De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Watersport en gemeenten Themadag Jeugd 15 november 2009 Pleidooihouder: Kees Jurgens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Watersport en gemeenten Themadag Jeugd 15 november 2009 Pleidooihouder: Kees Jurgens."— Transcript van de presentatie:

1 Watersport en gemeenten Themadag Jeugd 15 november 2009 Pleidooihouder: Kees Jurgens

2 - Raadslid Hellevoetsluis - Ex-wethouder Hellevoetsluis (o.a. watersport) - Ex-voorzitter WSV Hellevoetsluis - Ex-bestuurder watersportverbond (J&O) Pleidooi vanuit sportoogpunt. Introductie Kees Jurgens: Watersport en gemeenten

3 Aanleiding Jeugdbeleidsplan 2009-2012 Watersportverbond Hoofdstuk 3.1.5. ‘Verenigingsondersteuning bij aanvraag gemeentelijke subsidies voor kennismakingsactiviteiten’ Watersport en gemeenten

4 Betekenis watersport voor (lokale) samenleving? Toeristisch-recreatief gezien: grote betekenis voor de economie Qua city-marketing: gemeenten lopen graag te koop met watersport Sportief gezien: Getalsmatig gering Ondergewaardeerd Grote betekenis voor volksgezondheid* Grote maatschappelijke betekenis* * vanuit sportief oogpunt, net als andere sporten

5 Gemeentelijk sportbeleid Gemeenten zijn positief over sport / sport van groot belang Beleidskaders door de gemeenteraad vastgesteld Hierin: Waarom, wat, wie, hoe, hoeveel College voert beleid uit Gelijkheidsprincipe (gelijke behandeling volgens gemeentewet) Wel specifieke doelgroepen mogelijk: v.b. jeugd, ouderen, allochtonen Specifieke thema’s mogelijk: bijv. veiligheid Watersport en gemeenten

6 Subsidiemogelijkheden in de praktijk : Jeugdsportsubsidie Stimulerings- of waarderingssubsidies Sport- en cultuurfonds (tbv minder draagkrachtigen) OZB-compensatie Vrijwilligersverzekering (bij eigen gemeente. via Ver. Ned. Gem.) Projectsubsidie Investeringssubsidies (voor accommodaties en sportmiddelen) Vervangingsinvesteringssubsidies (idem) Voorgaande is vastgelegd in gemeentelijke subsidieverordeningen Watersport en gemeenten

7 Een bedrag per jeugdlid per jaar (R’dam € 10,-, H’sluis € 15,-) Incidentele bijdragen tbv eenmalige (stimulerings-)projecten Breedtesport: bijdragen voor school en sport / kennismaken met sport Zgn. 1/3-regeling (1/3 subsidie, 1/3 eigen geld, 1/3 banklening) Sporthallen, inclusief inventaris Sportvelden (gravel, (kunst)gras, etc) Voorbeelden? Watersport en gemeenten

8 En de watersport ? Doet niet of nauwelijks mee. Komt nauwelijks aan bod. Watersport en gemeenten

9 Oorzaak? Gemeentebestuurders en ambtenaren kennen de watersport niet of nauwelijks Watersportbestuurders zoeken de gemeente niet op Macht van het getal is gering (vergelijk watersport eens met voetbal) Onbekend is onbemind Imago watersport (elitair, dure boten, kunnen zelf broek ophouden)* * Wel vaak steun voor scouting, zeeverkenners en zeekadetten. Watersport en gemeenten

10 Kansen grijpen?! Een verbeterde relatie tussen watersportverenigingen en gemeenten is nodig en mogelijk! De (jeugd)watersport moet gelijk aan andere sporten worden behandelen! (om te beginnen door jezelf) De raadsverkiezingen staan voor de deur! Watersport en gemeenten

11 Acties? Ontwikkel een jeugdbeleidsplan en stel dit vast in ALV Presenteer dit plan (slim) aan de gemeente Bouw een relatie op met je gemeente (ambtenaren en bestuurders) Verdiep je in het beleid van de gemeente  waar zitten de mogelijkheden?* Doe mee met evaluaties en herzieningen van gem. sportbeleid. Maak gebruik van de subs.mogelijkheden, die er al zijn. Doe voorstellen voor aansprekende plannen, die passen binnen beleid (inclusief subsidies)  win-win *Hoeveel geeft de gemeente uit aan de sport en hoeveel krijgt de watersport daarvan? Op welke subsidies heb je nu al recht, maar gebruik je niet?

12 Tips: Goede relaties met betrokkenen zijn belangrijk Probeer het eerst op de reguliere manier af te handelen Klop niet alleen aan, als je wat nodig, of een probleem hebt Watersport en gemeenten

13 Vragen? Watersport en gemeenten


Download ppt "Watersport en gemeenten Themadag Jeugd 15 november 2009 Pleidooihouder: Kees Jurgens."

Verwante presentaties


Ads door Google