De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ZorgFormat 3.0 Capaciteitsplanning in zorg en welzijn van inhoud naar organisatie Werkverband ZorgFormat BV Stichting Capaciteitsplanning Zorg ''Nu en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ZorgFormat 3.0 Capaciteitsplanning in zorg en welzijn van inhoud naar organisatie Werkverband ZorgFormat BV Stichting Capaciteitsplanning Zorg ''Nu en."— Transcript van de presentatie:

1

2 ZorgFormat 3.0 Capaciteitsplanning in zorg en welzijn van inhoud naar organisatie Werkverband ZorgFormat BV Stichting Capaciteitsplanning Zorg ''Nu en straks de juiste persoon op de juiste tijd op de juiste plaats in zorg en welzijn''.

3 wat betekent het veranderende zorgaanbod voor de personeelsformatie? is de formatie die wij nodig hebben betaalbaar vanuit de bekostigingssystematiek? wat is voor ons een verantwoorde vorm van functiedifferentiatie? voor hoeveel leerlingen moeten we capaciteitsafspraken maken met het ROC of HBO? hoe snel kunnen we - bij het huidige personeelsverloop- het nieuwe formatieplaatsenplan realiseren? wat zijn de personeelskosten per werkeenheid en hoe kan ik deze kosten beïnvloeden Is onze personele inzet goed ingeregeld??

4 1. Van inhoud van zorg en begeleiding naar organisatie van het werk Aan de hand van 3 inhoudelijke instrumenten wordt een beeld gemaakt van de zorg en begeleidingsvraag, de complexiteit van zorg en specifieke zorgtaken. De opmaat naar de gewenste personele inzet! 2. Vinden van balans tussen vaste en flexibele formatie en budgettair kader Aan de hand van de module basisdienstenpatroon kan de minimaal benodigde formatie vastgesteld worden. Aan de hand van fluctuerende bedbezetting of werklast wordt bepaald hoeveel flexibele formatie u dient te reserveren in uw plan en budget. 3. Eenvoudig vaststellen van het formatieplan en de kostprijs Een 'on the fly' visualiserend en meerekenend basisdienstenpatroon maakt het vaststellen en bijstellen van de benodigde formatie en budget relatief eenvoudig. 4. Scenario personeelsplanning Doordat de huidige en de benodigde formatie in beeld is gebracht is het mogelijk om scenario’s op te stellen voor de akties die u de komende jaren in gang gaat zetten op het gebied van werving, scholing en interne doorstroom. Zo bent u in staat een sluitend strategisch personeelsbeleid in gang te zetten. 1. Van inhoud van zorg en begeleiding naar organisatie van het werk 3 inhoudelijke instrumenten, een beeld van zorg en begeleiding. 2. Vinden van balans tussen vaste en flexibele formatie en budgettair kader fluctuerende bedbezetting of werklast bepalen hoeveel flexibele formatie u dient te reserveren in uw plan en budget. 3. Eenvoudig vaststellen van het formatieplan en de kostprijs 'on the fly' visualiserend en meerekenend basisdienstenpatroon, vaststellen en bijstellen van de benodigde formatie en budget. 4. Scenario personeelsplanning huidige en de benodigde formatie in beeld gebracht, scenario’s voor acties die u de komende jaren in gang gaat zetten op het gebied van werving, scholing en interne doorstroom. Sluitend strategisch personeelsbeleid in gang zetten! Kenmerkend

5 5 ZorgFormat BV •Bureau de Bok •Bureau PFC •Bureau G&D Techniek: • Sebastian Webprojecten Stichting capaciteitsplanning zorg Regio Plus Zorgorganisatie Licentie Training/consult Infrastructuur

6  Voorbeelden van resultaten zoals gevonden op verschillende werkeenheden.  Inventarisatie en discussie maken dat er een onderbouwde keuze voor de formatie gemaakt kan worden.  Discussieresultaten worden geëffectueerd in het basisdienstenpatroon

7 Voorbeeld Jeugdzorg

8 Gewenst basisdienstenpatroon In een werkblad wordt een herontwerp van de gewenste aanwezigheid van personeel gemaakt. Functies, werktijden, pauzes worden gekoppeld aan de bruto-netto berekening, werkgeverstoeslag etc. En doorgerekend naar formatiekosten per jaar. Zo ontstaat een onderbouwde begroting voor de werkeenheidsformatie.

9

10 Het Formatieplaatsenplan

11 Uit de resultaten per werkeenheid kan een overzicht gemaakt worden voor werkeenheid, cluster of organisatie. Op een rekenblad worden huidige en gewenste formatie getoond en kan het te verwachten verloop aangegeven worden. Er ontstaat een personeelsvraag die opgelost kan worden door vast te stellen beleidskeuzes.

12 Investering Werken in een projectopzet; p&o faciliteert Voorlichting, aftrap, inrichten project Per werkeenheid; Vullen instrument 2 personen 2x 3uur Maken basisdienstenpatroon 2 personen 2x 2uur Nabespreken afdeling ;genereren draagvlak, werkbespreking Leidinggevende aanjagende rol Naar wens variëren met; Koppeling visie en missie Uitgangspunten Lean Steeds vaker financiën leidend Kosten programma per jaar €2500 tot 800FTE Startfase begeleiding. www.zorgformat.nl

13


Download ppt "ZorgFormat 3.0 Capaciteitsplanning in zorg en welzijn van inhoud naar organisatie Werkverband ZorgFormat BV Stichting Capaciteitsplanning Zorg ''Nu en."

Verwante presentaties


Ads door Google