De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GEMEENTEN CULTUUR EN KEUZES 30 JANUARI 2014. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Aandeel overheidslagen per beleidsterrein (2013, Coelo)

Verwante presentaties


Presentatie over: "GEMEENTEN CULTUUR EN KEUZES 30 JANUARI 2014. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Aandeel overheidslagen per beleidsterrein (2013, Coelo)"— Transcript van de presentatie:

1 GEMEENTEN CULTUUR EN KEUZES 30 JANUARI 2014

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Aandeel overheidslagen per beleidsterrein (2013, Coelo)

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Gemeentelijke uitgaven: Beeld burger vs. Werkelijkheid (2013, Coelo)

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Gemeentelijke cultuuruitgaven: 60% van totaal overheden (2011, CBS) Kunsten = professionele beeldende en podiumkunst; cultuuraccommodaties; muzische en culturele vorming; amateurkunst

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Gemeentelijke cultuuruitgaven: Relatief hoog = 8% van 21,9 miljard algemene bestedingen Ter vergelijking: Rijk = 3% Provincies= 4%

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Bedreiging 1: Forse bezuinigingen rijk en provincies (2013) Rijk min ongeveer 28% Bijna 300 miljoen minder aan subsidies en bijdragen Gaten in infrastructuur, 81 (kunst)instellingen eruit (Fondsen)regelingen met name voor instellingen, kunstenaars en cultuurbeleggers sterk ingeperkt Provincies min ongeveer 23% 90 miljoen minder aan subsidies Gekort op podiumkunsten, cultuureducatie, amateurkunst, archeologie, bibliotheken, musea, monumenten (Gemeenten tot op heden min ongeveer 4 tot 5%)

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Bedreiging 2: 3 decentralisaties met korting van 1 tot 3 miljard Ouderen/zorgbehoevenden Maximaal 6,5 miljard Jongeren 3,3 miljard Arbeid 3 miljard

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Bedreiging 3: Hoogte/Herijking gemeentefonds min 2 miljard Coelo: Gemeenten 2017 BZK: Cultuursubsidies 1,6 miljard tekort 0,5 miljard te hoog

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Bedreiging 4: Geringe betrokkenheid burgers bij cultuur

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Gemeentelijke Cultuuruitgaven: naar sectoren (2011, CBS e.a.) Openbare Bibliotheken 2012 452 miljoen Muzische/culturele vorming 236 miljoen Theaters/concertzalen 2012210 miljoen Musea203 miljoen Monumenten101 miljoen

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Gemeentelijke Cultuuruitgaven: naar sectoren (2011, CBS e.a.) Archieven96 miljoen Beroepsuitvoerende (podium)kunst 73 miljoen Scheppende (beeldende) kunst 72 miljoen Amateurkunst 48 miljoen Poppodia 2012 28 miljoen Overige uitgaven (archeologie, filmtheaters, cultuur en school, festivals e.d.)

12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wat gemeenten en culturele veld kunnen doen 1. Formuleer profiel, rol en doelen gemeente 2. Hou rekening met grootte en ligging gemeente, medeoverheden en markt 3. Maak als veld netwerk van (grote) culturele instellingen 4. Stel culturele netwerkvisie op mede gelet op gemeentelijke opgaven 5. Samen: Zorg voor wisselwerking tussen gemeente en culturele veld 6. Samen: Schep maatschappelijk draagvlak bij burgers en bedrijven 7. Samen: Werk samen en stem af met omliggende gemeenten

13 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Kansen voor cultuur 1. Waarde en kwaliteit op zich Eenheid en binding binnen lokale gemeenschap. Inleiding tot het wezen van een land. 2. Educatief Nu: voor (brede) scholen en voortijdig schoolverlaten. Dan: ook voor arbeidsparticipatie en preventief jeugdbeleid. 3. Economisch Nu: cultuur maakt ‘Een aantrekkelijke stad’. Dan: meer gericht op werkgelegenheid en toerisme. 4. Sociaal Nu: bij gedenkdagen en in de wijken. Dan: ook voor begeleiding ouderen/zorgbehoevenden. 5. Fysiek Nu: architectuur, monumenten, beeldende kunst. Dan: integraal actief met name voor herstructurering en revitalisering.

14 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Enkele voorbeelden 1. Waarde en kwaliteit op zich Rotterdams Philharmonisch Orkest Vanuit zijn eigen kracht en kwaliteit is het orkest een instelling geworden die gewaardeerd wordt door álle politieke partijen. Het werkt aan talent en educatie. Maar het laat zich ook zien en horen in de wijken en binnen de zorg

15 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Enkele voorbeelden 2. Educatief Bibliotheken e.a., Regio IJssel-Vechtstreek Kunnen lezen en schrijven is relevant in het arbeidsproces. Via het project ‘Taal voor het leven’ bestrijden 14 gemeenten, bibliotheken, en organisaties in onderwijs, zorg, welzijn en werk laaggeletterdheid.

16 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Enkele voorbeelden 3. Economisch Parkstad Limburg Theaters In Parkstad Limburg, een gebied dat het moeilijk heeft, hebben de 7 gemeenten elkaar gevonden met het oog op werkgelegenheid en toerisme. Eerst via cultuurconvenant en nu via een IBA-plan. Ook de theaters in Heerlen en Kerkrade werken samen en hadden in 2013 een bezoekersstijging van 11%.

17 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Enkele voorbeelden 4. Sociaal Once upon a time in het Veen Theaterproject van de PeerGrouP met professionals en amateurs in 10 gemeenten binnen een deels krimpend gebied in Drenthe en Groningen over de geschiedenis, de identiteit en de kracht van samen activiteiten doen.

18 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Enkele voorbeelden 5. Fysiek Erfgoed in binnenstad Schiedam Schiedam heeft in 2012 de BNG Erfgoedprijs gekregen. Want zij probeert haar erfgoed met name de oude winkelpanden maar ook de musea in te zetten om de binnenstad een eigen gezicht plus meer bezoekers en kopers te bieden.


Download ppt "GEMEENTEN CULTUUR EN KEUZES 30 JANUARI 2014. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Aandeel overheidslagen per beleidsterrein (2013, Coelo)"

Verwante presentaties


Ads door Google