De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De nieuwe parochie GROEIEN IN GELOOF, GELOVEN IN GROEI. Beleid bisdom van ’s-Hertogenbosch 2009-2020.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De nieuwe parochie GROEIEN IN GELOOF, GELOVEN IN GROEI. Beleid bisdom van ’s-Hertogenbosch 2009-2020."— Transcript van de presentatie:

1 De nieuwe parochie GROEIEN IN GELOOF, GELOVEN IN GROEI. Beleid bisdom van ’s-Hertogenbosch 2009-2020

2 Waar gaat het om? Dé opdracht van elke parochie: •Jezus Christus present stellen •Zijn evangelie uitdragen

3 Waarom nieuw beleid? •Afnemend aantal priesters •Minder kerkbezoek, overcapaciteit kerken •Vergrijzing kerkbezoekers en vrijwilligers •Minder financiële middelen

4 Voorbereiding nieuw beleid •Ervaringen met fusies en pastorale eenheden •Enquête •Denktank •Consultatie adviesorganen •Diverse nieuwe initiatieven uitgeprobeerd

5 Besluit bisschop •Oprichten van nieuwe dekenaten •Oprichten van nieuwe parochies •Focussen op pastorale prioriteiten •Duidelijk tijdsplan

6 Doelstelling nieuw beleid Waarborgen en vitaliseren van het kerkelijk leven •Bundeling van krachten ‘oude’ parochies •Liturgie + sacramentenbediening garanderen •Onnodige doublures voorkomen •Arbeid / tijd / kosten besparen •Toename vitaliteit ‘oude’ parochies

7 Inhoud nieuwe beleid •Vorming van nieuwe parochies: vitale en toekomstgerichte centra voor alle generaties voor viering Eucharistie en ontmoeting •Nabije pastorale zorg, persoonlijk contact •Prioriteit aan speerpunten: - jeugd en jongeren - huwelijk en gezin - roeping en vorming - Kerk en samenleving

8 Beoogde indeling

9 De nieuwe parochie •Eén parochiekerk •Eén pastoraal team •Eén bestuur •Eén beleid •Eén nieuwe naam voor het geheel

10 De kerkgebouwen •Eén parochiekerk (met pastorie en parochiecentrum) met volledig liturgisch aanbod •Overige kerken minimaal één Eucharistieviering in het weekend •Kapelkerken voor speciale vieringen

11 Pastoraal team •Doel: leiding en inspiratie geven aan hele parochie •Samenstelling: benoemde functionarissen (priester, diaken en pastoraal werk(st)er) •Taakverdeling: elk teamlid eigen taken m.b.t. speerpunten •Werkt vanuit een gezamenlijke werkplek en werkt samen met pastorale assistenten en vrijwilligers

12 Ons eigen accent •Geleidelijkheid •Wat goed functioneert ….. zoveel mogelijk zo laten •Tegelijk ook het nieuwe gezicht laten zien

13 Stappenplan bisdom •Blauwdruk: 57 beoogde nieuwe parochies •Proces duurt van 2009 tot 2020 •Eerste 12 nieuwe parochies per 2012 (beginnen met één per dekenaat) •Per 1 januari 2010 oprichting allereerste nieuwe parochies •Eerste drie jaar: twaalf nieuwe parochies •Daarna t/m 2020 de overige 45 parochies

14 Vragen?

15 Pauze

16 Speerpunt jeugd en jongeren Tieners (12-15 jaar) en jongeren (16-25 jaar) begeleiden in hun geloofsgroei door: •Persoonlijke begeleiding •Groepsvorming door samenwerking en evenementen op parochieel, regionaal, diocesaan, landelijk en internationaal niveau •Medeverantwoordelijkheid en leiderschapstraining •Studentenpastoraat en aandacht voor jongvolwassenen •Participatie van ouders, scholen, sport- en andere verenigingen

17 Speerpunt huwelijk en gezin •Gezinnen in de zondagsmis (m.n. kinderwoorddienst) •Gezinnen opgenomen in de parochiegemeenschap •Investeren in geloofsopvoeding, voorbereiding op sacramenten Doopsel en Eerste Communie, gericht op ouders én kind. Plus ‘tussencatechese’! •Huwelijksvoorbereiding •Huwelijksbegeleiding

18 Speerpunt roeping en vorming •Aandacht voor roeping van iedere christen d.m.v. “weekendsessies”, oriëntatieavonden en meer persoonlijke begeleiding •Ondersteuning om gelovigen hun zending als gedoopte te doen verstaan. •Breed vormingsaanbod om parochiële vrijwilligers gelovig en pastoraal te vormen. •Bevorderen en ondersteunen van permanente vorming van de werkenden in het pastoraat, zowel individueel als qua team.

19 Speerpunt Kerk en samenleving Caritatieve en diaconale activiteiten ontplooien •Evangelisatieprogramma voortzetten: parochiemissies •MOV projecten stimuleren •Present zijn in sociale en politieke netwerken •Katholieke opinievorming stimuleren •Eén parochieblad en website voor de nieuwe parochie •Kerkgebouw openstellen •Relaties met christelijke en niet christelijke geloofsgemeenschappen zoeken en onderhouden

20 Dank voor uw aanwezigheid en wel thuis


Download ppt "De nieuwe parochie GROEIEN IN GELOOF, GELOVEN IN GROEI. Beleid bisdom van ’s-Hertogenbosch 2009-2020."

Verwante presentaties


Ads door Google