De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

8 november 2007 Studie- en informatienamiddag. W&O-Vlaanderen Brab_Ant Kempen_Limburg 160 000 200 000 350 000 SoE-projecten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "8 november 2007 Studie- en informatienamiddag. W&O-Vlaanderen Brab_Ant Kempen_Limburg 160 000 200 000 350 000 SoE-projecten."— Transcript van de presentatie:

1 8 november 2007 Studie- en informatienamiddag

2 W&O-Vlaanderen Brab_Ant Kempen_Limburg 160 000 200 000 350 000 SoE-projecten

3 SoE-projecten Uitgangspunten Samenwerkingsprojecten Innovatieve projecten Demonstratieve kracht – duurzame resultaten Aansluitend bij prioriteiten ENW SoE Haalbaar – realistische begroting

4 SoE-projecten: samenwerking Meerwaarde van de samenwerking Pool-projecten : drie partners uit pool ENW-projecten : vier partners, twee polen [indien mogelijk twee geledingen] Penvoerende instelling Externe instelling : heldere afspraken, ook inzake financiën

5 SoE-projecten: innovatief Meerwaarde / vernieuwing (niet loutere introductie van ICT, pure implementatie) Ook onderwijsondersteuning, vorming van betrokkenen Beleidsgeoriënteerde projecten Concrete en heldere beschrijvingen, geen slogans maar operationele specificaties

6 SoE-projecten: innovatief Inhoudelijk : aansluitend bij actieterreinen ENW SoE –Opleiding en opleidingsinnovatie –Interne en externe kwaliteitszorg –Navorming –Onderzoek –Infrastructuur

7 SoE-projecten: demonstratief Voorbeeldfunctie: meer dan innovatief en de moeite waard Garantie tot bredere bekendmaking: gedocumenteerde output –Tijdige communicatie beleidsgerichte werkgroepen / overleg Duurzame resultaten (software: aansluiting bij associatie) –Akkoord van onmiddellijk betrokkenen

8 SoE-projecten: budget Eénjarig project : 65 000 € Tweejarig project : 100 000 € [Externe partners : heldere financiële afspraken] Bestuursleden pool / expertisenetwerk Novelle (RPLL) Personeel / werking (uitrusting max. 20%)

9 SoE-projecten: procedure Eén SoE-comité Pool W&O-Vlaanderen : 2 leden aangeduid Pool Brab_Ant : 2 leden aangeduid Pool Kempen-Limburg : 2 leden aangeduid Voorzitter

10 SoE-projecten: procedure Intentieverklaring : 21 januari 2008 Ontvankelijkheid Ontmoeting tussen comité en projectaanvragers Selectie en opvolging Uitschrijven en indienen: 11 april 2008 Selectie, goedkeuring en opvolging [mei 2008]

11 SoE-projecten: intentieverklaring Titel De essentie in vijf zinnen Wie doet mee? Penvoerende instelling Partnerinstellingen Beginanalyse (max. 500 woorden) * Waarom dit project ? Beknopte projectomschrijving (max. 500 woorden) Algemene en concrete doelstellingen Aanpak Relatie met beleidskader Eventuele soortgelijke projecten Disseminatie en langetermijnbruikbaarheid

12 SoE-projecten: aanvraag Titel en partners Project 1.Situering (probleemstelling, aanleiding,..) (max. 300 woorden) 2.Operationele doelstellingen (max. 5) 3.Bijdrage tot realiseren beleidskader (max. 180 woorden) Actieplan Tijdspad Taakverdeling

13 SoE-projecten: aanvraag Toetsbare resultaten en/of producten (max. 5 punten) Acties voor verspreiden van (tussentijdse) resultaten Voorstel kwantitatieve en kwalitatieve evaluatiecriteria (max. 5) Langetermijnbruikbaarheid (welke garanties / ICT) Gedetailleerde begroting met verdeling over partners Handtekeningen

14 SoE-projecten: opvolging Minimaal 1 gesprek : bestuur pool / coördinatievergadering 2-jarige projecten: tussentijds verslag : 20/11/09 Einde project: synthesenota Drie maanden later (ten laatste) : eindrapport + financiële verantwoording

15 We kijken uit naar uw voorstellen!


Download ppt "8 november 2007 Studie- en informatienamiddag. W&O-Vlaanderen Brab_Ant Kempen_Limburg 160 000 200 000 350 000 SoE-projecten."

Verwante presentaties


Ads door Google