De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De pastorale eenheid 11 maart 2014, TPC Antwerpen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De pastorale eenheid 11 maart 2014, TPC Antwerpen."— Transcript van de presentatie:

1 De pastorale eenheid 11 maart 2014, TPC Antwerpen

2 Toelichting van de tekst
‘Een houtskoolvuur met vis erop en brood’ Hulshoven: een herkenbaar voorbeeld Wat is een pastorale eenheid? De opdracht van de pastorale eenheid De omvang van de pastorale eenheid Het team van de pastorale eenheid De zondagsviering in de pastorale eenheid Financieel en materieel beheer van de pastorale eenheid Medewerkers in de pastorale eenheid De oprichting van een pastorale eenheid De pastorale eenheid, 11 maart

3 Toelichting van de tekst
‘Een houtskoolvuur met vis erop en brood’ Visietekst van en voor bisdom Antwerpen Een netwerk van parochies Rekening houdend met gesprekken die gevoerd werden en met kerkbeeld dat ons voor ogen staat Deel 1 De pastorale eenheid, 11 maart

4 Toelichting van de tekst
Hulshoven: een herkenbaar voorbeeld 4 parochies 6 scholen 2 WZC’s Klooster Jeugd- en volwassenbewegingen Nieuwe beweging met internationale banden Welzijnsschakel Maandelijkse viering Filipijnse gemeenschap De pastorale eenheid, 11 maart

5 Toelichting van de tekst
Wat is een pastorale eenheid? kerkelijk verband van christelijke gemeenschappen binnen een bisdom duurzaam opgericht op een territorium dat meerdere parochiekernen en andere geloofskernen omvat aan allen die het wensen, biedt de pastorale eenheid alles wat nodig is binnen de pastorale eenheid worden de schotten … zoveel mogelijk opgeheven, met het oog op een samenhangend pastoraal beleid een leidinggevend team, dat borg staat voor een gemeenschappelijke pastorale visie en aanpak De pastorale eenheid, 11 maart

6 Toelichting van de tekst
De opdracht van de pastorale eenheid EENHEID IN VERSCHEIDENHEID COMMUNICATIE UITWISSELING ONDERSTEUNING SAMENWERKING OPENHEID AANVULLING AFSPRAKEN De pastorale eenheid, 11 maart

7 Toelichting van de tekst
De omvang van de pastorale eenheid Drie criteria: beschikbare aantal pastorale medewerkers (gewijden en lekengelovigen; vrijgestelden en vrijwilligers) de natuurlijke, historische en sociologische grenzen, inclusief de pastorale samenwerkingsverbanden een nieuwe afstemming op de burgerlijke grenzen van steden en gemeenten De pastorale eenheid, 11 maart

8 Toelichting van de tekst
Het team van de pastorale eenheid Team is beleidsorgaan Door de bisschop benoemd voor 6 jaar Minstens 5 leden oefenen zending uit in geest van gezamenlijk leiderschap Bijzondere verantwoordelijkheid: verkondiging en catechese, liturgie en gebed, diaconie en solidariteit, het beheer van de financiële en materiële middelen, de gemeenschapsopbouw (tussen medewerkers en geloofskernen) De leider van het team moet eerst en vooral een bruggenbouwer zijn De pastorale eenheid, 11 maart

9 Toelichting van de tekst
Het team van de pastorale eenheid De leiding van het team berust bij een gewijde bedienaar of bij een gemandateerde lekengelovige: indien een priester, fungeert deze tegelijk als canonieke pastoor indien diaken of lekengelovige, zal die gemandateerd worden in toepassing van Canon 517§2 van het Kerkelijk Wetboek, de deken zal fungeren als de priester die ‘voorzien van de machten en bevoegdheden van een pastoor, leiding geeft aan de pastorale zorg’ De pastorale eenheid, 11 maart

10 Toelichting van de tekst
De zondagsviering in de pastorale eenheid Zondagkerk – in overleg en met goedkeuring van deken Nieuwe liturgische gemeenschap en nieuwe liturgische spiritualiteit Gebedsdienst, al of niet met uitreiking van communie – verbondenheid tussen gebedsdienst en eucharistieviering op zondag Teamleden en medewerkers vieren op zondag zo veel mogelijk samen eucharistie Liturgische vieringen op weekdagen De pastorale eenheid, 11 maart

11 Toelichting van de tekst
Financieel en materieel beheer van de pastorale eenheid Economische werkgroep Middelen operationeel groeperen per pastorale eenheid Uitnodiging aan kerkraden om actief bij te dragen tot de werking van de pastorale eenheid Centraal secretariaat De pastorale eenheid, 11 maart

12 Toelichting van de tekst
Medewerkers in de pastorale eenheid Pastorale beroepskrachten en geëngageerde vrijwilligers in verschillende sectoren, met verschillende statuten en werkgevers Met respect voor verscheidenheid, uitnodigen om mee te stappen in de opbouw van een plaatselijke kerkgemeenschap langs de weg van de pastorale eenheid De pastorale eenheid, 11 maart

13 Toelichting van de tekst
De oprichting van een pastorale eenheid Groei Dekenaal masterplan Eerste gesprekken met deken Stappenplan (waarover straks meer) Oprichting bij decreet Naam Liturgische aanstelling team De pastorale eenheid, 11 maart

14 Wat is netwerking Omschrijving ‘Een samenwerkingsverband waarbinnen partners een aanzienlijk deel van hun eigen werking delen met het geheel, zonder volledig in elkaar op te gaan. De deelnemende organisaties blijven hun eigen doelstellingen hanteren. Toch beïnvloedt de samenwerking rond gemeenschappelijke en/of complementaire belangen de eigen werkwijze. De inzet van personeel, infrastructuur, kennis en financiële middelen worden beïnvloedt door het partnerschap’. (Uit: Stijn Suijs, De magie van (interorganisationele) netwerken. In: Gids voor sociaal-cultureel en educatief werk. Afl 24, december 1999). De pastorale eenheid, 11 maart

15 Wat is netwerking Model van netwerking in pastorale eenheid
De pastorale eenheid, 11 maart

16 Wat is netwerking Leiding in de pastorale eenheid Voordelen
duidelijke taakverdeling gezicht naar buiten Valkuilen risico teveel procedures inhoudelijke uitholling verwaarlozing bijdragen aparte gemeenschappen Leiding-gevend team De pastorale eenheid, 11 maart

17 Wat is netwerking Dynamiek

18 Wat is netwerking Netwerken is te DOEN! Visualiseer!
Visualiseer kernen en verbindingen Niet jouw situatie, wel een concrete situatie Denk aan alle mogelijke en wenselijke samenwerkingsverbanden en verbindingen Spreek ook over betrokkenen die je niet visualiseert De pastorale eenheid, 11 maart

19 Leidinggeven in een collegiaal team
Inleiding Het team van de pastorale eenheid Een team dat collegiaal werkt Leidinggeven in een collegiaal team Samenvatting Pastorale eenheden, 11 maart

20 Inleiding Leidinggeven: een containerbegrip Opbouw van de inleiding
Pastorale eenheden, 11 maart

21 1. Het team van een pastorale eenheid
Het team is verantwoordelijk voor de werking van de pastorale eenheid Een team dat collegiaal werkt Gezamenlijk leiderschap Verantwoordelijkheid voor het geheel met verantwoordelijkheid voor een deelgebied Kwaliteiten van de teamleden De teamleider is een bruggenbouwer Pastorale eenheden, 11 maart

22 2. Een team dat collegiaal werkt
Gezamenlijke visie Verantwoordelijkheid nemen voor het geheel en voor het deelgebied Vakkennis en openheid naar andere disciplines Bereidheid tot levenslang leren Spiritualiteit Pastorale eenheden, 11 maart

23 3. Leidinggeven in een collegiaal team
Eigenschappen van een leidinggevende volgens de regel van Benedictus: ° Levenservaring ° Rijpheid ° Bescheidenheid ° Nederigheid ° Standvastigheid ° Rechtvaardigheid ° Goede besluitvorming ° Soberheid ° Leiding geven als een vader ° Godvrezendheid Pastorale eenheden, 11 maart

24 Twee uitgangspunten Mijn rol in dit geheel
Pastorale eenheden, 11 maart

25 Gewijde geschiedenis Mijn rol in dit geheel
Pastorale eenheden, 11 maart

26 Een paar parallellen Mijn rol in dit geheel
Pastorale eenheden, 11 maart

27 Zorg voor jezelf en voor elkaar Helpt u mee?
Mijn rol in dit geheel De conclusies Niet zo eenvoudig Veel hard werk Zorg voor jezelf en voor elkaar Helpt u mee? Pastorale eenheden, 11 maart

28 Het proces om te komen tot een Pastorale eenheid
Ton Jansens Marc Van Laere

29 Het proces Opvolging Fase 2 Volgende projecten Opvolging
Dekenale plannen voor pastorale eenheden Fase 1 Pilootprojecten Opvolging Fase 2 Volgende projecten Opvolging Fase 3 Laatste projecten Opvolging 2014 2015 2016

30 Hoe kom je tot een Pastorale eenheid?
Voorbereiding: Brede informatie: Alle gemeenschappen Alle betrokkenen Alle geïnteresseerden Implementatie Pastorale eenheid Begeleiding Vorming Evaluatie De vorming van een pastorale eenheid Verslaglegging van eindresultaat Dossier tot aanvraag Decreet tot vorming INFO Uitwerken van de plannen: INHOUDELIJK ORGANISATORISCH INFO

31 Wie begeleidt? Supervisie: Vicarissen en dekens
Begeleiders: Deken assistenten, (ex) CCV medewerkers, leden van dekenale teams, Federatie coördinatoren,… Territoriale medewerkers Per pastorale eenheid: Categoriale medewerkers Projectbegeleiders Marc en Ton Coördinatie: Andere sleutel-personen

32 Wat kan je nu doen? Bestendig de goede samenwerkingen
Zoek nieuwe vormen van samenwerking Mobiliseer mensen Bestudeer de informatie Bespreek de tekst Bespreek met de deken de zorgen en vragen die je hebt De pastorale eenheid, 11 maart


Download ppt "De pastorale eenheid 11 maart 2014, TPC Antwerpen."

Verwante presentaties


Ads door Google