De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

D E PASTORALE EENHEID 11 maart 2014, TPC Antwerpen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "D E PASTORALE EENHEID 11 maart 2014, TPC Antwerpen."— Transcript van de presentatie:

1 D E PASTORALE EENHEID 11 maart 2014, TPC Antwerpen

2 T OELICHTING VAN DE TEKST De pastorale eenheid, 11 maart 2014 2 ‘Een houtskoolvuur met vis erop en brood’ Hulshoven: een herkenbaar voorbeeld Wat is een pastorale eenheid? De opdracht van de pastorale eenheid De omvang van de pastorale eenheid Het team van de pastorale eenheid De zondagsviering in de pastorale eenheid Financieel en materieel beheer van de pastorale eenheid Medewerkers in de pastorale eenheid De oprichting van een pastorale eenheid

3 T OELICHTING VAN DE TEKST De pastorale eenheid, 11 maart 2014 3 ‘Een houtskoolvuur met vis erop en brood’ Visietekst van en voor bisdom Antwerpen Een netwerk van parochies Rekening houdend met gesprekken die gevoerd werden en met kerkbeeld dat ons voor ogen staat Deel 1

4 T OELICHTING VAN DE TEKST De pastorale eenheid, 11 maart 2014 4 Hulshoven: een herkenbaar voorbeeld 4 parochies 6 scholen 2 WZC’s Klooster Jeugd- en volwassenbewegingen Nieuwe beweging met internationale banden Welzijnsschakel Maandelijkse viering Filipijnse gemeenschap …

5 T OELICHTING VAN DE TEKST De pastorale eenheid, 11 maart 2014 5 Wat is een pastorale eenheid? kerkelijk verband van christelijke gemeenschappen binnen een bisdom duurzaam opgericht op een territorium dat meerdere parochiekernen en andere geloofskernen omvat aan allen die het wensen, biedt de pastorale eenheid alles wat nodig is binnen de pastorale eenheid worden de schotten … zoveel mogelijk opgeheven, met het oog op een samenhangend pastoraal beleid een leidinggevend team, dat borg staat voor een gemeenschappelijke pastorale visie en aanpak

6 T OELICHTING VAN DE TEKST De pastorale eenheid, 11 maart 2014 6 De opdracht van de pastorale eenheid EENHEID IN VERSCHEIDENHEID COMMUNICATIE UITWISSELING ONDERSTEUNING SAMENWERKING OPENHEID AANVULLING AFSPRAKEN

7 T OELICHTING VAN DE TEKST De pastorale eenheid, 11 maart 2014 7 De omvang van de pastorale eenheid Drie criteria: beschikbare aantal pastorale medewerkers (gewijden en lekengelovigen; vrijgestelden en vrijwilligers) de natuurlijke, historische en sociologische grenzen, inclusief de pastorale samenwerkingsverbanden een nieuwe afstemming op de burgerlijke grenzen van steden en gemeenten

8 T OELICHTING VAN DE TEKST De pastorale eenheid, 11 maart 2014 8 Het team van de pastorale eenheid Team is beleidsorgaan Door de bisschop benoemd voor 6 jaar Minstens 5 leden oefenen zending uit in geest van gezamenlijk leiderschap Bijzondere verantwoordelijkheid: verkondiging en catechese, liturgie en gebed, diaconie en solidariteit, het beheer van de financiële en materiële middelen, de gemeenschapsopbouw (tussen medewerkers en geloofskernen) De leider van het team moet eerst en vooral een bruggenbouwer zijn

9 T OELICHTING VAN DE TEKST De pastorale eenheid, 11 maart 2014 9 Het team van de pastorale eenheid De leiding van het team berust bij een gewijde bedienaar of bij een gemandateerde lekengelovige: indien een priester, fungeert deze tegelijk als canonieke pastoor indien diaken of lekengelovige, zal die gemandateerd worden in toepassing van Canon 517§2 van het Kerkelijk Wetboek, de deken zal fungeren als de priester die ‘voorzien van de machten en bevoegdheden van een pastoor, leiding geeft aan de pastorale zorg’

10 T OELICHTING VAN DE TEKST De pastorale eenheid, 11 maart 2014 10 De zondagsviering in de pastorale eenheid Zondagkerk – in overleg en met goedkeuring van deken Nieuwe liturgische gemeenschap en nieuwe liturgische spiritualiteit Gebedsdienst, al of niet met uitreiking van communie – verbondenheid tussen gebedsdienst en eucharistieviering op zondag Teamleden en medewerkers vieren op zondag zo veel mogelijk samen eucharistie Liturgische vieringen op weekdagen

11 T OELICHTING VAN DE TEKST De pastorale eenheid, 11 maart 2014 11 Financieel en materieel beheer van de pastorale eenheid Economische werkgroep Middelen operationeel groeperen per pastorale eenheid Uitnodiging aan kerkraden om actief bij te dragen tot de werking van de pastorale eenheid Centraal secretariaat

12 T OELICHTING VAN DE TEKST De pastorale eenheid, 11 maart 2014 12 Medewerkers in de pastorale eenheid Pastorale beroepskrachten en geëngageerde vrijwilligers in verschillende sectoren, met verschillende statuten en werkgevers Met respect voor verscheidenheid, uitnodigen om mee te stappen in de opbouw van een plaatselijke kerkgemeenschap langs de weg van de pastorale eenheid

13 T OELICHTING VAN DE TEKST De pastorale eenheid, 11 maart 2014 13 De oprichting van een pastorale eenheid Groei Dekenaal masterplan Eerste gesprekken met deken Stappenplan (waarover straks meer) Oprichting bij decreet Naam Liturgische aanstelling team

14 W AT IS NETWERKING Omschrijving ‘Een samenwerkingsverband waarbinnen partners een aanzienlijk deel van hun eigen werking delen met het geheel, zonder volledig in elkaar op te gaan. De deelnemende organisaties blijven hun eigen doelstellingen hanteren. Toch beïnvloedt de samenwerking rond gemeenschappelijke en/of complementaire belangen de eigen werkwijze. De inzet van personeel, infrastructuur, kennis en financiële middelen worden beïnvloedt door het partnerschap’. (Uit: Stijn Suijs, De magie van (interorganisationele) netwerken. In: Gids voor sociaal-cultureel en educatief werk. Afl 24, december 1999). De pastorale eenheid, 11 maart 2014 14

15 W AT IS NETWERKING Model van netwerking in pastorale eenheid De pastorale eenheid, 11 maart 2014 15

16 W AT IS NETWERKING Leiding in de pastorale eenheid Voordelen o duidelijke taakverdeling o gezicht naar buiten Valkuilen o risico teveel procedures o inhoudelijke uitholling o verwaarlozing bijdragen aparte gemeenschappen Leiding- gevend team De pastorale eenheid, 11 maart 2014 16

17 W AT IS NETWERKING Dynamiek

18 W AT IS NETWERKING Netwerken is te DOEN! Visualiseer! Visualiseer kernen en verbindingen Niet jouw situatie, wel een concrete situatie Denk aan alle mogelijke en wenselijke samenwerkingsverbanden en verbindingen Spreek ook over betrokkenen die je niet visualiseert De pastorale eenheid, 11 maart 2014 18

19 L EIDINGGEVEN IN EEN COLLEGIAAL TEAM Inleiding Het team van de pastorale eenheid Een team dat collegiaal werkt Leidinggeven in een collegiaal team Samenvatting Pastorale eenheden, 11 maart 2014 19

20 I NLEIDING Leidinggeven: een containerbegrip Opbouw van de inleiding Pastorale eenheden, 11 maart 2014 20

21 1. H ET TEAM VAN EEN PASTORALE EENHEID Het team is verantwoordelijk voor de werking van de pastorale eenheid Een team dat collegiaal werkt Gezamenlijk leiderschap Verantwoordelijkheid voor het geheel met verantwoordelijkheid voor een deelgebied Kwaliteiten van de teamleden De teamleider is een bruggenbouwer Pastorale eenheden, 11 maart 2014 21

22 2. E EN TEAM DAT COLLEGIAAL WERKT Gezamenlijke visie Verantwoordelijkheid nemen voor het geheel en voor het deelgebied Vakkennis en openheid naar andere disciplines Bereidheid tot levenslang leren Spiritualiteit Pastorale eenheden, 11 maart 2014 22

23 3. L EIDINGGEVEN IN EEN COLLEGIAAL TEAM Eigenschappen van een leidinggevende volgens de regel van Benedictus: ° Levenservaring° Rijpheid ° Bescheidenheid° Nederigheid ° Standvastigheid° Rechtvaardigheid ° Goede besluitvorming° Soberheid ° Leiding geven als een vader° Godvrezendheid Pastorale eenheden, 11 maart 2014 23

24 M IJN ROL IN DIT GEHEEL Twee uitgangspunten Pastorale eenheden, 11 maart 2014 24

25 M IJN ROL IN DIT GEHEEL Gewijde geschiedenis Pastorale eenheden, 11 maart 2014 25

26 M IJN ROL IN DIT GEHEEL Een paar parallellen Pastorale eenheden, 11 maart 2014 26

27 M IJN ROL IN DIT GEHEEL De conclusies Niet zo eenvoudig Veel hard werk Zorg voor jezelf en voor elkaar Helpt u mee? Pastorale eenheden, 11 maart 2014 27

28 H ET PROCES OM TE KOMEN TOT EEN P ASTORALE EENHEID Ton Jansens Marc Van Laere

29 H ET PROCES Dekenale plannen voor pastorale eenheden 201420152016 Fase 1 Pilootprojecten Fase 1 Pilootprojecten Opvolging Fase 2 Volgende projecten Opvolging Fase 3 Laatste projecten Opvolging

30 H OE KOM JE TOT EEN P ASTORALE EENHEID ? De vorming van een pastorale eenheid Voorbereiding: Brede informatie: Alle gemeenschappen Alle betrokkenen Alle geïnteresseerden Brede informatie: Alle gemeenschappen Alle betrokkenen Alle geïnteresseerden Uitwerken van de plannen: INHOUDELIJK ORGANISATORISCH Uitwerken van de plannen: INHOUDELIJK ORGANISATORISCH Verslaglegging van eindresultaat Dossier tot aanvraag Decreet tot vorming Verslaglegging van eindresultaat Dossier tot aanvraag Decreet tot vorming INFO Implementatie Pastorale eenheid Begeleiding Vorming EvaluatieImplementatie Pastorale eenheid Begeleiding Vorming Evaluatie

31 W IE BEGELEIDT ? Supervisie: Vicarissen en dekens Begeleiders: Deken assistenten, (ex) CCV medewerkers, leden van dekenale teams, Federatie coördinatoren,… Per pastorale eenheid: Territoriale medewerkers Per pastorale eenheid: Categoriale medewerkers Coördinatie: Projectbegeleiders Marc en Ton Per pastorale eenheid: Andere sleutel- personen

32 W AT KAN JE NU DOEN ? Bestendig de goede samenwerkingen Zoek nieuwe vormen van samenwerking Mobiliseer mensen Bestudeer de informatie Bespreek de tekst Bespreek met de deken de zorgen en vragen die je hebt De pastorale eenheid, 11 maart 2014 32


Download ppt "D E PASTORALE EENHEID 11 maart 2014, TPC Antwerpen."

Verwante presentaties


Ads door Google