De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

W I A Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Van WAO naar WIA, een nieuw risico ? Ten Raede Groep begeleidt u naar de W I A.

Verwante presentaties


Presentatie over: "W I A Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Van WAO naar WIA, een nieuw risico ? Ten Raede Groep begeleidt u naar de W I A."— Transcript van de presentatie:

1

2 W I A

3 Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

4 Van WAO naar WIA, een nieuw risico ? Ten Raede Groep begeleidt u naar de W I A

5 Inhoud  Van WAO naar WIA  Inhoud WIA  IVA  WGA  Risico’s  Verzekeringsoplossing  Samenvatting

6 Van WAO naar WIA  Vanaf 1 januari 2006:  WIA vervangt de WAO  WIA:  Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen  Bedoeld voor:  Werknemers die vanaf 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden Inhoud •Van WAO naar WIA •Inhoud WIA •Risico’s •Verzekerings- oplossing •Samenvatting

7 Van WAO naar WIA WIA  Werken staat centraal  Nadruk ligt op wat de werknemer nog WEL kan en niet naar wat deze niet meer kan.  Gedeeltelijk arbeidsongeschikten moeten zoveel mogelijk aan de slag blijven. Inhoud •Van WAO naar WIA •Inhoud WIA •Risico’s •Verzekerings- oplossing •Samenvatting

8 Inhoud WIA Bepaling arbeidsongeschiktheid: Na bepaling arbeidsongeschiktheid, indeling in  IVA  WGA  Geen regeling Inhoud •Van WAO naar WIA •Inhoud WIA •Risico’s •Verzekerings- oplossing •Samenvatting

9 Inhoud WIA Bepaling arbeidsongeschiktheid: Na bepaling arbeidsongeschiktheid, indeling in  IVA  WGA  Geen regeling Inhoud •Van WAO naar WIA •Inhoud WIA •Risico’s •Verzekerings- oplossing •Samenvatting

10 Bepaling arbeidsongeschiktheid Keuring:  Keuring wordt verricht door UWV.  Uitgangspunt is “gangbare arbeid”.  Wat kan een werknemer nog doen zonder te kijken naar wat de persoon HEEFT gedaan.  Voorbeeld: verpleger met rugklachten kan nog wel administratief werk doen. Inhoud •Van WAO naar WIA •Inhoud WIA •Risico’s •Verzekerings- oplossing •Samenvatting

11 Bepaling arbeidsongeschiktheid Mate van arbeidsongeschiktheid:  Arbeidsongeschiktheid: afhankelijk van het loonverlies.  Verdiencapaciteit: inkomen dat (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer nog kan verdienen.  Loonverlies: verschil tussen het oude loon en het loon dat de werknemer nog kan verdienen. Inhoud •Van WAO naar WIA •Inhoud WIA •Risico’s •Verzekerings- oplossing •Samenvatting

12 Bepaling arbeidsongeschiktheid Mate van arbeidsongeschiktheid: Voorbeeld:  Oorspronkelijk loon € 30.000  Nieuw loon € 18.000  Loonverlies € 12.000  Conclusie: loonverlies is 40 % van het oude loon, werknemer is 40 % arbeidsongeschikt. Inhoud •Van WAO naar WIA •Inhoud WIA •Risico’s •Verzekerings- oplossing •Samenvatting

13 Bepaling arbeidsongeschiktheid Duurzaamheid:  Van toepassing bij meer dan 80 % arbeidsongeschiktheid.  Als herstel is uitgesloten of als er slechts een geringe kans op herstel is op lange termijn. Inhoud •Van WAO naar WIA •Inhoud WIA •Risico’s •Verzekerings- oplossing •Samenvatting

14 Inhoud WIA Regelingen binnen de WIA: Mate van arbeidsongeschiktheidRegeling 80 % – 100 % en duurzaamIVA 80 % – 100 % en niet duurzaamWGA 35 % - 80 %WGA Minder dan 35 %geen regeling Inhoud •Van WAO naar WIA •Inhoud WIA •Risico’s •Verzekerings- oplossing •Samenvatting

15 IVA IVA:  Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten.  Bestemd voor werknemers die  volledig (80 - 100%) arbeidsongeschikt zijn EN TEVENS  duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Inhoud •Van WAO naar WIA •Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling •Risico’s •Verzekerings- oplossing •Samenvatting

16 IVA Hoogte en duur van uitkering:  Hoogte: 70 % van laatstverdiende, gemaximeerde loon  Duur: tot 65-jarige leeftijd Inhoud •Van WAO naar WIA •Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling •Risico’s •Verzekerings- oplossing •Samenvatting

17 IVA Maximum dagloon:  Laatst verdiende salaris is basis voor de bepaling van de WIA-uitkering.  Afgetopt op maximum dagloon.  Voor 2005 € 43.770,-  Over het meerdere salaris geen uitkering. Inhoud •Van WAO naar WIA •Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling •Risico’s •Verzekerings- oplossing •Samenvatting

18 IVA Voorbeeld I:  Laatstverdiende loon€ 30.000  AO-percentage100 %  Nieuw loongeen  Loonverlies€ 30.000 IVA-uitkering: 70 % x € 30.000 (loonverlies) = € 21.000 Inhoud •Van WAO naar WIA •Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling •Risico’s •Verzekerings- oplossing •Samenvatting

19 IVA Voorbeeld II:  Laatstverdiende loon€ 50.000  AO-percentage100 %  Nieuw loongeen  Loonverlies€ 50.000  Maximum dagloon € 43.770 IVA-uitkering: 70 % x € 43.770 (max. loonverlies) = € 30.639 Inhoud •Van WAO naar WIA •Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling •Risico’s •Verzekerings- oplossing •Samenvatting

20 WGA WGA:  Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten.  Bestemd voor werknemers die  gedeeltelijk (35 - 80%) arbeidsongeschikt zijn  volledig (80 – 100%) arbeidsongeschikt zijn maar niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Inhoud •Van WAO naar WIA •Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling •Risico’s •Verzekerings- oplossing •Samenvatting

21 WGA Opbouw in twee fases:  WGA-loongerelateerde uitkering.  WGA-loonaanvulling of WGA-vervolguitkering. Inhoud •Van WAO naar WIA •Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling •Risico’s •Verzekerings- oplossing •Samenvatting

22 WGA Fase 1: WGA-loongerelateerde uitkering:  Hoogte:  70 % van laatstverdiende, gemaximeerde loon minus nieuw loon  Duur:  afhankelijk van leeftijd  minimaal 6 maanden  maximaal 5 jaar  tot 65-jarige leeftijd Inhoud •Van WAO naar WIA •Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling •Risico’s •Verzekerings- oplossing •Samenvatting

23 WGA Fase 1: WGA-loongerelateerde uitkering: Tijdsperiode op basis van leeftijd: Leeftijduitkeringsperiode jonger dan 23 jaar6 maanden 23 t/m 27 jaar9 maanden 28 t/m 32 jaar1 jaar 33 t/m 38 jaar1,5 jaar 39 t/m 42 jaar2 jaar 43 t/m 47 jaar2,5 jaar 48 t/m 52 jaar3 jaar 53 t/m 57 jaar4 jaar 58 jaar en ouder8 jaar Inhoud •Van WAO naar WIA •Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling •Risico’s •Verzekerings- oplossing •Samenvatting

24 WGA Fase 2: WGA-loonaanvulling of vervolguitkering:  Afhankelijk van de benutting van de resterende verdiencapaciteit:  50 % of meerWGA-loonaanvulling  Tot 50 %WGA-vervolguitkering Inhoud •Van WAO naar WIA •Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling •Risico’s •Verzekerings- oplossing •Samenvatting

25 WGA WGA-loonaanvulling:  Van toepassing als resterende verdiencapaciteit voor minimaal 50 % wordt benut.  De hoogte van de uitkering bedraagt 70 % van laatstverdiende, gemaximeerde loon minus te verdienen loon bij 100 % benutting verdiencapaciteit.  Duur: tot 65-jarige leeftijd. Inhoud •Van WAO naar WIA •Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling •Risico’s •Verzekerings- oplossing •Samenvatting

26 WGA Voorbeeld WGA loonaanvulling:  Laatstverdiende loon€ 40.000  AO-percentage50 %  Mogelijke verdiencapaciteit€ 20.000  Werkelijke verdienste€ 15.000  Benuttingmeer dan 50 % WGA-loongerelateerde uitkering: 70 % x (€ 40.000 -/- € 15.000) = € 17.500 WGA-loonaanvulling: 70 % x (€ 40.000 -/- € 20.000) = € 14.000 Inhoud •Van WAO naar WIA •Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling •Risico’s •Verzekerings- oplossing •Samenvatting

27 WGA WGA loonaanvulling, AO-percentage 35 – 80 %: Met voldoende gebruik restverdiencapaciteit (≥ 50 %) Inhoud •Van WAO naar WIA •Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling •Risico’s •Verzekerings- oplossing •Samenvatting 1e jaar 2e jaar 70 0 100 Max 5 jaar NIEUW LOON Loon- gerelateerde uitkering Loon aanvulling WULBZ CAO

28 WGA WGA-vervolguitkering:  Van toepassing als resterende verdiencapaciteit voor minder dan 50 % wordt benut.  De hoogte van de uitkering bedraagt: uitkeringspercentage x minimumloon.  Duur: tot 65-jarige leeftijd. Inhoud •Van WAO naar WIA •Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling •Risico’s •Verzekerings- oplossing •Samenvatting

29 WGA Uitkeringspercentage: Afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid: Arbeidsongeschiktuitkeringspercentage 35 % tot 45 %28 % 45 % tot 55 %35 % 55 % tot 65 %42 % 65 % tot 80 %50,75 % 80 % t/m 100 %70 % Inhoud •Van WAO naar WIA •Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling •Risico’s •Verzekerings- oplossing •Samenvatting

30 WGA Voorbeeld WGA vervolguitkering:  Laatstverdiende loon€ 30.000  AO-percentage50 %  Uitkeringspercentage35 %  Mogelijke verdiencapaciteit€ 15.000  Werkelijke verdienste€ 0  Benuttingminder dan 50 %  Minimumloon 2005€ 16.392 WGA-loongerelateerde uitkering: 70 % x (€ 30.000 -/- € 0) = € 21.000 WGA-vervolguitkering: € 16.392 x 35 % = € 5.737 Inhoud •Van WAO naar WIA •Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling •Risico’s •Verzekerings- oplossing •Samenvatting

31 WGA Gedeeltelijk arbeidsongeschikt: Ondergrens arbeidsongeschiktheid wordt 35 %.  Geen regeling en dus geen uitkering binnen WIA.  Deze werknemers moeten worden behouden voor het arbeidsproces, hetzij in eigen bedrijf, hetzij elders. Inhoud •Van WAO naar WIA •Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling •Risico’s •Verzekerings- oplossing •Samenvatting

32 Risico’s Financiële risico’s werknemers:  WGA-hiaat bij minder dan 50 % benutting van resterende verdiencapaciteit.  Werknemers met salaris boven maximum dagloon ontvangen over het meerdere loon geen uitkering.  Aanvullingen tot 80 % van het laatstverdiende inkomen. Inhoud •Van WAO naar WIA •Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling •Risico’s •Verzekerings- oplossing •Samenvatting

33 Verzekeringsoplossing  Is er voor dit probleem een adequate oplossing ? Inhoud •Van WAO naar WIA •Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling •Risico’s •Verzekerings- oplossing •Samenvatting

34 Verzekeringsoplossing WIA TOTAAL PLAN VAN TEN RAEDE GROEP Inhoud •Van WAO naar WIA •Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling •Risico’s •Verzekerings- oplossing •Samenvatting

35 Verzekeringsoplossing WIA Totaal Plan: Het WIA Totaal Plan van Ten Raede Groep bestaat uit drie onderdelen:  WGA-hiaat dekking.  WIA-excedent dekking.  WIA-basis dekking. Inhoud •Van WAO naar WIA •Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling •Risico’s •Verzekerings- oplossing •Samenvatting

36 WGA-hiaat dekking Wat is het WGA-hiaat:  Ontstaat bij onvoldoende benutting van de resterende verdiencapaciteit.  Verschil tussen de WGA-loonaanvulling en de WGA- vervolguitkering. Inhoud •Van WAO naar WIA •Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling •Risico’s •Verzekerings- oplossing •- WGA-hiaat •- WIA-excedent •- WIA-basis •Samenvatting

37 WGA-hiaat dekking Dekking WGA-hiaat: 70 % van:  Laatstverdiende, gemaximeerde loon -/- te verdienen loon bij 100 % benutting verdiencapaciteit;  Verminderd met de WGA-vervolguitkering. Inhoud •Van WAO naar WIA •Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling •Risico’s •Verzekerings- oplossing •- WGA-hiaat •- WIA-excedent •- WIA-basis •Samenvatting

38 WGA-hiaat dekking Voorbeeld WGA-hiaat dekking:  Laatstverdiende loon€ 30.000  AO-percentage50 %  Uitkeringspercentage35 %  Mogelijk verdiencapaciteit€ 15.000  Werkelijke verdienste€ 0  Benuttingminder dan 50 % WGA-loongerelateerde uitkering: 70 % x (€ 30.000 -/- € 0) = € 21.000 WGA-vervolguitkering: € 16.392 x 35 % = € 5.737 WGA-loonaanvulling (bij voldoende benutting verdiencapaciteit): 70 % x (€ 30.000 -/- € 15.000) = € 10.500 WGA-hiaat is € 10.500 -/- € 5.737 = € 4.763 Inhoud •Van WAO naar WIA •Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling •Risico’s •Verzekerings- oplossing •- WGA-hiaat •- WIA-excedent •- WIA-basis •Samenvatting

39 WIA-excedent dekking Opgebouwd uit twee dekkingen:  IVA-excedent  WGA-excedent Excedentdekking is mogelijk tot  70 %, specifiek voor werknemers boven het maximum dagloon.  80 %, voor alle werknemers, ongeacht inkomen. Inhoud •Van WAO naar WIA •Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling •Risico’s •Verzekerings- oplossing •- WGA-hiaat •- WIA-excedent •- WIA-basis •Samenvatting

40 IVA-excedent dekking Opgebouwd uit twee dekkingsmogelijkheden:  Dekking IVA-excedent tot 70 %  70 % van (laatstverdiende loon -/- gemaximeerde dagloon)  Dekking IVA-excedent tot 80 %  10 % van het oude loon Inhoud •Van WAO naar WIA •Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling •Risico’s •Verzekerings- oplossing •- WGA-hiaat •- WIA-excedent •- WIA-basis •Samenvatting

41 IVA-excedent dekking Voorbeeld IVA-excedent-dekking:  Laatstverdiende loon€ 50.000  AO-percentage100 % Uitkeringen:  IVA-uitkering:  70 % x (€ 43.770 -/- € 0) = € 30.639  IVA-excedent dekking 70 % :  70 %x (€ 50.000 -/- € 43.770) = € 4.361  IVA-excedent dekking 80 %:  10 % x € 50.000 = € 5.000 Uitkering WIA-excedent dekking totaal:€ 40.000 Inhoud •Van WAO naar WIA •Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling •Risico’s •Verzekerings- oplossing •- WGA-hiaat •- WIA-excedent •- WIA-basis •Samenvatting

42 WGA-excedent dekking Opgebouwd uit twee dekkingsmogelijkheden:  Dekking WGA-excedent tot 70 %  70 % van (laatstverdiende loon -/- gemaximeerde dagloon) x uitkeringspercentage  Dekking WGA-excedent tot 80 %  (10 % van laatstverdiende loon) x uitkeringspercentage/70 % Inhoud •Van WAO naar WIA •Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling •Risico’s •Verzekerings- oplossing •- WGA-hiaat •- WIA-excedent •- WIA-basis •Samenvatting

43 WGA-excedent dekking Voorbeeld I WGA-excedent-dekking:  Laatstverdiende loon€ 50.000  AO-percentage50 %  Uitkeringspercentage35 %  Mogelijke verdiencapaciteit€ 25.000  Werkelijke verdienste€ 0  Benuttingminder dan 50 % Fase 1: WGA-loongerelateerde uitkering:  70 % x (€ 43.770 -/- € 0) = € 30.639  WGA-excedent dekking 70 %:  (€ 50.000 -/- € 43.770) x 35 % = € 2.181  WGA-excedent dekking 80 %:  (10 % x € 50.000) x 35%/70% = € 2.500 Inkomen totaal:€ 35.320 Inhoud •Van WAO naar WIA •Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling •Risico’s •Verzekerings- oplossing •- WGA-hiaat •- WIA-excedent •- WIA-basis •Samenvatting

44 WGA-excedent dekking Voorbeeld II WGA-excedent-dekking:  Laatstverdiende loon€ 50.000  AO-percentage50 %  Uitkeringspercentage35 %  Mogelijke verdiencapaciteit€ 25.000  Werkelijke verdienste€ 0  Benuttingminder dan 50 % Fase 2: WGA-vervolguitkering:  35 % x € 16.392 = € 5.737  WGA-excedent dekking 70 %:  (€ 50.000 -/- € 43.770) x 35 % = € 2.181  WGA-excedent dekking 80 %:  (10 % x € 50.000) x 35%/70% = € 2.500 Inkomen totaal:€ 10.418 Inhoud •Van WAO naar WIA •Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling •Risico’s •Verzekerings- oplossing •- WGA-hiaat •- WIA-excedent •- WIA-basis •Samenvatting

45 WIA-basis dekking Compensatie:  Wanneer een werknemer minder dan 35 % arbeidsongeschikt is verklaard.  Compensatie voor de werkgever:  Gedurende maximaal 12 maanden  maandelijks 25 % van (het verzekerde jaarloon/12 maanden).  Bedoeld voor:  Werkplekaanpassingen  Aanschaf hulpmiddelen  Trainingen en opleidingen Inhoud •Van WAO naar WIA •Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling •Risico’s •Verzekerings- oplossing •- WGA-hiaat •- WIA-excedent •- WIA-basis •Samenvatting

46 Verzekeringsoplossing WIA-Totaal-Plan van Ten Raede Groep: Voordelen:  Totaalpakket alle financiële WIA-risico’s gedekt.  Hulp bij verzuimpreventie, begeleiding en reïntegratie.  Uitgebreide dekkingsmogelijkheden.  Scherpe tarieven en aantrekkelijke kortingen.  Indien aangevuld met ziekengeldverzekering: één ziekmelding volstaat voor het gehele traject. Inhoud •Van WAO naar WIA •Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling •Risico’s •Verzekerings- oplossing •Samenvatting

47 Samenvatting Consequenties werkgever:  Verplichtingen Poortwachter gaan zwaarder wegen.  Reïntegratiefaciliteiten bij verzuimverzekeringen belangrijker.  Kans op arbeidsconflicten neemt toe (AO ≤ 35%).  Hoogte UWV-premie’s onzeker en instabiel.  Arbeidsvoorwaarden aanpassen aan nieuwe CAO’s.  Overleg met ondernemingsraad of personeelsvereniging.  Informatie richting personeel.  Etc. Inhoud •Van WAO naar WIA •Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling •Risico’s •Verzekerings- oplossing •Samenvatting

48 Samenvatting Waarom Ten Raede Groep ? Voordelen:  Ervaring opgebouwd in diverse sectoren op het gebied van verzuim en reïntegratie.  Volledig afgestemd pakket op  Ziekteverzuim  WAO en WIA  Arbo-dienstverlening  Zorg  Salarisadministraties  Implementatie mogelijk in een totaal Employee Benefits Pakket.  Deskundige, WFD-gecertificeerde assurantie- adviseurs en medewerkers. Inhoud •Van WAO naar WIA •Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling •Risico’s •Verzekerings- oplossing •Samenvatting

49 Van WAO naar WIA, een nieuw risico ? Ten Raede Groep begeleidt u naar de W I A

50


Download ppt "W I A Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Van WAO naar WIA, een nieuw risico ? Ten Raede Groep begeleidt u naar de W I A."

Verwante presentaties


Ads door Google