De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jet Bussemaker Samenwerking tussen zorg, welzijn en wonen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jet Bussemaker Samenwerking tussen zorg, welzijn en wonen."— Transcript van de presentatie:

1 Jet Bussemaker Samenwerking tussen zorg, welzijn en wonen

2 Om de kwaliteit van het bestaan
kwaliteit van leven is meer dan zorg krijgen: - zorg als basis - welzijn als doel - wonen als voorwaarde - (en zoveel mogelijk eigen regie als wens)

3 Problemen bij samenwerking
Veel fragmentatie en bureaucratie beperkte afstemming tussen zorgwetten onderling en tussen zorg, welzijn, wonen Verkokerd beleid op landelijk en lokaal niveau Veel professionals en instellingen die zich met een patient bemoeien (‘verknipte zorg’) Veel diverse instanties betrokken waarvan prikkels niet goed op elkaar inwerken en legitimiteit bedreigd wordt

4 Oplossingen - ‘a way out’
Betere zorg en meer welzijn: Meer gebruik maken van eigen kracht en zelfzorg door patienten Meer ruimte en verantwoordelijkheid voor professionals Betere ondersteuning mantelzorgers Meer samenwerking op wijk- en streekniveau (oa preventie)

5 Meer zelfzorg Patienten zijn mondig en willen eigen regie;
Gebruik eigen kracht(centrales); Bevorder preventie Gebruik domotica; Zorg op afstand (ict); Voorwaarde: kunnen wonen op een plek waar zelfregie mogelijk is.

6 Meer ruimte professional
Eigen indicaties doen ipv CIZ; Taakherschikking waar nuttig; Einde aan minuten-registratie en taakopdeling Meer carrieremogelijkheden in de breedte op de werkvloer Scholing/stages meer op de werkplek Voorwaarde: samenwerking tussen zorg,onderwijs en wonen, dwz integraliteit en wijkgericht

7 Mantelzorgers Mantelzorger doe je, daar word je niet voor gevraagd.
Veel mantelzorgers raken overbelast en hebben zelf zorg nodig Voelen zich niet serieus genomen

8 Meer ondersteuning nodig
Erkennen kennis van mantelzorger (evc) Instelling aantrekkelijk maken voor familieleden. Ontmoetings- en informatiepunt voor mantelzorgers. Zorg voor mantelzorgers (bv respijtdagen) Voorwaarde: bereikbaarheid (mantelzorgwoningen, kangaroowoningen of tijdelijke appartementen in verpleeg- of ziekenhuis)

9 Samenwerking gezocht! Tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars (zvw, awbz), gemeenten (wmo, bestemmmingsplannen), woningbouwcorporaties (woningen, woon-zorg zones), clientenorganisaties (wat willen clienten?) en buurtbewoners. Maar hoe samenwerken? Fuseren? Zeker geen panacee; Wel: werken vanuit gezamenlijke doelstellingen/missie.

10 Samenwerking en ontschotting
Onderscheid welzijn, wonen en zorg (een professional kan eenzaamheid niet oplossen, maar eenzame ouderen kunnen wel aanschuiven bij activiteiten in een verzorgingshuis of gestimuleerd worden elkaar te ontmoeten); woningbouwcorporaties, welzijns- en awbz instellingen kunnen veel meer samenwerken. Deel gebouwen! Zoek de grenzen van de regels op bij zoeken van creatieve oplossingen. Er kan meer dan je denkt!

11 Zelf aan de slag!wacht niet op Den Haag!
Meer verantwoordelijkheid en vrijheid voor professionals; De werkvloer centraal Zoek de samenwerking op,mn tussen zorg, welzijn en wonen (in fysieke contactpunten, bv in de wijk), in financiele integratie (bv een wijkpolis) en in organisatievormen (bv woon/zorg cooperaties); Luister naar clienten; Dienend leiderschap. Bestuurders richt je op je kerntaken (tevreden clienten, tevreden medewerkers).

12 Hoe kan den Haag dit ondersteunen?
Zie zorg als investerings- en innovatiesector; Maak een nieuwe financieringsstructuur in awbz(uitkomstfinanciering ipv productfinanciering); Meer ruimte professionals, minder management op proces. Gezamenlijke woon-zorg agenda (‘zorg in de buurt’) Beloon goed gedrag, bv waar gemeenten via WMO en woon-zorg zones effectief preventiebeleid voeren; Stimuleer samenwerking ipv concurrentie.

13


Download ppt "Jet Bussemaker Samenwerking tussen zorg, welzijn en wonen."

Verwante presentaties


Ads door Google