De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GELD!!! GELD!!! Presentatie Fondsenwerving 2 oktober 2009 Camara van der Spoel Senior regioadviseur VSBfonds.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GELD!!! GELD!!! Presentatie Fondsenwerving 2 oktober 2009 Camara van der Spoel Senior regioadviseur VSBfonds."— Transcript van de presentatie:

1 GELD!!! GELD!!! Presentatie Fondsenwerving 2 oktober 2009 Camara van der Spoel Senior regioadviseur VSBfonds

2 Fondsenwerving U wilt een project organiseren U wilt een project organiseren U heeft voor dit project geld van fondsen nodig U heeft voor dit project geld van fondsen nodig Wat is een goede aanpak? Wat is een goede aanpak? Stichting H.S. Kammingafonds Stichting J.B. Scholtenfonds

3 Fondsen: privaat en publiek Publieke fondsen (‘overheids’ fondsen) Voorbeelden: Ned. Fonds voor Podiumkunsten+ Fonds voor de Cultuurparticipatie Mondriaan Stichting Nederlands Fonds voor de Film

4 Private fondsen Private fondsen zijn onder te verdelen in: vermogensfondsen (er is reeds een vermogen dat professioneel beheerd wordt) vermogensfondsen (er is reeds een vermogen dat professioneel beheerd wordt) vermogensverwervende fondsen (het vermogen komt voort uit fondsenwerving zoals collectes, acties e.d.) vermogensverwervende fondsen (het vermogen komt voort uit fondsenwerving zoals collectes, acties e.d.) een combinatie van beide een combinatie van beide

5 Private fondsen Jaarlijks donatievolume (het bedrag dat jaarlijks aan projecten gedoneerd wordt) : jaarlijkse donatievolume is afhankelijk van aanwezige vermogen jaarlijkse donatievolume is afhankelijk van aanwezige vermogen het donatievolume bepaalt het gemiddelde bedrag dat gedoneerd wordt, dit kan per fonds behoorlijk verschillen! het donatievolume bepaalt het gemiddelde bedrag dat gedoneerd wordt, dit kan per fonds behoorlijk verschillen! Houdt hiermee rekening in de aanvraag, stel je op de hoogte welk bedrag realistisch is om aan te vragen. Houdt hiermee rekening in de aanvraag, stel je op de hoogte welk bedrag realistisch is om aan te vragen.

6 Fondsenwerving algemeen Maak anderen enthousiast voor jouw project: ‘vraag geen geld, maar verkoop je project!’ Maak anderen enthousiast voor jouw project: ‘vraag geen geld, maar verkoop je project!’ Zorg voor een helder en goed onderbouwd concept (projectplan). Maak de fondsenwerving onderdeel van het projectplan. Zorg voor een helder en goed onderbouwd concept (projectplan). Maak de fondsenwerving onderdeel van het projectplan.

7 Een goede voorbereiding is belangrijk! Een goede voorbereiding is belangrijk! Inventariseer welke mogelijkheden er zijn om geld te Inventariseer welke mogelijkheden er zijn om geld te verwerven (eigen netwerk bijvoorbeeld), wat kunt u uit het eigen vermogen bijdragen? Inventariseer welke subsidiemogelijkheden er zijn Inventariseer welke subsidiemogelijkheden er zijn Inventariseer welke fondsen en sponsoren ‘passen’ bij het project Inventariseer welke fondsen en sponsoren ‘passen’ bij het project Fondsenwerving algemeen

8 Maak een plan van aanpak met een tijdsplanning Maak een plan van aanpak met een tijdsplanning Startmoment fondsenwerving is afhankelijk van tijdstip waarop het project een go / no go krijgt Startmoment fondsenwerving is afhankelijk van tijdstip waarop het project een go / no go krijgt Naar mate u een groter bedrag nodig heeft, moet u eerder starten met de fondsenwerving Naar mate u een groter bedrag nodig heeft, moet u eerder starten met de fondsenwerving Houdt rekening met doorlooptermijn, deadlines voor aanvragers en vergaderdata van fondsen Houdt rekening met doorlooptermijn, deadlines voor aanvragers en vergaderdata van fondsen De meeste fondsen nemen reeds gestarte projecten niet in behandeling! De meeste fondsen nemen reeds gestarte projecten niet in behandeling!

9 Fondsenwerving algemeen hoe is de aanvraagprocedure (termijnen) hoe is de aanvraagprocedure (termijnen) welke documentatie moet meegestuurd worden welke documentatie moet meegestuurd worden welke criteria hanteert men (bijvoorbeeld aanvrager dient een rechtspersoon te zijn, ingeschreven bij KvK) welke criteria hanteert men (bijvoorbeeld aanvrager dient een rechtspersoon te zijn, ingeschreven bij KvK) zoek tijdig contact met de subsidiegevers dan wel geldverstrekkers en leg het project voor aan de persoon die de aanvraag zal behandelen (bijv. per email) zoek tijdig contact met de subsidiegevers dan wel geldverstrekkers en leg het project voor aan de persoon die de aanvraag zal behandelen (bijv. per email)

10 Maak een realistische projectbegroting en dekkingsplan Maak een realistische projectbegroting en dekkingsplan Zorg voor een breed financieel draagvlak in het dekkingsplan: Zorg voor een breed financieel draagvlak in het dekkingsplan: Eigen bijdrage naar vermogen (evt. zelfwerkzaamheid) Eigen bijdrage naar vermogen (evt. zelfwerkzaamheid) Bijdrage overheid Bijdrage overheid Fondsen Fondsen Sponsoren Sponsoren Eigen inkomsten (bijv. entreegelden, acties, verkoop programma, advertenties, standverhuur) Eigen inkomsten (bijv. entreegelden, acties, verkoop programma, advertenties, standverhuur) Fondsenwerving algemeen

11 Voor uitbetaling moet de aanvrager aan een aantal voorwaarden hebben voldaan (bijv. financiële verslaglegging, overleggen facturen, evaluatieverslag) Voor uitbetaling moet de aanvrager aan een aantal voorwaarden hebben voldaan (bijv. financiële verslaglegging, overleggen facturen, evaluatieverslag) Houdt het fonds op de hoogte van wijzigingen in het project Houdt het fonds op de hoogte van wijzigingen in het project Fonds kan de donatie (naar beneden) bijstellen indien bijv. van uiteindelijk project weinig overblijft Fonds kan de donatie (naar beneden) bijstellen indien bijv. van uiteindelijk project weinig overblijft Fondsen kennen geen bezwaarprocedures Fondsen kennen geen bezwaarprocedures Overzichten van fondsen in Fondsenboek of www.vermogensfondsen.startpagina.nl Overzichten van fondsen in Fondsenboek of www.vermogensfondsen.startpagina.nl

12 VSBfonds Ontstaan uit de spaarbanken (gedachtengoed Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen) Ontstaan uit de spaarbanken (gedachtengoed Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen) Groot vermogensfonds (vermogen ca. 900 miljoen) Groot vermogensfonds (vermogen ca. 900 miljoen) Donatievolume jaarlijks 26 miljoen Donatievolume jaarlijks 26 miljoen VSBfonds ondersteunt maatschappelijke initiatieven op het gebied van Mens & Maatschappij en Kunst & Cultuur VSBfonds ondersteunt maatschappelijke initiatieven op het gebied van Mens & Maatschappij en Kunst & Cultuur

13 VSBfonds beleid VSBfonds draagt bij aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving door projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken. VSBfonds draagt bij aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving door projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken. VSBfonds beoogt daarbij de individuele ontwikkeling van de mens en het vergroten van diens betrokkenheid bij de samenleving. VSBfonds beoogt daarbij de individuele ontwikkeling van de mens en het vergroten van diens betrokkenheid bij de samenleving. Bij het donatiebeleid wordt uitgegaan van vier pijlers onder het beleid: Bij het donatiebeleid wordt uitgegaan van vier pijlers onder het beleid: ONTMOETEN – PARTICIPEREN – BEWUST ZIJN - INSPIREREN

14 het VSBfonds en kunst & cultuur: De kunsten: Zowel professionele kunst als amateurkunst Zowel professionele kunst als amateurkunst Alle kunstdisciplines Alle kunstdisciplines Vergroting cultuurbereik (nieuwe doelgroepen) Vergroting cultuurbereik (nieuwe doelgroepen) Verdieping cultuurparticipatie Verdieping cultuurparticipatie De mens centraal: effect op het publiek is belangrijker dan ontwikkeling van de maker De mens centraal: effect op het publiek is belangrijker dan ontwikkeling van de maker Bij amateurkunst wordt ook gekeken naar effect op de beoefenaren Bij amateurkunst wordt ook gekeken naar effect op de beoefenaren Pluspunten: aandacht aan diversiteit, ondernemerschap, innovatie, voorbeeldfunctie, talentontwikkeling, maatschappelijk engagement Pluspunten: aandacht aan diversiteit, ondernemerschap, innovatie, voorbeeldfunctie, talentontwikkeling, maatschappelijk engagement

15 het VSBfonds en kunst & cultuur: Cultureel Erfgoed Ontsluiten /toegankelijk maken van cultureel erfgoed Ontsluiten /toegankelijk maken van cultureel erfgoed Museale presentaties of - herinrichting Museale presentaties of - herinrichting Herbestemmen van monumenten / toegankelijkheid voor breed publiek (aansluiting bij doelen VSBfonds) Herbestemmen van monumenten / toegankelijkheid voor breed publiek (aansluiting bij doelen VSBfonds) Cultuurhistorische educatieve projecten Cultuurhistorische educatieve projecten

16 VSBfonds afwijzing / niet in behandeling: Reguliere activiteit (concert, voorstelling, expositie e.d.) Reguliere activiteit (concert, voorstelling, expositie e.d.) Er wordt een bijdrage gevraagd in de exploitatielasten (normale personeelslasten, vaste lasten organisatie) Er wordt een bijdrage gevraagd in de exploitatielasten (normale personeelslasten, vaste lasten organisatie) Politiek of religieus doel Politiek of religieus doel Individu vraagt donatie aan Individu vraagt donatie aan De aanvraag komt te laat binnen (kan niet meer besloten worden voorafgaand aan de start van het project) De aanvraag komt te laat binnen (kan niet meer besloten worden voorafgaand aan de start van het project) Te grote belangenverstrengeling tussen toezichthouders en uitvoerders project Te grote belangenverstrengeling tussen toezichthouders en uitvoerders project Het project heeft geen aansluiting bij ons beleid Het project heeft geen aansluiting bij ons beleid Er is geen financiële noodzaak Er is geen financiële noodzaak

17 VSBfonds behandeling Aanvraagformulier: www.vsbfonds/aanvraagformulier Aanvraagformulier: www.vsbfonds/aanvraagformulierwww.vsbfonds/aanvraagformulier Meesturen: KvK, kopie statuten, financiële jaarstukken, projectbegroting. Eventueel projectplan. Meesturen: KvK, kopie statuten, financiële jaarstukken, projectbegroting. Eventueel projectplan. Wij streven naar doorlooptermijn van drie maanden Wij streven naar doorlooptermijn van drie maanden Behandeling door Raad van Advies Groningen Drenthe Behandeling door Raad van Advies Groningen Drenthe RvA vergadert zes keer per jaar RvA vergadert zes keer per jaar Donatie is overeenkomst van schenking onder voorwaarden Donatie is overeenkomst van schenking onder voorwaarden Uitbetaling nadat aanvrager voldaan heeft aan voorwaarden Uitbetaling nadat aanvrager voldaan heeft aan voorwaarden

18 Groninger Fondsenoverleg Een keer per maand vergadering van Prins Bernhard Cultuurfonds, Scholten- en Kammingafonds, Kunstraad en VSBfonds in Fondsenhuis (Martinikerkhof 13 Gron.) Een keer per maand vergadering van Prins Bernhard Cultuurfonds, Scholten- en Kammingafonds, Kunstraad en VSBfonds in Fondsenhuis (Martinikerkhof 13 Gron.) Aanvragers kunnen presentatie geven van hun project Aanvragers kunnen presentatie geven van hun project Informele setting Informele setting 15-30 minuten tijd per project 15-30 minuten tijd per project Aanvrager krijgt direct terugkoppeling op kansen op een donatie of subsidie Aanvrager krijgt direct terugkoppeling op kansen op een donatie of subsidie

19 Meer informatie? Camara van der Spoel Senior regioadviseur VSBfonds Noord Bezoekadres: Martinikerkhof 13 Postadres: Postbus 610, 9700 AP Groningen Tel. 050-8700100 cvdspoel@vsbfonds.nlwww.vsbfonds.nl

20


Download ppt "GELD!!! GELD!!! Presentatie Fondsenwerving 2 oktober 2009 Camara van der Spoel Senior regioadviseur VSBfonds."

Verwante presentaties


Ads door Google