht, scenario’s voor acties die u de komende jaren in gang gaat zetten op het gebied van werving, scholing en interne doorstroom. Sluitend strategisch personeelsbeleid in gang zetten!

5 Infrastructuur Stichting capaciteitsplanning zorg Regio Plus
Licentie Regio Plus ZorgFormat BV Bureau de Bok Bureau PFC Bureau G&D Zorgorganisatie Training/consult Techniek: Sebastian Webprojecten 5

6 Voorbeeldresultaten uit het programma; zorgvragen, complexiteit en zorgtaken.
Voorbeelden van resultaten zoals gevonden op verschillende werkeenheden. Inventarisatie en discussie maken dat er een onderbouwde keuze voor de formatie gemaakt kan worden. Discussieresultaten worden geëffectueerd in het basisdienstenpatroon

7 Voorbeeld Jeugdzorg

8 Gewenst basisdienstenpatroon
In een werkblad wordt een herontwerp van de gewenste aanwezigheid van personeel gemaakt. Functies, werktijden, pauzes worden gekoppeld aan de bruto-netto berekening, werkgeverstoeslag etc. En doorgerekend naar formatiekosten per jaar. Zo ontstaat een onderbouwde begroting voor de werkeenheidsformatie.

9

10 Het Formatieplaatsenplan

11 Het personeelsscenario, een opmaat naar strategisch personeelsbeleid.
Uit de resultaten per werkeenheid kan een overzicht gemaakt worden voor werkeenheid, cluster of organisatie. Op een rekenblad worden huidige en gewenste formatie getoond en kan het te verwachten verloop aangegeven worden. Er ontstaat een personeelsvraag die opgelost kan worden door vast te stellen beleidskeuzes.

12 Investering Werken in een projectopzet; p&o faciliteert
Voorlichting, aftrap, inrichten project Per werkeenheid; Vullen instrument 2 personen x 3uur Maken basisdienstenpatroon 2 personen 2x 2uur Nabespreken afdeling ; genereren draagvlak, werkbespreking Leidinggevende aanjagende rol Naar wens variëren met; Koppeling visie en missie Uitgangspunten Lean Steeds vaker financiën leidend Kosten programma per jaar €2500 tot 800FTE Startfase begeleiding.

13


Download ppt "Personeel op maat, maat in personeel"

Verwante presentaties


Ads door Google