De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgorganisaties & vastgoed

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgorganisaties & vastgoed"— Transcript van de presentatie:

1 Zorgorganisaties & vastgoed
De veranderende rol van vastgoed in de zorgsecoter

2 Inhoud Rol van vastgoed in zorgorganisaties Financiering van vastgoed
Ontwikkelingen in de zorg Samenwerking zorginstelling & corporaties

3 Speciale positie

4 Het speelveld verandert

5 De aandacht verschuift

6 Vastgoedmanagement

7 Het gebruik centraal HET GEBRUIK INVESTEREN ONDERHOU-DEN EXPLOI-TEREN
DES INVESTEREN

8 Business canvas

9 Strategisch vastgoedmanagement (CREM)
Vastgoedportefeuille afstemmen op de eisen van het kernproces, daardoor….. maximale toegevoegde waarde bereiken en…… optimaal bijdragen aan het totaal resultaat van de organisatie

10 CREM

11 CREM streef naar….. Waardetoevoeging door vastgoed op 7 punten:
Productiviteitsverbetering Kostenreductie Risicobeheersing Waardeverhoging Flexibiliteitsvergroting Cultuurverandering Marketing

12 Concluderend Vastgoed is wel/niet belangrijk in de zorg
Vastgoed is vooral dienend Belang neemt toe

13 Financiering van vastgoed verleden:
Nacalculatie M2 en bouwkosten genormeerd Gegarandeerde kapitaallasten Geen relatie met feitelijk gebruik Geen boekwaardeprobleem

14 Per 01-01-2012 Produktiegebonden vergoeding
Leegstand is risico instelling ( ca. 10 tot 15%van de kosten van uw organisatie) Boekwaarde is probleem / kans

15 De investeringsbeslissing

16 VAN ZORGAANBIEDER MET HUISVESTING NAAR ZORGAANBIEDER & ZORGCORPORATIE
Stelling VAN ZORGAANBIEDER MET HUISVESTING NAAR ZORGAANBIEDER & ZORGCORPORATIE

17 Op weg naar… een interne woningcorporatie?
Investeren in: Mensen Organisatie Systemen Of slim samenwerken?

18 Concluderend Nieuwe financiering leidt tot toenemende risico’s
Dat vraagt om professionalisering! Interne samenwerking Instrumenten & procedures Mens & organisatie

19 Ontwikkelingen in de zorg

20 Transitie AWBZ

21 Beoogde effecten

22 Effecten zorgorganisatie

23 Actieve heroverweging strategie
Keuze is sterk afhankelijk van: regionale vraag + samenstelling van de vastgoedportefeuille Deze uitgangspositie is bepalend voor:

24 Actieve heroverweging strategie
- het volgen van een (combinatie van) strategie(ën) & - heeft een divers effect op zorgaanbod, het personeel & vastgoed

25 Welke strategie ? Vergroten van de capaciteit
Verhuren van zorgappartementen & (mogelijk) extramurale zorg verlenen Reorganiseren vastgoedportefeuille & thuiszorgcapaciteit uitbreiden Alternatief inzetten van vastgoed, doel: vastgoed afstoten

26 Concluderend Tweedeling in vastgoed voor de zorg
Welke rol gaat uw organisatie spelen? Welke strategie(ën) kiest uw organisatie?

27 Samenwerking zorginstelling en corporaties

28 Wat moet er bij elkaar komen ?
Visie op mensen (klant, bewoners, cliënt) Visie op vastgoed Risicomanagement Financiële kaders

29 Advies Focus op de ontwikkeling van uw regio
Focus op de cliënt van nu & in de toekomst: die bepaalt uw aanbod! Heroverweeg uw (vastgoed-)strategie Ontwikkel een visie op de organisatie van vastgoedmanagement Focus op uw kernvastgoed: gebouwen met een laag risicoprofiel en een hoge bijdrage aan de zorgactiviteiten Werk samen met vastgoedprofesionals

30 VRAGEN OF MEER WETEN ?


Download ppt "Zorgorganisaties & vastgoed"

Verwante presentaties


Ads door Google