De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Diaconie en Caritas.  Visie & Taken van diaconale werkers: Begeleiding van PCI-en Begeleiding diaconale organisatie in de parochie Ondersteuning profielhouders.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Diaconie en Caritas.  Visie & Taken van diaconale werkers: Begeleiding van PCI-en Begeleiding diaconale organisatie in de parochie Ondersteuning profielhouders."— Transcript van de presentatie:

1 Diaconie en Caritas

2  Visie & Taken van diaconale werkers: Begeleiding van PCI-en Begeleiding diaconale organisatie in de parochie Ondersteuning profielhouders Cursusontwikkeling en toerusting Relaties onderhouden en netwerken in kerk en samenleving. Public Relation en communicatie Diaconale Activiteiten en projecten regionaal en bisdombreed

3 Geen kerk zonder diaconie.  Geroepen, verzameld en gezonden om Gods liefde present te stellen in de wereld in Woord en Sacrament ↔ het Zien van de Nood van de Armen Mt 25 vv door  Navolging van Christus in de wereld als Knecht en dienaar: ebed jahweh, Joh, 14-16 Bemiddelaar: verantwoordelijk reagerend

4 Door het doen van: Barmhartigheid: werken van barmhartigheid Gerechtigheid: het ethisch sociale denken Verzoening: leren samenleven vanuit vanuit gebrokenheid

5  Wie zijn wij: Gemma Disberg secr. Herman Rolfes Annemarieke Hollanders Jack Steeghs Ina van de Bunt-Koster Harry Scharrenborg Bernanda vanden Hengel Mgr. Th. C.M. Hoogenboom

6 1. Fusieprocessen 2. Nieuwe organisatie 3. Voortgang beleid PCI op kerntaken:  Geven van individuele hulp  Geven van structurele hulp  Helpen onder protest  Verwerven van middelen  Zichtbaar zijn en transparant met PR  Samenwerking 4. Actuele thema’s 5. Inzicht in sociale kaart

7 Team / profiel houder Bestuur diaconaal beleid PCI bestuur Pastoraat groepen Organisatie Diaconaal beraadAdviesraad Diaken Bezoekwerk MOV/Mondiaal Actualiteit PCI WG

8 Diaconale vuurtjes Egidius Gemeenschap Inloophuis Uitwisseling infanta

9  Drie werkvelden  eigen geloofsgemeenschap  lokale samenleving  globale samenleving wereldwijd  Bezoekwerk ouderen, zieken, verliezen verwerken  Maatjes project  Diaconie wereldwijd

10 Mogelijke relaties via sociale kaart met:  Inloophuizen  Voedselbanken  Opvang dak en thuislozen  Noodhulp  Uitgeprocedeerde asielzoekers Relaties met categoriale zielzorg:

11 Ondersteunen profielhouder diaconie / team In parochie als: - Beleidsplan diaconie - Realiseren diaconaal beraad - Vrijwilligersbeleid - Relatie parochie-pci - Diaconale parochieopbouw - Relatie profielhoudersschap-team / bestuur - Relatie diaconie t.o.v. liturgie en catechese Regionaal - Profielhoudersberaad 4 x per jaar: ontmoeting/ uitwisseling & deskundigheid Diocesaan - Profielhouders werk/studiedag: 1 x per jaar

12 Voor 2011: Doelgroep Cursus aanbod Regionaal PCI- bestuur: Bestuurscursus 1 dag PCI-bestuur /werkgroepen Module aanbod 1 avond Profielhouders/diakens/ Module aanbod: diaconie&spiritualiteit; pastoraal werkenden & gemeenschapstichtend in de praktijk van pastoors diaconie, liturgie, katechese serie van 3 dd per thema. Vrijwilligers Module aanbod: werelwijd (s) kerk zijn & MOV (missiesecretariaat) o.a duurzaamheid, particuliere projecten

13 cura a Studie dagen MA- werk Disk Sociale alliantie Diaken- kringe n LKDB Missie - secretarissen beraad oecu men e

14 > Website: www.dkci-utrecht.nl www.dkci-utrecht.nl www.aartsbisdom.nl > Bisdomblad : Op Tocht > Diaconale Nieuwsbrief : maandelijks > Secretariaat: t. 030-6982570 e. dkci@aartsbisdom.nl

15 M 25 diaconie en jongeren : grenzen verleggen 4 pilots en bouwen aan eigen website

16 Diaconaction: 3 e weekend in november j jongeren zetten zich in voor hun omgeving 2010 deelname 750 jongeren 2011 deelname 1000 jongeren!!!!!!

17 Maatschappelijke stage Jongeren helpen een handje in de parochie * in de tuin * op het kerkhof * met het parochieblad * mee naar Lourdes

18 11- 11- 2011 * Diaconaal Bisschopbezoek * Diaconie in de schijnwerper: vieren, dienen en ontmoeten. speciaal aanbevolen: in alle parochies in het weekend van Martinus & Willibrord

19 D e Ariensprijs: driejaarlijks 2007 24 projecten Ga en doe even zo: 2010 29 projecten De Ongeziene Gezien, Apeldoorn Emmaus/Egidius de winnaar

20 Kerk in Platteland: KIP Aandacht voor de agrarische omgeving van plattelandsgeloofsgemeenschappen Grond van Leven : in gesprek mensen op het platteland

21 Diaconie is getuigend aanwezig zijn in de samenleving


Download ppt "Diaconie en Caritas.  Visie & Taken van diaconale werkers: Begeleiding van PCI-en Begeleiding diaconale organisatie in de parochie Ondersteuning profielhouders."

Verwante presentaties


Ads door Google