De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Publieke Sector Vastgoed in de Zorg: Van nacalculatie naar waardecreatie!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Publieke Sector Vastgoed in de Zorg: Van nacalculatie naar waardecreatie!"— Transcript van de presentatie:

1 Publieke Sector Vastgoed in de Zorg: Van nacalculatie naar waardecreatie!

2 2 Aanbodsturing (“Ist”) Budget (garanties) = input oriëntatie; Hoge toetredingsdrempels; Vangnet constructies; Geen risico’s op kapitaallasten; Nauwelijks concurrentie op zorginkoop;

3 3 Vraagsturing (“Soll”) Integrale prestatiebekostiging = output oriëntatie; Lage(re) toetredingsdrempels; Geen vangnet constructies; Volledig risico op kapitaallasten; Concurrentie op zorginkoop; = Fundamentele systeemwijziging!!

4 4 Ondanks (politieke) onzekerheid m.b.t. overgangstraject….. Tempo van invoering ?; Flankerend beleid ?; Winstbeginsel ?; …..staat de richting vast!  Overgang zal gepaard gaan met hevige turbulentie!

5 5 Wat betekent het voor banken? Van risicomanagement op systeem niveau naar risicomanagement op individuele debiteur niveau.

6 6 “Hot Potatoe” cyclus (= afwentelen financiële risico’s) niet houdbaar Zorginstelling Bank WfZ Leden WfZ VWS

7 7 Waarde van vastgoed cruciaal (mede bepalend voor kredietwaardigheid) “Ctrl-Alt-Del” aanbodregulering; Herwaardering van balans (  aanpassen regelgeving Jaarverslaglegging); Bestaande vastgoed (laten) taxeren op marktwaarde (courantheid, bestemming op grond, alternatieve aanwendbaarheid); (Her)overweeg bouwplannen die gebaseerd zijn op oude regelgeving (liever ten halve gekeerd ……….); Zelf doen of uitbesteden? (Vastgoedontwikkeling en financiering is een vak apart!) Hoe meer waarde in vastgoedportefeuille hoe beter de financierbaarheid.

8 8 Tot slot Als zorginstelling financieel in problemen komt door systeemwijziging  overheid aanspreken! Als zorginstelling (na 2005!) bouwbesluiten heeft genomen die financieel probleem hebben veroorzaakt cq. vergroot  zelf op de blaren zitten.


Download ppt "Publieke Sector Vastgoed in de Zorg: Van nacalculatie naar waardecreatie!"

Verwante presentaties


Ads door Google