De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waar vind ik de kwaliteiten van Nationale Landschappen? Monitor Nationale Landschappen Wim Nieuwenhuizen, Hans Farjon & Arjan Koomen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waar vind ik de kwaliteiten van Nationale Landschappen? Monitor Nationale Landschappen Wim Nieuwenhuizen, Hans Farjon & Arjan Koomen."— Transcript van de presentatie:

1 Waar vind ik de kwaliteiten van Nationale Landschappen? Monitor Nationale Landschappen Wim Nieuwenhuizen, Hans Farjon & Arjan Koomen

2 2 MNL, 10-11-2009 Monitor Nationale Landschappen  Achtergrond Nationale Landschappen  Wat zit er in de monitor?  Indicatoren voor kernkwaliteiten  Voorbeeld methode aardkunde  Voorbeeld praktijk Middag Humsterland  Nulmeting & beleid

3 3 MNL, 10-11-2009 Actergrond Nationale Landschappen  Nota Ruimte 2006  20 landschappen  3 kernkwaliteiten per landschap  Uitwerking door provincies Ja, mits regime: Ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk, mits de kernkwaliteiten worden behouden of versterkt

4 4 MNL, 10-11-2009 Monitor Nationale Landschappen  Indicatoren in grafieken en kaarten  Uitgevoerd door PBL en Alterra  Uitgangssituatie: 2006  Vastgelegd in indicatoren:  Cijfers in grafieken  Kaarten schaal 1:10.000

5 5 MNL, 10-11-2009 Wat zit er in de monitor?  Begrenzing  Waardering  Migratiesaldo  Grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen  Indicatoren voor kernkwaliteiten

6 6 MNL, 10-11-2009 Indicatoren kernkwaliteiten  4 groepen:  Cultuurhistorie  Aardkunde  Groen karakter  Openheid

7 7 MNL, 10-11-2009 Nulmeting 1:10.000 Voorbeeld aardkunde: Kreekruggen en geulen Zuidwest-Zeeland Geomorfologische kaart 1:50.000

8 8 MNL, 10-11-2009 Voorbeeld Middag-Humsterland Voormalige eilanden Middag en Humsterland Bewoond vanaf 600 jaar voor onze jaartelling Voormalige geulen vormen nu de kavels 695 kilometer sloten

9 9 MNL, 10-11-2009 Nationaal Landschap Middag Humsterland

10 10 MNL, 10-11-2009 Kernkwaliteit: onregelmatige blokverkaveling

11 11 MNL, 10-11-2009

12 12 MNL, 10-11-2009

13 13 MNL, 10-11-2009 Onregelmatige blokverkaveling: nulmeting

14 14 MNL, 10-11-2009 Onregelmatige blokverkaveling: provinciale uitwerking

15 15 MNL, 10-11-2009  Kernkwaliteiten op kaart als startpunt  Hulpmiddel bij provinciale uitwerking  Mogelijkheden voor planologische uitwerking  Bijvoorbeeld in nieuwe Wro instrumenten  Structuurvisie  Verordening Nulmeting & beleid

16 16 MNL, 10-11-2009 Samenvattend  www.monitorlandschap.nl  Bestanden vrij beschikbaar (via info@pbl.nl)  Op te vragen  Via webservices  Hulpmiddel bij uitwerken kernkwaliteiten  Herhalingsmeting in 2013


Download ppt "Waar vind ik de kwaliteiten van Nationale Landschappen? Monitor Nationale Landschappen Wim Nieuwenhuizen, Hans Farjon & Arjan Koomen."

Verwante presentaties


Ads door Google