De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De startende diaken. De startende diaken Diakonale Ontmoetingsdag 1 febr. 2014 Inzamelen van de gaven. Dienen aan de tafel van het h. Avondmaal ………… Wat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De startende diaken. De startende diaken Diakonale Ontmoetingsdag 1 febr. 2014 Inzamelen van de gaven. Dienen aan de tafel van het h. Avondmaal ………… Wat."— Transcript van de presentatie:

1 De startende diaken

2 De startende diaken Diakonale Ontmoetingsdag 1 febr. 2014 Inzamelen van de gaven. Dienen aan de tafel van het h. Avondmaal ………… Wat was u bekend aangaande de bediening van de diaconie?

3 De startende diaken Diakonale Ontmoetingsdag 1 febr. 2014 Hulp Aandacht Bondgenoten Kerk in Actie Luisterend Dienen

4 De startende diaken Diakonale Ontmoetingsdag 1 febr. 2014 De Bijbel ter sprake: Lucas 10 Mattheüs 25: 31 – 46 Hoofdlijnen: -Hoe kijken wij? -Hoe worden wij bewogen? -Hoe werkwoordelijk is de gelijkenis? -Je hoeft niet alles alleen te doen. -Maak gebruik van wat je hebt en wie je bent. -Het gaat om de gewone dingen van het leven: eten, drinken, kleding, ziekte en gezondheid… Tenslotte: Mattheüs 8:3… grensverleggend. Het gaat om de samengang tussen barmhartigheid en gerechtigheid.

5 De startende diaken Diakonale Ontmoetingsdag 1 febr. 2014 Gemeente Wereld. Diaconaal platf. Kerk in Actie Luisterend Dienen God

6 De startende diaken Diakonale Ontmoetingsdag 1 febr. 2014 Risico’sDiaconale mogeljikhedenZijn er (denkt u) maatschappelijke organisaties die hieraan werken? Opmerkingen en suggesties met mogelijk handvatten. Eenzaamheid (en aan je lot overgelaten) Recht op ondersteuning wordt vervangen Steeds meer mensen krijgen te maken met onbetaalde rekeningen. In de wereld is de kloof tussen rijk en arm nog lang niet gedicht Kan de kerk iets betekenen voor mensen zonder baan?

7 Diaconale grondlijnen in beeld Diaconale Ontmoetingsdag 1 febr. 2014 Wat doet armoede met je? Gevoel aan de zijlijn te staan ( baan ) Er alleen voor staan ( Eenzaam ) De structuur is er niet voor mij! ( Asielzoekers / psych. Patiënt) Beredderen (touwtjes knopen) Contact samenleving verdwijnt Je kunt aan niets anders meer denken. Hulp Aandacht Inschakelen

8 Diaconale grondlijnen in beeld Diaconale Ontmoetingsdag 1 febr. 2014 Hulp Aandacht Inschakelen Hulp Aandacht Bondgenoten Kerk in Actie Luisterend Dienen Wat doen kerken alzo bij armoede in gezinnen en bij personen? Bezoekwerk / echte aandacht Individuele hulp (‘stille hulp’) Inloophuizen SchuldHulpMaatje Kerstpakketten klussendienst Gesprekken verhuurders Voorkomen deurwaarders Mogelijk maken vakantie Steun aan voedselbank Participeren plaatselijk noodfonds Kledingwinkel / ruilwinkel Opvang daklozen / thuislozen. ………. Doel: het bieden van perspectief. De ander weer op eigen benen laten staan!

9 Diaconale grondlijnen in beeld Diaconale Ontmoetingsdag 1 febr. 2014 Hulp Aandacht Inschakelen Hulp Aandacht Bondgenoten Kerk in Actie Luisterend Dienen Wat kunt u doen om uw gemeente meer bewust te laten worden? •Ga met elkaar de Bijbel bestuderen (gebruik de vergaderopeningen van onze website www.luisterenddienen.nlwww.luisterenddienen.nl •Lees twee weken uw huis-aan-huis bladen en ontdek wat er aan diaconale aanhaakpunten te vinden zijn. •Ga zelf bewust om met inkopen en aandacht. •Ga in gesprek met het CvK inzake de kerkkoffie, de energierekening •Vraag aan de dominee om een diaconale preek te houden. •Beleg een avond en verbind daaraan actieplannen. •Ga met de jeugdclubs in gesprek en mobiliseer hen (zie “gemeentebreed Dienen” – onze website) •Haal enkele vergaderopeningen van de website en breng die ter sprake op de kringen en de verenigingen.

10 Diaconale grondlijnen in beeld Diaconale Ontmoetingsdag 1 febr. 2014 Hulp Aandacht Inschakelen Hulp Aandacht Bondgenoten Kerk in Actie Luisterend Dienen En de eredienst? •Oog voor de ander? •Is er een gehandicapten toilet? •Helpen wij om te zien naar elkaar? •Inzameling van de gaven…. Wat anders dan collecteren. •Wees helder met het doel, de bestemming. •Dienst aan het heilig Avondmaal. •De dienst van de voorbeden. •Spreek je predikant aan op de keuze van de liederen. •Is in het kerkgebouw ook zichtbaar welke aandacht u heeft voor de wereldwijde kerk? •Een diaconale zondag?

11 Diaconale grondlijnen in beeld Diaconale Ontmoetingsdag 1 febr. 2014 Hulp Aandacht Inschakelen Hulp Aandacht Bondgenoten Kerk in Actie Luisterend Dienen Wat voor diaken bent u? •Ik ben vooral een doener! •Ik ben vooral een helper! •Ik kan goed beleidsmatig denken. Ik ben een pleitbezorger. •Ik ben goed in theorie en praktijk bij elkaar te brengen. •Ik ben goed in boekhouden. •Ik kan goed mensen motiveren. •Ik weet te netwerken. Daarom kan ik bruggen bouwen. Werk met de gaven en talenten die jou geschonken zijn.

12 Diaconale grondlijnen in beeld Diaconale Ontmoetingsdag 1 febr. 2014 Hulp Aandacht Inschakelen Hulp Aandacht Bondgenoten Kerk in Actie Luisterend Dienen Dank voor uw aandacht en deze ontmoeting! Neem gerust contact op met uw gemeenteadviseur Of vraag iemand van Luisterend Dienen een avond met u mee te denken over de praktische doorwerking in uw eigen gemeente.

13


Download ppt "De startende diaken. De startende diaken Diakonale Ontmoetingsdag 1 febr. 2014 Inzamelen van de gaven. Dienen aan de tafel van het h. Avondmaal ………… Wat."

Verwante presentaties


Ads door Google