De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Let’s talk about you & me”

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Let’s talk about you & me”"— Transcript van de presentatie:

1

2 “Let’s talk about you & me”
Een inventarisatie van methodieken op het gebied van mannenemancipatie

3 Workshop begeleider: Teana Boston-Mammah Adviseur Scala
Producten door mij ontwikkeld en uitgevoerd zijn: 010 Rotterdamse vaders Papa Consult Let’s talk about you and me Mannen in de Spotlight Ook een vader

4 Vooronderzoek Sleutelinstellingen Sleutelfiguren Oranjefonds Movisie
E-Quality Stichting De Meeuw The Fatherhood Institute (London) Mannenplatform Vadercentra

5 Uitgangspunt van de inventarisatie
Het landelijk emancipatiebeleid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW, 2007) Gemeentelijk emancipatiebeleid (Rotterdam) Mannenemancipatie -activiteiten/ projecten zowel op lokaal, nationaal als internationaal niveau

6 Aanvullende beleidsterreinen
Het landelijk gezinsbeleid Gemeentelijk onderwijsbeleid

7 Opzet inventarisatie Naam van de activiteit Uitvoerende organisatie
Doelstelling Doelgroep Methodiek Resultaat Succesfactoren

8 Analyse vanuit 4 kaders Aanleiding voor ontwikkeling van de methodiek
Visie op emancipatie Doelgroep Landelijk en gemeentelijk emancipatiebeleid

9 Aanleiding voor ontwikkeling van de methodiek
Sociale economische achterstand Behoeften van vrouwen Sociale isolatie en een intern gericht netwerk Hulpverlening vraagstuk Vanuit het perspectief van de mannen zelf Onderzoek naar vaderschap

10 Visie op emancipatie Welke visie op mannenemancipatie zien we in de projecten terug?

11 Doelgroep Turkse en Marokkaanse mannen (1e generatie) Vaders
Werkloze mannen en mannen met een taalachterstand

12 de projecten Een reeks bijeenkomsten variërend van 3 t/m 10
Cursussen en/of trainingen: Alleen voor mannen Voor mannen en hun kinderen Met coaching sessies Met werkbezoeken Vadercentra

13 Succesfactoren Gebruik bij een wervingstekst positieve bewoordingen, benadruk de positieve kanten van het vaderschap en hanteer een kort en krachtig taalgebruik. Zoek trainers die wat (culturele) achtergrond betreft aansluiten bij de doelgroep Voorafgaand aan de cursus een bijeenkomst met de vrouwen/partners organiseren Investeer aan het begin van de training in het winnen van vertrouwen van de deelnemers. Zorg dat alle betrokkenen aanwezig zijn op de voorlichtingsavond om een eerste bindingsmoment te stimuleren

14 Succesfactoren De uitvoerende organisatie is bekend met de buurt en de doelgroep Kennis van en ervaring met de sociale kaart De bijeenkomsten vinden plaats op een toegankelijke locatie Doorstroommogelijkheden zijn beschikbaar Het traject afsluiten met een certificaatuitreiking Vaders bewust maken van het belang dat ze zelf activiteiten organiseren om samen met andere vaders uit te uitvoeren

15 Aantekeningen Bij een aantal platforms en netwerken die bezig zijn op het gebied van mannenemancipatie zijn echter weinig methodieken terug te vinden Er zijn organisaties waar wel methodieken te vinden zijn, deze zijn echter niet in het kader van mannenemancipatie ontwikkeld of in het emancipatiebeleid terug te vinden Er zijn organisaties die al jarenlang bezig zijn met vaders, maar niet vanuit het kader mannenemancipatie maar vanuit ander beleidsperspectief, namelijk onderwijs en opvoeding

16 Aanbevelingen 1-4 Beleidsmakers van diverse kaders: moeten bij elkaar komen om over beleid op het gebied van mannenemancipatie te praten Beleid gericht op mannen moet tot stand komen vanuit het perspectief van mannen zelf

17 Lets’ talk Laten we praten Aanbevelingen
De emancipatie van mannen is een doel op zich. Beleidsmakers en uitvoerders van de velden onderwijs, welzijn, emancipatie, gezondheids­zorg, opvoeding en participatie: Lets’ talk Laten we praten


Download ppt "“Let’s talk about you & me”"

Verwante presentaties


Ads door Google