De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016 Culturalis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016 Culturalis."— Transcript van de presentatie:

1 Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016 Culturalis

2 Beleidskader 2013-2016: Cultuur van iedereen Financieel kader: € 49.1 mln Bezuiniging van € 12.8 mln structureel Herziening cultuureducatie en cultuurparticipatie: –van aanbod naar vraagsturing –scheiding bemiddeling en aanbod –oprichting onafhankelijk expertisecentrum 3 prioriteiten: erfgoed/musea, popmuziek, moderne dans Uitgangspunten: –maatschappelijk draagvlak van wezenlijk belang –cultureel ondernemerschap –cultuur en economie: ‘quality of life’ –samenwerking –cultuur in metropoolregio –internationale cultuur en DHCH18

3 bezuinigingen Economische crisis Fors op cultuur, maar ook fors op andere sectoren, bv sluiting buurthuizen Cultuur moet circa 22% bezuinigen Er worden ook veel ambtenaren ontslagen

4 Beleidskader 2013-16 specifiek amateurkunst Activiteiten Koorenhuis en Culturalis beter laten aansluiten op elkaar Actieve cultuurparticipatie is in eerste instantie resultaat van privé-initiatief Gemeente wil wel faciliteiten bieden, heeft geen actieve rol in initiëren activiteiten Dit betekent: –heroriëntatie op gemeentelijke bemoeienis –Nadruk op goede faciliteiten, beperkte financiële ondersteuning van de amateurkunsten –Meer zelfredzaamheid –Culturalis richt zich op kerntaak: ondersteuning amateurkunsten –Geen intensieve begeleidingstrajecten

5 Advies commissie Hirsch Ballin Binnen financieel kader van € 49.1 mln Structurele financiering buiten cultuur: –€ 0.35 mln evenementen/citymarketing –€ 1.15 mln Onderwijs Ingrijpende herziening cultuureducatie en –participatie: nieuwe organisatiestructuur cultuureducatie en – participatie en subsidieloket amateurkunst Korting op Amateurkunst van 7.69% en 15%, net als op hele cultuursector Negatief advies voor 16 bestaande professionele instellingen Ingrijpend advies voor Residentie Orkest en Museon

6 Koorenhuis en Culturalis Adviescommissie: nu twee organisaties, splits het op in vijf onderdelen (principiële functiescheiding tussen bemiddeling en aanbod): –Expertisecentrum cultuureducatie –Kunstschool –Serviceorganisatie Cultuurparticipatie –Subsidieloket Amateurkunst –Culturalistheater Standpunt college: –Expertisecentrum Cultuureducatie –Culturalistheater (nieuw plan maken) –Flexibele netwerkorganisatie voor ondersteuning actieve kunstbeoefening (incl. functies Kunstschool, Serviceorganisatie Cultuurparticipatie en Subsidieloket) -> nader onderzoek hoe daar te komen

7 Gevolgen amateurkunst Collegebesluit op 21 juni – schets van de verdere procedure Korting van ca 22%, net als op hele cultuursector Meer zelfredzaamheid Cultuur is van iedereen Cultuureducatie vrije tijd volwassenen moet aan de markt worden overgelaten Beoefening in vrije tijd komt voort uit privé-initiatief; gemeente faciliteert alleen (uitzondering voor jeugd) Werken richting een organisatie waar alles op gebied van vrije tijd samenkomt, met inbegrip van subsidieloket Er zijn goede faciliteiten voor beoefening kunst in vrije tijd Cultuurankers moeten gelegenheid bieden aan amateurkunstenaars Culturalis theater maakt een nieuw plan Aansluiten op ontwikkelingen buurthuis voor de toekomst en brede buurtscholen Combinatiefunctionarissen cultuur € 45.000 programmering per stadsdeel


Download ppt "Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016 Culturalis."

Verwante presentaties


Ads door Google