De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkdocument meerjarenaanpak NME - NH versie november 2011 1 meerjarenaanpak  Voor een duurzame samenleving is commitment nodig van maatschappelijke organisaties,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkdocument meerjarenaanpak NME - NH versie november 2011 1 meerjarenaanpak  Voor een duurzame samenleving is commitment nodig van maatschappelijke organisaties,"— Transcript van de presentatie:

1 werkdocument meerjarenaanpak NME - NH versie november 2011 1 meerjarenaanpak  Voor een duurzame samenleving is commitment nodig van maatschappelijke organisaties, bestuurders, het onderwijs, bedrijven en instellingen om NME duurzaam op de kaart te zetten.  NME opereert onafhankelijk en organiseert zichzelf op gemeentelijk en regionaal niveau. Met vrijwilligers en beroepskrachten en met plaatselijke financiering.  Vanuit provinciaal niveau oppert de overheid thema’s waarbij plaatselijke activiteiten kunnen aansluiten. De provincie ondersteunt initiatieven die de communicatie tussen NME partners bevorderen.  Uitgangspunt is het faciliteren en stimuleren van NME activiteiten in de provincie zonder centrale regie te voeren op de inhoud.  Voor het NME werkveld geldt dat onderlinge afstemming en samenwerking als zinvol wordt ervaren om nieuwe activiteiten te initiëren en continuïteit te waarborgen.  Een netwerk van en tussen NME partners in de provincie werkt op basis van vrijwillige onderlinge serviceverlening.  Voor de opzet en proceskant van het NME netwerk is moderatie en vraaggestuurde ondersteuing nodig. Er zijn bijeenkomsten en internetsessies  Het NME netwerk functioneert op het gebied van professionalisering, communityvorming, activiteitenoverzicht, dataverzameling en analyse.

2 werkdocument meerjarenaanpak NME - NH versie november 2011 2 netwerk NME

3 werkdocument meerjarenaanpak NME - NH versie november 2011 3 netwerk vormen  Professionalisering met ad hoc workshops en nascholing voor beroeps en vrijwilligers met vraaggestuurde inhoud. Uitwisseling van kennis en vaardigheden in het werkveld. In een mix van bijeenkomsten, trainingen, conference calls en internetmeetings. Actief netwerkleren rond thema’s, vraagstukken oplossen en ideeën generen. Uitbouw van deskundigheid vindt plaats in de communities.  Communities vormen met beroeps, vrijwilligers, bestuurders, leraren en ondernemers. Aandacht voor vernieuwing en het succes van bestaande activiteiten. Een goede gelegenheid om geïnteresseerden uit politiek en bedrijfsleven in contact te brengen met het werkveld en om nieuwe initiatieven te stimuleren. Aandacht voor de opbrengsten van stimuleringsmaatregelen en duurzaamheids-projecten. Input voor de kalender met provinciebreed overzicht van locale activiteiten.  Kalender om de verzamelde NME agenda’s te koppelen en als gegevensverzameling aan printmedia, mailings, social media en websites aan te bieden. Werkt als proeverij van NME producten; van activiteiten, lessen, gidsen, wandelkaarten tot vacatures en stageplaatsen..Een slimme openbare webdatabase voor uploaden van gegevens en het downloaden van overzichten.  Monitor met kwantatieve en kwalitatieve analyse op basis van periodieke enquêtevragen over NME trends, plannen, wensen. Vragenlijst met een vaste opzet in een ruime verspreiding in het NME netwerk. Ingepast of als aanvulling op bestaand statistisch onderzoek. Een graadmeter met kengetallen om te weten wat er in de provincie speelt. Gegevensverzameling via internettools. De resultaten zijn openbaar. Input voor professionalisering. vaardig initiatievenanalyse vernieuwen het principe de toepassing

4 werkdocument meerjarenaanpak NME - NH versie november 2011 4

5 5 netwerk thema’s  Onderwerpen komen uit de doorlopende inventarisatie en behoefepeiling in het NME netwerk.  Thema’s worden op provinciaal niveau bepaald in een Stuurgroep en Programmagroep en zijn meerdere jaren geldig.  Thema’s werken als vliegwiel om in het netwerk nieuwe initiatieven te nemen en inhoudelijke accenten of prioriteiten te continueren.  Thema’s legitimeren de financiele ondersteuning van de provincie voor facilitering en stimulering van de netwerkondersteuning (zie onderstaande rekenvoorbeeld met willekeurig gekozen thema’s).  De netwerkfacilitatoren worden op basis van een meerjarenafspraak met de provincie ingezet.  Gebruik van standaard internetprogramma’s voor de webactiviteiten uitgaande van minimale communicatiekosten en maximaal gebruikgemak.  De netwerkfacilitatoren werken in een team en hebben een onderlinge taakverdeling op basis van thema danwel netwerkvorm.


Download ppt "Werkdocument meerjarenaanpak NME - NH versie november 2011 1 meerjarenaanpak  Voor een duurzame samenleving is commitment nodig van maatschappelijke organisaties,"

Verwante presentaties


Ads door Google