De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overlijden Toerekening inkomens Rekenkundige verwerking.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overlijden Toerekening inkomens Rekenkundige verwerking."— Transcript van de presentatie:

1 Overlijden Toerekening inkomens Rekenkundige verwerking

2  Inleiding  Gevolgen verdeling inkomens  Juridisch kader  Rekenmethoden in verleden en heden  Basis van de schadedefinitie  Bezwaren  Conclusie en vervolg Onderwerpen

3 Gevolgen verdeling inkomens Voorbeeld 1 volledig schadejaar Man overlijdt A-schaal man 100 vrouw 100 k1 en k2 50 Inkomen z.o. man 10000 vrouw 10000 Inkomen m.o. vrouw 12000 Kinderen geen inkomen Gezins-A-letselLoyalisVisser lidSchade Pers. ink.Gezinspot partner-43331667667-1000 kind 1383383313332167 kind 2383383313332167 totaal3333 Gevolgen: verschillen ontstaan o.a. bij  Voordeelstoerekening  Verdeling over de jaren  Civiele plafondberekening Uitkomsten

4 –HR 6-12-1907 W 8630 Beoordeeld moet worden of de onderhoudskosten geheel of ten dele uit de arbeidsinkomsten van de overledene werden bestreden. –HR 19.11.1943, NJ 1944, 21 (Veritex/Hemmes) dat het (....) aankomt op de waarschijnlijke bijdrage aan levensonderhoud die van hen door hun verzorger nog zou zijn genoten, indien deze niet ware gedood. –HR 21-2-1992 RVDW 1992 62 (Reinders / Delta Lloyd) Het verschaffen van de voorzieningen waarop vaste lasten als de onderhavige betrekking hebben, behoort tot het gederfde levensonderhoud. –Art. 108. 1. BW Indien iemand ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander jegens hem aansprakelijk is overlijdt, is die ander verplicht tot vergoeding van schade door het derven van levensonderhoud. –Conclusie Vergoed moet worden het levensonderhoud, van zowel variabele als vaste lasten, voorzover dat door de overledene verschaft werd. Juridisch kader

5  70 en 80-er jaren Geen gezinspot, A-schaal voor gehele verdeling 70 en 80-er jaren  Situatie voor Reinders Gezinspot voor Situatie voor Reinders  Opkomende voordelen  Inkomstenverdeling  A-letsel na Reinders Behoefte aan vaste lasten m.o. geïntroduceerd A-letsel na Reinders Rekenmethoden in verleden en heden

6 A-letsel Variabele lasten zonder ongeval verhoogd met vaste lasten na ongeval verminderd met toerekenbaar inkomen partner. Toerekenbaar is: deel A-schaal m.o. : totaal A-schaal m.o. x inkomen partner m.o.A-letsel Loyalis Variabele lasten zonder ongeval verhoogd met vaste lasten na ongeval verminderd met toerekenbaar inkomen partner. Toerekenbaar is: deel vaste lasten m.o. : totaal deel vaste lasten m.o. x vaste lasten% x ink. partner + deel A-schaal m.o. : totaal A- schaal m.o. x variabele lasten x inkomen partner z.o. : gezinsinkomenLoyalis Visser Mate waarin de overledene bijdroeg in de vaste en variabele lasten z.o. verhoogd met het verschil in vaste lasten met en zonder ongevalVisser Basis van de schadedefinitie

7  A-letsel  Geen berekening mate onderhoud door overledene  Gezinspot levert geen gaaf spiegelbeeld  Half: geen invloed vaste lasten  Gebrekkig: Toerekening inkomen via A-schaal m.o. niet representatief als spiegelbeeld onderhoud overledene  Functie gezinspot voor voordeelstoerekening onjuist omdat voordeel A-schaal niet volgt, maar het recht  Ondersteunende jurisprudentie Ondersteunende jurisprudentie  Loyalis  Geen berekening mate onderhoud door overledene  Wel spiegelbeeld, maar factoren m.o. daarin. Bezwaren

8 Conclusie en vervolg


Download ppt "Overlijden Toerekening inkomens Rekenkundige verwerking."

Verwante presentaties


Ads door Google