De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een nieuwe lente, een nieuw geluid?. 1611 2011 ?  Wat dromen we …..........

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een nieuwe lente, een nieuw geluid?. 1611 2011 ?  Wat dromen we ….........."— Transcript van de presentatie:

1 Een nieuwe lente, een nieuw geluid?

2 1611 2011 ?  Wat dromen we …..........

3 En wat “dromen”en vinden we nog meer ….....? De enquête

4 Doelstelling Vaststellen hoe de leden m.n. “randkerkelijken” geloof ervaren t.a.v.  de rol van de kerk  betrokkenheid  vorm van de kerkdiensten  communicatie Werkwijze:  korte enquête  gedeelte in de vorm van stellingen  gedeelte open vragen voor eigen inbreng

5 Respons Aantal leden 612 Aantal adressen/enveloppen 400 Enveloppen retour 230 (57,5% !) Aantal formulieren retour 282 Formulieren met opmerkingen 136

6 Randkerkelijken bereikt ? We maken een schatting:  65 adressen meelevend ? > 100 personen/formulieren retour  35 adressen weinig meelevend ? > 50 personen/formulieren retour  130 adressen van overigen> 130 personen/formulieren retour

7 leeftijdscategorieën

8 Vragen beantwoording

9 Geloof en kerk

10 Functie van de kerk

11 Doelen van de kerk

12 Vorm kerkdiensten

13 Communicatie

14 Antwoorden 26 – 45 jarigen

15 Antwoorden naar rangorde

16 Veel genoemde zaken

17

18 Veel gebruikte woorden

19 A. openheid en gastvrijheid verder in praktijk brengen Hierbij te denken aan:  opbouwen v.e. netwerk in de Huissense samenleving  werken aan zichtbaarheid en uitstraling in de Huissense samenleving  contact leggen met mensen a.d. rand van en buiten de kerkgemeente

20 B. mogelijkheden kerkgebouw nog meer benutten Vaker openstelling voor o.a.  Open huis- ontmoeting  Maaltijden  Inrichten stiltecentrum  Meer verwante maatschapp. org. gebruik laten maken van gebouw  Onderzoek naar mogelijkheden van creatieve en duurzame initiatieven in en rond gebouw (b.v. zonnepanelen, groentetuin)

21 C. aandacht voor leeftijdscategorieën die nu gemist worden Hierbij gaat het om zowel de jongeren als de jonge gezinnen  Uitgangspunt hierbij: wat zijn hun behoeften en verwachtingen van de kerk

22 D. Vernieuwing van en variatie in viering en liturgie Invalshoeken hierbij zijn:  Muzikale variatie  Aandacht voor de verschillende leeftijdsgroepen  Nadenken over nieuwe vormen, aanvullend op de bestaande

23 E. ( op korte termijn) Rol en taken van de voorganger(s) en daarop aansluitend profiel Voor welke aspecten en activiteiten van ons gemeente-zijn hebben we een predikant en/of kerkelijk werker nodig; wat betekent dat voor de invulling van de a.s vacature  Is daarbij een bep. specialisme gevraagd (b.v. Jeugdwerker, diaconaal werker, missionair werker, bijstand pastoraat)  Welke taken zijn er in de gemeente, welke talenten zijn er en op welke wijze kan er meer gebruik gemaakt worden v.d. mogelijkheden van meer mensen

24 Wat de toekomst brenge moge en met de beide benen op de grond Prognose toekomst op basis van:  Samenstelling kerkelijke gemeente (naar gezinshoofden) naar leeftijdscategorie  Naar financiële situatie (eigen kapitaal en vrijwillige bijdragen)

25 Situatie per 1 januari 2012  Geen schulden  Eigen vermogen kerk op bankrekeningen: €467.500,- dit is incl. diverse fondsen (o.a. reserveringen)  Eigen bezit: pastorie

26 Prognose over 10 -tallen jaren

27 Aantal gezinshoofden naar leeftijdscategorie over 3 decennia Eind '44 in aantal 183 Eind '33 in aantal: 261 Eind '22 in aantal: 318

28 Kosten en baten  Scenario 1  Situatie onveranderd  Dominee 0,8 fte  Kosten conform referentiejaar 2011  Jaarlijks vrijw.bijdrage €55.000  Overige inkomsten normaal 2012  Scenario 2  Situatie anders  Dominee 0.8 fte  Kosten conform referentiejaar 2011  Jaarlijks vrijw.bijdrage minder door afname leden  Overige inkomsten normaal 2012  Scenario 3  Situatie anders  Dominee 0,6 fte  Kosten conform referentiejaar 2011  Jaarlijks vrijw.bijdrage minder door afname leden

29

30

31 Kosten en baten  Scenario 1  Situatie onveranderd  Dominee 0,8 fte  Kosten conform referentiejaar 2011  Jaarlijks vrijw.bijdrage €55.000  Overige inkomsten normaal 2012  Per 10 jaar min €17.750  Financiële reserve op in 2030-'31  Scenario 2  Situatie anders  Dominee 0.8 fte  Kosten conform referentiejaar 2011  Jaarlijks vrijw.bijdrage minder door afname leden  Overige inkomsten normaal 2012  Jaarlijks tekort oplopend negatief  Reserve op in 2026-'27  Scenario 3  Situatie anders  Dominee 0,6 fte  Kosten conform referentiejaar 2011  Jaarlijks vrijw.bijdrage minder door afname leden  Eerste 10 jaar financieel nog positief  Daarna oplopend tekort negatief  Reserve op in 2044-'45

32 Tenzij...........................................

33 Tenij...........................................


Download ppt "Een nieuwe lente, een nieuw geluid?. 1611 2011 ?  Wat dromen we ….........."

Verwante presentaties


Ads door Google