De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De SAZAS relatiedagen 2013 WELKOM. SAZAS Modernisering Ziektewet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De SAZAS relatiedagen 2013 WELKOM. SAZAS Modernisering Ziektewet."— Transcript van de presentatie:

1 De SAZAS relatiedagen 2013 WELKOM

2 SAZAS Modernisering Ziektewet

3 Programma  Modernisering Ziektewet  Voorgeschiedenis  Gevolgen werknemer  Gevolgen werkgever

4 Voorgeschiedenis

5 1996-2012  Werk boven uitkering  Financiële prikkels voor werkgever  Poortwachter  WIA  Premiedifferentiatie

6 Financiële prikkels voor werkgever  Werknemers met een vast dienstverband  2 jaar loondoorbetaling bij ziekte  10 jaar WGA (gedifferentieerde premie)  Werkgever draagt dus 12 jaar financieel risico

7 loondoorbetaling 2 jaar Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten 35-80% + volledig niet duurzaam < 35% volledig (>80%) & duurzaam geen regeling: verantwoordelijkheid werkgever en werknemer Het WIA-stelsel op hoofdlijnen

8 Premiedifferentiatie WIA  Sectorpremie  Gedifferentieerde premie  Eigenrisicodrager

9 Ondertussen  Poortwachter en WIA zijn succesvol  …bij werknemers met een vast dienstverband  Flexkrachten (15% van werknemers) vertegenwoordigen meer dan 50% van de WIA-instroom  Verklaring: geen werkgever, UWV verantwoordelijk

10 Modernisering Ziektewet  BeZaVa  Ingevoerd per 1-1-13  Terugwerkende kracht tot 1-1-12  Doelgroep: vangnetters zonder werkgever

11 Gevolgen voor werknemers  Flexkrachten ziek uit dienst  Na 1 jaar gekeurd door het UWV  In veel gevallen ZW-uitkering ingetrokken

12 Gevolgen voor werkgevers  ZW-uitkering van flexkracht wordt verhaald bij werkgever  WGA-uitkering van flexkracht wordt verhaald bij werkgever  Dus: werkgever draagt ook bij flexkrachten 12 jaar financieel risico

13 Financiering  Tot 1-1-14 betaalt u een sectorpremie en een gedifferentieerde WGA-premie (via UWV of verzekeraar)  Vanaf 1-1-14 betaalt u naast de sectorpremie 3 gedifferentieerde premies: 1.WGA-vast 2.WGA-flex 3.ZW-premie

14 Financiering vanaf 2014  Grote werkgevers: individuele premiedifferentiatie  Kleine werkgevers: sectorale premiedifferentiatie  Middelgrote werkgevers: mix individuele en sectorale premie  Groot:loonsom vanaf €3.000.000  Klein:loonsom tot €300.000  Middelgrote werkgevers:tussen €300.000 - €3.000.000

15 Eigenrisicodrager  WGA vast  ZW  Vanaf 2016 WGA-flex  Voordeel: u houdt regie in eigen hand  Nadeel: het kost meer tijd en inspanning  Overigens: pas in september 2013 worden de ZW-parameters bekend

16 Recente ontwikkelingen  Mogelijk wordt het WGA-inlooprisico aangepast  Per 2016 bestaat mogelijkheid om eigenrisicodrager voor de WGA-flex te worden  Het was de bedoeling dat met terugwerkende kracht het WGA- inlooprisico mee moest worden verzekerd  Mogelijk is dit van de baan  WGA-flex instroom vanaf 2016 telt dan pas mee voor de gedifferentieerde premie

17 Advies  Houd bij welke flexkrachten vanaf 2010 ziek uit dienst zijn gegaan  Deze flexkrachten rekent het UWV u via de WGA-flexpremie vanaf 2014 toe  Tweede helft van 2013 kunt u de UWV-beschikking controleren  Houd bij welke flexkrachten vanaf 2012 ziek uit dienst zijn gegaan  Deze flexkrachten rekent het UWV u via de ZW-premie vanaf 2014 toe  Vanaf mei 2013 kunt u de UWV-beschikking controleren

18 Controle beschikkingen UWV  Toegerekende ZW (mei 2013) en toegerekende WGA-flex (augustus 2013)  BSN-nummer binnen uw organisatie bekend? Nee: vraag beslissing op en maak bezwaar  Is er sprake van een no-riskpolis? Ja: vraag beslissing op en maak bezwaar  Ligt de datum van arbeidsongeschiktheid binnen het dienstverband (of binnen 28 dagen na einde dienstverband)? Nee: vraag beslissing op en maak bezwaar

19 Sazas en Modernisering Ziektewet  Sazas biedt vooralsnog geen Ziektewet ERD- verzekering  Vanuit de agrarische sector weinig belangstelling  Vooral aantrekkelijk voor grote werkgevers  Kleine werkgevers worden nauwelijks beloond voor inspanningen

20 Sazas en WGA eigenrisicodrager  Sazas gaat door met WGA eigenrisicodrager verzekering  In het vervolg wordt deze verzekering uitsluitend in combinatie met de Sazas verzuimverzekering (BASIS-pakket) aangeboden  Hierdoor meer grip op langdurig verzuim  In voordeel voor alle partijen  In toekomst ook dekking voor flexkrachten in de WGA

21 Sazas en re-integratie  Samen met UWV en Star werken Sazas en Stigas aan re- integratie vangnetters  Pilot met als doel om betere resultaten dan UWV te behalen  Naast agrarische sector vinden er pilots binnen transport, onderwijs en metaal plaats  Start augustus/september 2013

22 Tips  Leg een administratie van tijdelijke krachten aan  Pas arbeidsovereenkomsten aan (meewerken re-integratie na arbeidsovereenkomst)  Zet een sluitende no-riskpolis administratie op  Monitor uw ex-werknemers (re-integratie, herkeuring)  Alles draait om werk: stuur op werk of op IVA  Controleer beschikkingen van UWV  Niets doen kan u veel geld kosten

23 Tenslotte  Meldt al uw medewerkers (vast en flexibel) aan voor de verzuimverzekering  Verzuimbeheersing is belangrijker dan ooit


Download ppt "De SAZAS relatiedagen 2013 WELKOM. SAZAS Modernisering Ziektewet."

Verwante presentaties


Ads door Google