De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Monitor Amateur Kunst (de MAK) oorsprong en ontwikkeling Amalia Deekman & Joep Wils 21 juni 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Monitor Amateur Kunst (de MAK) oorsprong en ontwikkeling Amalia Deekman & Joep Wils 21 juni 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Monitor Amateur Kunst (de MAK) oorsprong en ontwikkeling Amalia Deekman & Joep Wils 21 juni 2012

2 De MAK: de ‘making of’ (1)  Taak van Kunstfactor: “Het sectorinstituut onderzoekt, verzamelt en beheert relevante, sociale, culturele en economische informatie over de sector”  Deze taak word vanaf 2008 voor een groot deel ingevuld door de Monitor Amateurkunst kortweg de MAK genoemd.  De MAK kent twee belangrijke inspiratiebronnen: 1)Het NIPO onderzoek uit 1999 waar een relatief grote steekproef van n=1.456 personen van 6 jaar en ouder ondervraagd is over de beoefening van amateurkunst. Op basis van dit onderzoek is er indertijd een schatting gemaakt van de amateurkunstenaars totaal en van zes disciplines. 2)Het Aanvullende Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO) dat vierjaarlijks door het SCP wordt uitgevoerd en waarbij onder andere de deelname aan kunst en cultuur wordt gemeten. Monitor Amateurkunst | juni 2012 | pagina 2

3 De MAK: de ‘making of’ (2) Monitor Amateurkunst | juni 2012 | pagina 3 NIPO onderzoek uit 1990: •In opdracht van Platform Amateurkunst (PAK) •6 jaar en ouder •methode: online •6 disciplines: audiovisiueel, beeldend, dans, muziek, schrijven en theater •amateurkunstenaar: afgelopen 6 maanden meer dan 50 minuten per week AVO onderzoek •SCP elke 4 jaar, laatste 2007, met aanvulling in 2009) •6 jaar en ouder •methode: schriftelijk en mondeling •disciplines meer gefragmenteerd (10 niveaus) •afgelopen 12 maanden in de vrije tijd (buiten werk- of schooltijd) geen tijdsfactor Technische Begeleidingscommissie 2008: •Methode •Kwaliteit Online Panel •Definitie amateurkunst (randvoorwaarden) 1)tijd 2)leeftijd 3)ambitieniveau 4)legitimiteit De MAK

4 De MAK: schematisch Monitor Amateurkunst | juni 2012 | pagina 4 MAK Monitor Amateurkunst MAK Database n=11.500 Amateur Kunstenaars voor onderzoek onder specifieke groep amateurkunstenaars: - ad hoc - tailor made Trendmonitor: jaarlijks adhoc representatieve steekproef > n=1.000 jaarlijkse schatting van het aantal amateurkunstenaars in Nederland 2 componenten

5 De MAK: Veldkamp/TNS NIPO accesspanel: achtergrond (1) Monitor Amateurkunst | juni 2012 | pagina 5

6 De MAK: Veldkamp/TNS NIPO accesspanel: achtergrond (2) Monitor Amateurkunst | juni 2012 | pagina 6

7 De MAK: samenstelling  De MAK bestaat uit twee onderdelen: de MAK database en de jaarlijkse trendmonitor: 1.De MAK database geeft toegang tot 11.500 amateurkunstenaars in diverse disciplines en subdisciplines. Geschikt om onderzoek te doen bij een specifieke groep amateurkunstenaars, zoals bijvoorbeeld blaasmuzikanten (fanfares, harmonieën). 2.De MAK trendmonitor meet jaarlijks het aantal personen in Nederland van 6 jaar en ouder dat één of meer amateurkunsten beoefent. Monitor Amateurkunst | juni 2012 | pagina 7

8 De MAK: database beschikbare amateurkunstenaars Monitor Amateurkunst | juni 2012 | pagina 8

9 De MAK: Trendmonitor kenmerken  De MAK trendmonitor: belangrijkste kenmerken:  n=1.000  Online (acces panel Veldkamp/TNS NIPO)  We meten of men… 1)in vrije tijd (buiten werk- of schooltijd) in de afgelopen 12 maanden zich heeft bezig gehouden met één of meer van de zes disciplines: muziek (inclusief zang), dans, beeldend, toneel, schrijven, nieuwe media; 2)gemiddeld meer of minder dan 50 minuten per week aan AK besteedt; 3)ingeschreven is bij kunstinstelling of anderszins les krijgt, cursussen volgt; 4)in georganiseerd of ongeorganiseerd verband AK beoefent. Monitor Amateurkunst | juni 2012 | pagina 9

10 De MAK: voorbeeld vragenlijst vaststellen amateurkunst Monitor Amateurkunst | juni 2012 | pagina 10

11 De MAK: Voorbeeld van de resultaten (1)  Meest recente meting is van juli 2011.  Het percentage amateurkunstenaars van 6 jaar en ouder in Nederland schatten wij voor 2011 in op 48% wat neerkomt op 7,3 miljoen personen.  We zien een dalende trend voor muziek en dans. Monitor Amateurkunst | juni 2012 | pagina 11

12 De MAK: Voorbeeld van de resultaten (2)  Per jaar wordt het accent in de rapportage weer anders gelegd met additionele vraagstelling.  Zo zijn er naast algemene cijfers o.a. extra analyses gemaakt over: 1)vrijwilligers in de amateurkunst 2)actieve ouderen (55+) in verband met active aging 3)amateurkunst en gebruik sociale media 4)perceptie van de professionaliteit als amateurkunstenaar 5)last van bezuinigingen voor de amateurkunstenaar Monitor Amateurkunst | juni 2012 | pagina 12

13 De MAK: De ambitie voor 2013 en verder …  De Nationale Vraagbaak worden voor vragen inzake amateurkunst.  Blijven meten van de jaarlijkse trend.  Het instrument zijn om ook meer diepgaande vragen over amateurkunst te kunnen beantwoorden, zoals … ”Verantwoordelijk burgerschap is meer aanwezig bij burgers die aan amateurkunst doen dan bij burgers die niet aan amateurkunst doen en dit is onafhankelijk van het feit of men de amateurkunst meer solistisch of in sociaal verband uitoefent.” Monitor Amateurkunst | juni 2012 | pagina 13

14 TOT SLOT … Monitor Amateurkunst | juni 2012 | pagina 14 There's no retirement for an artist, it's your way of living so there's no end to it.


Download ppt "Monitor Amateur Kunst (de MAK) oorsprong en ontwikkeling Amalia Deekman & Joep Wils 21 juni 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google