De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Procesmanagement Utrecht, 02-02-2010 Hans Evers. PM 2 2 © 2010* VGM B.V. Agenda 19:30 Zaal open (koffie) 20:00 Procesmanagement 20:45 Pauze 21:00 Lean-aanpak.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Procesmanagement Utrecht, 02-02-2010 Hans Evers. PM 2 2 © 2010* VGM B.V. Agenda 19:30 Zaal open (koffie) 20:00 Procesmanagement 20:45 Pauze 21:00 Lean-aanpak."— Transcript van de presentatie:

1 Procesmanagement Utrecht, 02-02-2010 Hans Evers

2 PM 2 2 © 2010* VGM B.V. Agenda 19:30 Zaal open (koffie) 20:00 Procesmanagement 20:45 Pauze 21:00 Lean-aanpak 21:45 Vragen en afsluiting

3 PM 3 3 © 2010* VGM B.V. Wat is het verschil tussen….?  Lijnmanager  Projectmanager  Procesmanager

4 PM 4 4 © 2010* VGM B.V. Verantwoordelijk gericht vanuit …… Lijnmanager Functiegericht Hiërarchie Positie Projectmanager Resultaat binnen tijd, geld & kwaliteit Coördinerende rol ProcesmanagerWijze waarop resultaat tot stand komt Regie

5 PM 5 5 © 2010* VGM B.V. Procesmanagement  Het sturen en beheersen van een organisatie via de onderscheiden processen.  Procesmanagement is het kunnen beheersen, beïnvloeden en controleren, naar de hand zetten en het voorspelbaar maken van processen. (Hardjono-Bakker)  Een integrale visie op de werking van processen in uw organisatie. (Dorr)

6 PM 6 6 © 2010* VGM B.V. Waarom PM?  Hoe kunnen processen aan de verwachtingen van de klanten voldoen?  Hoe kunnen we de kwaliteit verbeteren?  Hoe kunnen we ons van de concurrent onderscheiden?  Hoe kunnen we kosten besparen?  Hoe kunnen de processen snel genoeg inspelen op de veranderingen uit de omgeving?  Realiseren de processen de doelstellingen van de organisatie?  Zijn de processen “proof” aan de wet- en regelgeving en zijn ze in control?  Hoe krijgen we grip op de processen?

7 PM 7 7 © 2010* VGM B.V. Proces Bij een proces gaat het om het onderkennen van:  klant  trigger  resultaat  activiteiten  rollen

8 PM 8 8 © 2010* VGM B.V. Klantproces Te Koop Bank Procesdomein van de klant Procesdomein van de leverancier Tijd-as

9 PM 9 9 © 2010* VGM B.V. Klantproces

10 PM 10 10 © 2010* VGM B.V. Bankproces Passeren Aktes (bij notaris) AfhandelenVoorbereiden adviesgesprek AdviserenContracterenOpstellen Aktes Passeren Aktes (bij notaris) AfhandelenVoorbereiden adviesgesprek AdviserenContracterenOpstellen Aktes AdviserenContracterenOpstellen Aktes Passeren Aktes (bij notaris) Afhandelen

11 PM 11 11 © 2010* VGM B.V. Services

12 PM 12 12 © 2010* VGM B.V. Procesmanagement Het integraal managen van de processen van de organisatie, met als doel de gedefinieerde performance, dat wil zeggen producten en diensten, conform de gestelde kwaliteitseisen realiseren Daarbij gaat het om het:  Taken en verantwoordelijkheden benoemen en beleggen  Bepalen van de doelstellingen voor de processen als afgeleide van de strategie  Op basis daarvan inrichten en implementeren van processen  Werken conform standaard processen  Besturen en beheersen van processen  Evalueren en continu verbeteren van processen

13 PM 13 13 © 2010* VGM B.V. Integrale benadering Leider- schap Processen Personeel Beleid & Strategie Middelen Medewerker Financieel Klant OrganisatiegebiedenResultaatgebieden Leren & Verbeteren INK managementmodel Instituut Nederlandse Kwaliteit

14 PM 14 14 © 2010* VGM B.V. Kwaliteitsdriehoek Efficiency Effectiviteit RisicobeheersingEfficiency Effectiviteit Risicobeheersing van in- naar extern

15 PM 15 15 © 2010* VGM B.V. 15 Integraal Management Commercie Efficiency Risico Procesmanagement Financiële Sturing Risico management

16 PM 16 16 © 2010* VGM B.V. Procesmanagement cyclus Implementeren Veranderen van de organisatie Besturen Concretiseren van visie en beleid Ontwerpen Nieuw of aangepast proces Integreren Samenhang in resultaatgericht sturen Uitvoeren Beheersen en beheren Richten Inrichten Verrichten ( Bron: Evers ea)

17 PM 17 17 © 2010* VGM B.V. Rollen Proceseigenaar Procesarchitect Procesontwerper Procesbeheerder Procesuitvoerder Procesmanager Implementeren Veranderen van de organisatie Besturen Concretiseren van visie en beleid Ontwerpen Nieuw of aangepast proces Integreren Samenhang in resultaatgericht sturen Uitvoeren Beheersen en beheren

18 PM 18 18 © 2010* VGM B.V. Scope proces Afd. AAfd. BAfd. C Organisatie A Afd. DAfd. EAfd. F Organisatie B Proces 2 Proces 3 Afd. AAfd. BAfd. C Organisatie A Proces 1 Werkproces Afd. F Organisatie B Proces 2 Bedrijfsproces Proces 3 Keten

19 PM 19 19 © 2010* VGM B.V. Principes procesketen Gevraagd resultaat (trigger) Geleverd e resultaat Proces 1 Proces 2 Proces …Proces n Klant input Tussenre sultaat klant Klant Procesketen Gevraagd eind- resultaat door de klant Juist eind- resultaat voor de klant Juist tussen- resultaat voor de klant Redeneren van buiten naar binnen, op basis van identieke tussenresultaten voor de klant, waarbij de procesketens worden gestroomlijnd

20 PM 20 20 © 2010* VGM B.V. Ketenmanagement  ketenmanagement behelst het management van processen en is er op gericht om alle partijen in de procesketen zodanig te laten samenwerken, dat de klant optimaal wordt bediend en de doelstellingen van de organisatie bereikt worden  Dit betekent dat een klantvraag vanuit procesketens wordt benaderd in plaats vanuit losse processen.  De processen worden daarbij benaderd vanuit het klant-tot-klant principe, over alle betrokken organisatie-eenheden en kanalen heen.  Het doel van ketenmanagement is – het waarmaken van de klantverwachting ongeacht het kanaal, betrokken instelling of adviseur hetzelfde klantresultaat met hetzelfde kwaliteits- en continuïteitsniveau – Het waarmaken van de eisen van de organisatie op het gebied van efficiency en risicobeheersing.

21 PM 21 21 © 2010* VGM B.V. Keteninrichting  Identificeren ketens  Elke keten heeft één ketenmanager  Ketenoverleg (coördinatie)  Ketenteam (experts) Taken ketenmanager: – ontwerpen van de nieuwe procesketens en processen met de bijbehorende procesindicatoren; – opdrachtgeverschap voor de ontwikkeling van de bijbehorende systemen en andere hulpmiddelen; – sluiten van SLA’s met betrokken eenheden in de procesketen

22 PM 22 22 © 2010* VGM B.V. Resumé  Van interne naar externe oriëntatie – van buiten naar binnen – Klant staat centraal  Samenhang – Van losse processen naar procesketen  Integrale benadering – INK  Sturen op KPI’s  Ketenmanager – Regie over keten


Download ppt "Procesmanagement Utrecht, 02-02-2010 Hans Evers. PM 2 2 © 2010* VGM B.V. Agenda 19:30 Zaal open (koffie) 20:00 Procesmanagement 20:45 Pauze 21:00 Lean-aanpak."

Verwante presentaties


Ads door Google