De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Diaconie in het Aartsbisdom Utrecht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Diaconie in het Aartsbisdom Utrecht"— Transcript van de presentatie:

1 Diaconie in het Aartsbisdom Utrecht
Diaconie en Caritas

2 Introductie Visie & Taken van diaconale werkers:
Begeleiding van PCI-en Begeleiding diaconale organisatie in de parochie Ondersteuning profielhouders Cursusontwikkeling en toerusting Relaties onderhouden en netwerken in kerk en samenleving. Public Relation en communicatie Diaconale Activiteiten en projecten regionaal en bisdombreed

3 Visie Geen kerk zonder diaconie.
Geroepen , verzameld en gezonden om Gods liefde present te stellen in de wereld in Woord en Sacrament↔ het Zien van de Nood van de Armen Mt 25 vv door Navolging van Christus in de wereld als Knecht en dienaar: ebed jahweh, Joh, 14-16 Bemiddelaar: verantwoordelijk reagerend

4 Visie Door het doen van: Barmhartigheid: werken van barmhartigheid Gerechtigheid: het ethisch sociale denken Verzoening: leren samenleven vanuit vanuit gebrokenheid

5 Taken van de diaconale werkers
Wie zijn wij: Gemma Disberg secr Herman Rolfes Annemarieke Hollanders Jack Steeghs Ina van de Bunt-Koster Harry Scharrenborg Bernanda vanden Hengel Mgr. Th. C.M Hoogenboom

6 Begeleiden van PCI-en Fusieprocessen Nieuwe organisatie
Voortgang beleid PCI op kerntaken: Geven van individuele hulp Geven van structurele hulp Helpen onder protest Verwerven van middelen Zichtbaar zijn en transparant met PR Samenwerking Actuele thema’s Inzicht in sociale kaart

7 Begeleiding diaconale organisatie in de parochie
Bestuur diaconaal beleid PCI bestuur Pastoraat groepen Organisatie Diaconaal beraad Adviesraad Diaken Bezoekwerk MOV/Mondiaal Actualiteit PCI WG Team / profiel houder

8 Begeleiding diaconale organisatie in de parochie
Diaconale vuurtjes Egidius Gemeenschap Uitwisseling infanta Inloophuis

9 Begeleiding diaconale organisatie in de parochie
Drie werkvelden eigen geloofsgemeenschap lokale samenleving globale samenleving wereldwijd Bezoekwerk ouderen, zieken, verliezen verwerken Maatjes project Diaconie wereldwijd

10 Begeleiding diaconale inhoud in de parochie
Mogelijke relaties via sociale kaart met: Inloophuizen Voedselbanken Opvang dak en thuislozen Noodhulp Uitgeprocedeerde asielzoekers Relaties met categoriale zielzorg:

11 Ondersteuning profielhouders
Ondersteunen profielhouder diaconie / team In parochie als: - Beleidsplan diaconie - Realiseren diaconaal beraad - Vrijwilligersbeleid - Relatie parochie-pci - Diaconale parochieopbouw - Relatie profielhoudersschap-team / bestuur - Relatie diaconie t.o.v. liturgie en catechese Regionaal - Profielhoudersberaad 4 x per jaar: ontmoeting/ uitwisseling & deskundigheid Diocesaan - Profielhouders werk/studiedag: 1 x per jaar

12 Cursusontwikkeling en toerusting
Voor 2011: Doelgroep Cursus aanbod Regionaal PCI- bestuur: Bestuurscursus dag PCI-bestuur /werkgroepen Module aanbod avond Profielhouders/diakens/ Module aanbod: diaconie&spiritualiteit; pastoraal werkenden & gemeenschapstichtend in de praktijk van pastoors diaconie, liturgie , katechese serie van 3 dd per thema. Vrijwilligers Module aanbod: werelwijd (s) kerk zijn & MOV (missiesecretariaat) o.a duurzaamheid , particuliere projecten

13 Relaties en netwerken in kerk en samenleving.
Diaken-kringen a cura MA-werk oecumene Disk Studie dagen Sociale alliantie LKDB Missie -secretarissenberaad

14 Public Relation en communicatie diaconie in het Aartsbisdom Utrecht
> Website: > Bisdomblad: Op Tocht > Diaconale Nieuwsbrief: maandelijks > Secretariaat: t e.

15 Diaconale activiteiten en projecten regionaal & bisdombreed
M diaconie en jongeren : grenzen verleggen 4 pilots en bouwen aan eigen website

16 Diaconale activiteiten en projecten regionaal & bisdombreed
Diaconaction: 3 e weekend in november j jongeren zetten zich in voor hun omgeving 2010 deelname 750 jongeren 2011 deelname 1000 jongeren!!!!!!

17 Diaconale activiteiten en projecten regionaal & bisdombreed
Maatschappelijke stage Jongeren helpen een handje in de parochie * in de tuin * op het kerkhof * met het parochieblad * mee naar Lourdes

18 Diaconale activiteiten en projecten regionaal & bisdombreed
* Diaconaal Bisschopbezoek * Diaconie in de schijnwerper: vieren, dienen en ontmoeten. speciaal aanbevolen: in alle parochies in het weekend van Martinus & Willibrord

19 Diaconale activiteiten en projecten regionaal & bisdombreed
De Ariensprijs: driejaarlijks projecten Ga en doe even zo: 2010 29 projecten De Ongeziene Gezien, Apeldoorn Emmaus/Egidius de winnaar

20 Diaconale activiteiten en projecten regionaal & bisdombreed
Kerk in Platteland: KIP Aandacht voor de agrarische omgeving van plattelandsgeloofsgemeenschappen Grond van Leven: in gesprek mensen op het platteland

21 Diaconie is getuigend aanwezig zijn in de samenleving
Ten slotte Diaconie is getuigend aanwezig zijn in de samenleving


Download ppt "Diaconie in het Aartsbisdom Utrecht"

Verwante presentaties


Ads door Google