De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De startende diaken 1 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De startende diaken 1 1."— Transcript van de presentatie:

1 De startende diaken 1 1

2 De startende diaken Diakonale Ontmoetingsdag 1 febr. 2014
Inzamelen van de gaven. Dienen aan de tafel van het h. Avondmaal ………… Wat was u bekend aangaande de bediening van de diaconie?

3 De startende diaken Diakonale Ontmoetingsdag 1 febr. 2014
Hulp Aandacht Bondgenoten Kerk in Actie Luisterend Dienen

4 De startende diaken Diakonale Ontmoetingsdag 1 febr. 2014
De Bijbel ter sprake: Lucas 10 Mattheüs 25: 31 – 46 Hoofdlijnen: Hoe kijken wij? Hoe worden wij bewogen? Hoe werkwoordelijk is de gelijkenis? Je hoeft niet alles alleen te doen. Maak gebruik van wat je hebt en wie je bent. Het gaat om de gewone dingen van het leven: eten, drinken, kleding, ziekte en gezondheid… Tenslotte: Mattheüs 8:3… grensverleggend. Het gaat om de samengang tussen barmhartigheid en gerechtigheid.

5 De startende diaken Diakonale Ontmoetingsdag 1 febr. 2014
Eigen leden Dorpsgenoten Regio en land Wereldwijd God Diaconaal platf. Kerk in Actie Luisterend Dienen Gemeente Wereld.

6 De startende diaken Diakonale Ontmoetingsdag 1 febr. 2014
Risico’s Diaconale mogeljikheden Zijn er (denkt u) maatschappelijke organisaties die hieraan werken? Opmerkingen en suggesties met mogelijk handvatten. Eenzaamheid (en aan je lot overgelaten) Recht op ondersteuning wordt vervangen  Steeds meer mensen krijgen te maken met onbetaalde rekeningen.  In de wereld is de kloof tussen rijk en arm nog lang niet gedicht  Kan de kerk iets betekenen voor mensen zonder baan? 

7 Diaconale grondlijnen in beeld Diaconale Ontmoetingsdag 1 febr. 2014
Hulp Aandacht Inschakelen Wat doet armoede met je? Gevoel aan de zijlijn te staan (baan) Er alleen voor staan (Eenzaam) De structuur is er niet voor mij! (Asielzoekers / psych. Patiënt) Beredderen (touwtjes knopen) Contact samenleving verdwijnt Je kunt aan niets anders meer denken.

8 Diaconale grondlijnen in beeld Diaconale Ontmoetingsdag 1 febr. 2014
Wat doen kerken alzo bij armoede in gezinnen en bij personen? Hulp Aandacht Inschakelen Bezoekwerk / echte aandacht Individuele hulp (‘stille hulp’) Inloophuizen SchuldHulpMaatje Kerstpakketten klussendienst Gesprekken verhuurders Voorkomen deurwaarders Mogelijk maken vakantie Steun aan voedselbank Participeren plaatselijk noodfonds Kledingwinkel / ruilwinkel Opvang daklozen / thuislozen. ………. Hulp Aandacht Bondgenoten Kerk in Actie Luisterend Dienen Doel: het bieden van perspectief. De ander weer op eigen benen laten staan!

9 Diaconale grondlijnen in beeld Diaconale Ontmoetingsdag 1 febr. 2014
Wat kunt u doen om uw gemeente meer bewust te laten worden? Ga met elkaar de Bijbel bestuderen (gebruik de vergaderopeningen van onze website Lees twee weken uw huis-aan-huis bladen en ontdek wat er aan diaconale aanhaakpunten te vinden zijn. Ga zelf bewust om met inkopen en aandacht. Ga in gesprek met het CvK inzake de kerkkoffie, de energierekening Vraag aan de dominee om een diaconale preek te houden. Beleg een avond en verbind daaraan actieplannen. Ga met de jeugdclubs in gesprek en mobiliseer hen (zie “gemeentebreed Dienen” – onze website) Haal enkele vergaderopeningen van de website en breng die ter sprake op de kringen en de verenigingen. Hulp Aandacht Inschakelen Hulp Aandacht Bondgenoten Kerk in Actie Luisterend Dienen

10 Diaconale grondlijnen in beeld Diaconale Ontmoetingsdag 1 febr. 2014
En de eredienst? Oog voor de ander? Is er een gehandicapten toilet? Helpen wij om te zien naar elkaar? Inzameling van de gaven…. Wat anders dan collecteren. Wees helder met het doel, de bestemming. Dienst aan het heilig Avondmaal. De dienst van de voorbeden. Spreek je predikant aan op de keuze van de liederen. Is in het kerkgebouw ook zichtbaar welke aandacht u heeft voor de wereldwijde kerk? Een diaconale zondag? Hulp Aandacht Inschakelen Hulp Aandacht Bondgenoten Kerk in Actie Luisterend Dienen

11 Diaconale grondlijnen in beeld Diaconale Ontmoetingsdag 1 febr. 2014
Wat voor diaken bent u? Ik ben vooral een doener! Ik ben vooral een helper! Ik kan goed beleidsmatig denken. Ik ben een pleitbezorger. Ik ben goed in theorie en praktijk bij elkaar te brengen. Ik ben goed in boekhouden. Ik kan goed mensen motiveren. Ik weet te netwerken. Daarom kan ik bruggen bouwen. Werk met de gaven en talenten die jou geschonken zijn. Hulp Aandacht Inschakelen Hulp Aandacht Bondgenoten Kerk in Actie Luisterend Dienen

12 Diaconale grondlijnen in beeld Diaconale Ontmoetingsdag 1 febr. 2014
Dank voor uw aandacht en deze ontmoeting! Neem gerust contact op met uw gemeenteadviseur Of vraag iemand van Luisterend Dienen een avond met u mee te denken over de praktische doorwerking in uw eigen gemeente. Hulp Aandacht Inschakelen Hulp Aandacht Bondgenoten Kerk in Actie Luisterend Dienen

13 13 13


Download ppt "De startende diaken 1 1."

Verwante presentaties


Ads door Google