De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ruud Huirne, Wageningen UR

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ruud Huirne, Wageningen UR"— Transcript van de presentatie:

1 Ruud Huirne, Wageningen UR (ruud.huirne@wur.nl)
Prijsvolatiliteit en inkomensrisico in de landbouw Hoe kunnen landbouwers zich hiertegen wapenen? Ruud Huirne, Wageningen UR

2 Risico’s nader bekeken
Risico heeft betrekking op onzekere consequenties van beslissingen, met name negatieve consequenties zoals letsel en economisch verlies Meeste mensen zijn risico-avers Risico-management: hoe omgaan met risico’s Winst is de beloning voor het nemen van risico’s

3 De mens … risicoperceptie
Mensen onderschatten risico’s met een kleine kans van optreden Mensen onderschatten natuurlijke risico’s Mensen zijn in het algemeen optimistisch en denken dat hun eigen risico kleiner is dan dat van anderen Mensen denken dat de overheid hun bij rampen (financieel) zal ondersteunen

4 Problemen….intransparantie
Wanneer personen met belangrijke informatie een ander belang hebben dan de beslisser, dan is het mogelijk dat zij niet volledig en eerlijk zullen rapporteren Wanneer ‘kopers’ geen goed zicht hebben op de kwaliteit van de goederen/diensten, dan is het mogelijk dat ‘leveranciers’ kwalitatief slechtere goederen/diensten zullen aanbieden

5 Verdere complicaties Asymmetrische informatie (intransparantie)
Moral hazard en adverse selection Eigenbelang voor alles (bedrijfsleven en overheid) Hoge kosten voor monitoring Geen goede marktwerking

6 Bronnen van risico Financiële risico’s Bedrijfsrisico’s productie
prijs en markt wet- en regelgeving persoon aansprakelijkheid objecten/onroerende goederen

7 Management van risico’s op bedrijf zelf
Verzamelen en gebruik van informatie Preventie uitstellen van een beslissing toepassen van strikte ‘safety standards’ stapsgewijze besluitvorming Diversificatie risicoreductie door een mix van activiteiten met negatieve correlatie let op mogelijkheden van ruimtelijke diversificatie Kosten en schaalvoordelen/nadelen Flexibiliteit activa (gebouwen, machines – lage vaste kosten) producten en markten

8 Risico’s delen met anderen
Bedrijfsfinanciering zorg voor goede solvabiliteit (hefboom-principe) en liquiditeit Contracten & termijnmarkt prijsrisico’s voor grondstoffen of voor eindproducten prijspool (aan/verkoop organisaties) afzetcontracten termijnmarkten (standaard contracten, geen feitelijke levering) Verzekeren pooling van risico’s door groot aantal deelnemers (premiebetalers) vanuit landbouwer gezien: altijd negatieve verwachtingswaarde verzekeren: alleen interessant voor risico-averse mensen en voor grotere risico’s

9 Tot slot: speciale aandacht voor….
Risico-overdracht kost altijd geld! Preventie Verzekeren als laatste optie Voorwaarde: prestatie stimulansen (‘performance incentives’) product productieproces Voorwaarde: gedragsverandering alle betrokkenen


Download ppt "Ruud Huirne, Wageningen UR"

Verwante presentaties


Ads door Google