De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De SAZAS relatiedagen 2013 WELKOM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De SAZAS relatiedagen 2013 WELKOM."— Transcript van de presentatie:

1 De SAZAS relatiedagen 2013 WELKOM

2 Modernisering Ziektewet
SAZAS Modernisering Ziektewet

3 Programma Modernisering Ziektewet Voorgeschiedenis Gevolgen werknemer
Gevolgen werkgever

4 Voorgeschiedenis

5 1996-2012 Werk boven uitkering Financiële prikkels voor werkgever
Poortwachter WIA Premiedifferentiatie

6 Financiële prikkels voor werkgever
Werknemers met een vast dienstverband 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte 10 jaar WGA (gedifferentieerde premie) Werkgever draagt dus 12 jaar financieel risico

7 Werkhervattingsregeling volledig niet duurzaam verantwoordelijkheid
Het WIA-stelsel op hoofdlijnen Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten volledig (>80%) & duurzaam loondoorbetaling 2 jaar Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten 35-80% + volledig niet duurzaam geen regeling: verantwoordelijkheid werkgever en werknemer < 35% 7 7

8 Premiedifferentiatie WIA
Sectorpremie Gedifferentieerde premie Eigenrisicodrager

9 Ondertussen Poortwachter en WIA zijn succesvol
…bij werknemers met een vast dienstverband Flexkrachten (15% van werknemers) vertegenwoordigen meer dan 50% van de WIA-instroom Verklaring: geen werkgever, UWV verantwoordelijk

10 Modernisering Ziektewet
BeZaVa Ingevoerd per Terugwerkende kracht tot Doelgroep: vangnetters zonder werkgever

11 Gevolgen voor werknemers
Flexkrachten ziek uit dienst Na 1 jaar gekeurd door het UWV In veel gevallen ZW-uitkering ingetrokken

12 Gevolgen voor werkgevers
ZW-uitkering van flexkracht wordt verhaald bij werkgever WGA-uitkering van flexkracht wordt verhaald bij werkgever Dus: werkgever draagt ook bij flexkrachten 12 jaar financieel risico

13 Financiering Tot betaalt u een sectorpremie en een gedifferentieerde WGA-premie (via UWV of verzekeraar) Vanaf betaalt u naast de sectorpremie 3 gedifferentieerde premies: WGA-vast WGA-flex ZW-premie

14 Financiering vanaf 2014 Grote werkgevers: individuele premiedifferentiatie Kleine werkgevers: sectorale premiedifferentiatie Middelgrote werkgevers: mix individuele en sectorale premie Groot: loonsom vanaf € Klein: loonsom tot € Middelgrote werkgevers: tussen € €

15 Eigenrisicodrager WGA vast ZW Vanaf 2016 WGA-flex
Voordeel: u houdt regie in eigen hand Nadeel: het kost meer tijd en inspanning Overigens: pas in september 2013 worden de ZW-parameters bekend

16 Recente ontwikkelingen
Mogelijk wordt het WGA-inlooprisico aangepast Per 2016 bestaat mogelijkheid om eigenrisicodrager voor de WGA-flex te worden Het was de bedoeling dat met terugwerkende kracht het WGA-inlooprisico mee moest worden verzekerd Mogelijk is dit van de baan WGA-flex instroom vanaf 2016 telt dan pas mee voor de gedifferentieerde premie

17 Advies Houd bij welke flexkrachten vanaf 2010 ziek uit dienst zijn gegaan Deze flexkrachten rekent het UWV u via de WGA-flexpremie vanaf 2014 toe Tweede helft van 2013 kunt u de UWV-beschikking controleren Houd bij welke flexkrachten vanaf 2012 ziek uit dienst zijn gegaan Deze flexkrachten rekent het UWV u via de ZW-premie vanaf 2014 toe Vanaf mei 2013 kunt u de UWV-beschikking controleren

18 Controle beschikkingen UWV
Toegerekende ZW (mei 2013) en toegerekende WGA-flex (augustus 2013) BSN-nummer binnen uw organisatie bekend? Nee: vraag beslissing op en maak bezwaar Is er sprake van een no-riskpolis? Ja: vraag beslissing op en maak bezwaar Ligt de datum van arbeidsongeschiktheid binnen het dienstverband (of binnen 28 dagen na einde dienstverband)? Nee: vraag beslissing op en maak bezwaar

19 Sazas en Modernisering Ziektewet
Sazas biedt vooralsnog geen Ziektewet ERD-verzekering Vanuit de agrarische sector weinig belangstelling Vooral aantrekkelijk voor grote werkgevers Kleine werkgevers worden nauwelijks beloond voor inspanningen

20 Sazas en WGA eigenrisicodrager
Sazas gaat door met WGA eigenrisicodrager verzekering In het vervolg wordt deze verzekering uitsluitend in combinatie met de Sazas verzuimverzekering (BASIS-pakket) aangeboden Hierdoor meer grip op langdurig verzuim In voordeel voor alle partijen In toekomst ook dekking voor flexkrachten in de WGA

21 Sazas en re-integratie
Samen met UWV en Star werken Sazas en Stigas aan re-integratie vangnetters Pilot met als doel om betere resultaten dan UWV te behalen Naast agrarische sector vinden er pilots binnen transport, onderwijs en metaal plaats Start augustus/september 2013

22 Tips Leg een administratie van tijdelijke krachten aan
Pas arbeidsovereenkomsten aan (meewerken re-integratie na arbeidsovereenkomst) Zet een sluitende no-riskpolis administratie op Monitor uw ex-werknemers (re-integratie, herkeuring) Alles draait om werk: stuur op werk of op IVA Controleer beschikkingen van UWV Niets doen kan u veel geld kosten

23 Tenslotte Meldt al uw medewerkers (vast en flexibel) aan voor de verzuimverzekering Verzuimbeheersing is belangrijker dan ooit


Download ppt "De SAZAS relatiedagen 2013 WELKOM."

Verwante presentaties


Ads door Google