De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop “Toekomstbestendig Vrijwilligersbeleid” 21 november 2013 Jolanda Elferink, Movisie Carry Putman, Vilente.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop “Toekomstbestendig Vrijwilligersbeleid” 21 november 2013 Jolanda Elferink, Movisie Carry Putman, Vilente."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop “Toekomstbestendig Vrijwilligersbeleid” 21 november 2013 Jolanda Elferink, Movisie Carry Putman, Vilente

2 Landelijke Ontwikkelingen –Andere visie op zorg, participatie van familie en vanuit sociaal netwerk; –Meer druk op informele zorg, vrijwilligers worden schaars; –Van AWBZ naar Wmo en langer thuis; –Nieuwe Samenwerkingsverbanden (bijv. in wijken en buurten);

3

4 Deze ontwikkeling vraagt om nieuw vrijwilligersbeleid.

5 “Samen Beter Zorgen” 21 november 2013 Carry Putman

6 Aanleiding Harmoniseren en actualiseren van vrijwilligersbeleid Toekomstbestendig vrijwilligersbeleid

7 Ontwikkelproces: Fase 1 Inventariseren bestaand beleid Onderzoek uitvoeren naar knelpunten Onderzoek landelijke ontwikkelingen Formuleren gewenst beleid: Samen Beter Zorgen

8 Implementatie: fase 2 Wat is de grootste verandering? Welke doelgroepen komen met deze verandering in aanraking? Wat betekent de verandering voor iedere doelgroep? Hoe ga je de verandering naar iedere doelgroep communiceren? Hoe krijg je iedereen mee?

9

10

11

12

13

14

15

16 Opbrengsten Eenduidige werkwijze en kader >heldere afspraken Meer ruimte voor werving en selectie -> groei aantal vrijwilligers -> meer welzijn Betere begeleiding van vrijwilligers en samenwerking met medewerkers->meer en betere zorg voor de cliënt Verankering vrijwilligersbeleid in organisatie en kwaliteitsbeleid en budgettering Centrale registratie->Beter gebruik maken van talenten, sturingsmogelijkheden Meer waardering voor vrijwilligers->Tevredenheid Impuls om mantelzorgbeleid te ontwikkelen

17 Organigram

18 Kwaliteitsbeleid

19 Registratiesysteem Gekoppeld aan Personeelsregistratiesysteem Functies: –NAW – gegevens –Signalering jubilea-verjaardagen –Talenten –Exit –Koppeling Outlook –Koppeling Word –Rapportagetool –Beschikbaarheid en inzet

20 Erkenning Aanwezigheid vrijwilligersbeleid Aandacht voor kwaliteiten Ondersteunen van vrijwilligers Goede informatievoorziening Inspraak

21 Waardering Complimenteren Scholing Kerstpakket Getuigschrift Bijzondere gebeurtenissen: –Jubilea:Kaart, Paraplu, Vrijwilligersspeld –Verjaardagen –Afscheid –Overlijden –Geboorte –Huwelijk

22 Succesfactoren Gedragen op managementniveau Financiële randvoorwaarden gedekt Borging in de structuur, kwaliteitsbeleid en budgettering Per doelgroep in kaart gebracht wat de impact van de verandering was Communicatieplan Krachtig projectteam

23 Knelpunten Door de omvang van het project was de organisatie van de kick-off een uitdaging, wel geslaagd, maar een pittige klus. In beeld krijgen van de financiële stromen Keuze registratiesysteem Draagvlak teamleiders Breder denken dan inzet van vrijwilligers bij activiteiten

24 Aan de slag met beleid Bekijk het raamwerk van Vilente en vergelijk dit met jullie eigen beleid. Beantwoord de volgende vragen: 1.Wat heeft Vilente wel, en ontbreekt nog bij jullie? 2.Wat hebben jullie wel en zou een aanvulling zijn voor Vilente? 3.Waar heeft vrijwilligerswerk een plek in de structuur van jullie eigen organisatie? Vind je dit een goede plek of zou een andere plek beter zijn? 4.Hoe zorg je dat vrijwilligerswerk onder de aandacht blijft?

25 Raamwerk Vilente Inleiding Organisatie Werving en Selectie Introductie, begeleiding en scholing Waardering en attenties


Download ppt "Workshop “Toekomstbestendig Vrijwilligersbeleid” 21 november 2013 Jolanda Elferink, Movisie Carry Putman, Vilente."

Verwante presentaties


Ads door Google