De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Verder met de persoonlijke aanpak Het Re-integratiehuis van de Toekomst Kosha Schipper Beleidsadviseur (Nautus)

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Verder met de persoonlijke aanpak Het Re-integratiehuis van de Toekomst Kosha Schipper Beleidsadviseur (Nautus)"— Transcript van de presentatie:

1 1 Verder met de persoonlijke aanpak Het Re-integratiehuis van de Toekomst Kosha Schipper Beleidsadviseur (Nautus)

2 2 Focus: goed project! Mooie resultaten en veel geleerd: •Klant weer leren kennen •Klanten persoonlijker benaderen  coachen •Zorgen voor maatwerk •Breder en beter sluitend instrumentarium •Meer trainen op gedrag, houding en motivatie •Intensiever werken

3 3 De volgende uitdaging De persoonlijke aanpak werkt, maar … •Hoe doe ik dat bij 2.350 klanten? •Wat betekent dat voor het instrumentarium? •Wat betekent dat voor de organisatie?

4 4 Huidige processen: Stroomlijning binnen het BVG •Afstemming tussen CWI, UWV en gemeenten •Voorkomen onnodig gebruik voorzieningen •Werkintake en uitkeringsintake •Matching van kansrijken (route A) •Soms vooruitgeschoven posten van derden (scholen, intermediairs en re-integratiebedrijven)  Het gaat steeds beter !

5 5 Huidige processen: Versnippering buiten BVG •Veelheid aan partijen •Op verschillende locaties •Met uiteenlopende contracten •Met verschillende looptijden •Weinig samenhang, verschillende visies •Veel contactpersonen

6 6 Gevolgen •Meerdere begeleidingslagen •Veel overdrachtsmomenten •Verlies van (kennis over) de klant •Ongecoördineerde werkgeversbenadering •Onsamenhangende dossieropbouw •Bureaucratie (formulieren, rapportages etc.) •Weinig transparantie over resultaten •Moeizame sturing  Geen persoonlijke aanpak!

7 7 Hoe het beter kan Denkraam: ‘Het Re-integratiehuis van de Toekomst’ Naar voorbeeld van: •Kulturhus •Brede School Re-integratiehuis

8 8 Onder één dak, als één organisatie •Alle voorzieningen onder één dak •Eén gezicht, onder één vlag •Faciliterend centrum, inrichting door gemeente •Eigen dienstverlening gemeente •Dienstverlening van derden (inkoop, samenwerking) •Opereren als één organisatie, met één proces •ICT benutten: workflowmanagement en digitaal dossier •Programmamanagement gemeente

9 9 Resultaatgericht werken •Weg met de begeleidinglagen: 1 coach per klant •Individueel ontwikkelingplan •Intensieve coaching van A tot Z •Instrumenten snel en ter plekke inzetbaar •Korte lijnen, snelle communicatie •Korte doorlooptijden, geen wachtlijsten

10 10 Begeleid werken Opstap baan Beschut werken Re-integratiehuis Coaching BVG Testen Trainen Taal Kinderopvang Sporten Arbo WERK ! Workshops Maatwerk

11 11 Innovatie in de uitvoering Hoe realiseer ik een Re-integratiehuis? •In 3 regio’s: Almelo, Deventer, Zwolle •Ketenpartners: UWV en CWI •Kennispartners: o.a. RWI, Universiteit Twente, TNO, Stimulansz, Divosa en Nautus.  Aanvraag IPW toegekend

12 12 Onze ambitie •Investeren in mensen •Werkgevers van dienst zijn •Klantgerichte, effectieve en efficiënte uitvoering Het Re-integratiehuis heeft de toekomst !

13 13 En wat is uw ambitie? Wat je ook maar bereiken wil, met FOCUS in het re-integratiehuis zal het je lukken ! Kijk voor meer informatie over het re-integratiehuis op de USB-stick die u krijgt uitgereikt na afloop van de conferentie!


Download ppt "1 Verder met de persoonlijke aanpak Het Re-integratiehuis van de Toekomst Kosha Schipper Beleidsadviseur (Nautus)"

Verwante presentaties


Ads door Google