De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rijk aan gezinsvriendelijk beleid?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rijk aan gezinsvriendelijk beleid?"— Transcript van de presentatie:

1 Rijk aan gezinsvriendelijk beleid?
Onderzoek naar aanbod, behoefte en gebruik van gezinsvriendelijk beleid bij de Rijksdienst

2 Aanleiding Onderzoek naar gezinsvriendelijk werkgever
Voorbeeldfunctie van de overheid Motie naar gezinsvriendelijk werkgeverschap

3 Vraagstelling In hoeverre komt de behoefte overeen met het aanbod en gebruik van gezinsvriendelijk beleid? Hoe valt het gebruik van gezinsvriendelijk beleid te verklaren? En welke factoren vormen aangrijpings-punten voor de verdere ontwikkeling van het gezinsvriendelijk beleid?

4 Conceptueel model Gezinsvriendelijk beleid
Uitgangspunt is als volgt, dat het namelijk gaat om voorwaarden en condities welke ontwikkeld zijn om de mogelijkheid te bieden verantwoordelijk-heden op het gebied van privé/gezin te combineren Typen regelingen Behoefte aan gezinsvriendelijk beleid Gebruik van gezinsvriendelijk beleid

5 Conceptueel model

6 Methode Wet- en regelgeving Inhoudsanalyse Flitspanel Voordelen
Nadelen

7 Analyse Aanbod Behoefte Gebruik

8 Aanbod Wettelijk kader Wet Aanpassing Arbeidsduur Wet Arbeid en Zorg
ARAR

9 Van aanbod naar gebruik

10 Aanbod

11 Gepercipieerd aanbod

12 Bekendheid gezinsvriendelijk beleid

13 Raakvlakken tussen aanbod en behoefte
Minder bekend met regelingen waar behoefte aan is Discrepantie tussen gepercipieerd aanbod en behoefte Gebrek aan informatie

14 Behoefte aan gezinsvriendelijk beleid

15 Raakvlakken tussen behoefte en gebruik
Behoefte en gebruik sluiten over het algemeen goed op elkaar aan Voor alle regelingen blijft er een gat tussen behoefte en gebruik

16 Gebruik van gezinsvriendelijk beleid

17 Gebruik van typen gezinsvriendelijk beleid

18 Informatievoorziening

19 Organisatiecultuur Ondersteuning Aanwezigheidscultuur

20 Behoefte op basis van geslacht

21 Behoefte op basis van aanwezigheid jonge kinderen

22 Behoefte op basis van het hebben van een partner

23 Behoefte aan gezinsvriendelijk beleid

24 Gebruik van structureel thuiswerken

25 Gebruik van flexibele begin- en eindtijden

26 Gebruik van ouderschapsverlof

27 Gebruik van calamiteitenverlof

28 Resultaten Rijksambtenaren ervaren dat er ondersteuning is voor de combinatie Informatievoorziening ten aanzien van gezinsvriendelijk beleid ontbreekt via bepaalde kanalen Er heerst een sterke aanwezigheidscultuur bij de Rijksdienst

29 Conclusie De behoefte aan gezinsvriendelijk beleid wordt beïnvloed door individuele factoren Het gebruik van gezinsvriendelijk beleid wordt zowel door individuele factoren als werkgerelateerde factoren

30 Conclusie Informatie ten aanzien van gezinsvriendelijk beleid heeft positieve invloed op het gebruik van gezinsvriendelijk beleid Een aanwezigheidscultuur heeft een negatieve invloed op het gebruik van gezinsvriendelijk beleid

31 Aangrijpingspunten Goed werkgeverschap
Doorbreken van aanwezigheidscultuur Informatievoorziening ten aanzien van gezinsvriendelijk beleid verbeteren


Download ppt "Rijk aan gezinsvriendelijk beleid?"

Verwante presentaties


Ads door Google