De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 september 2008Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst1 / 14.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 september 2008Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst1 / 14."— Transcript van de presentatie:

1 2 september 2008Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst1 / 14

2 2 september 2008Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst2 / 14 ESF 2007-2013 Actie E Actie E in hoofdlijnen Saskia Theeuwen Agentshap SZW

3 2 september 2008Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst3 / 14 Actie E in hoofdlijnen Inhoudsopgave Aanvragers Doel projecten actie E Thema’s uit OP Subsidiabele kosten Niet subsidiabel Eisen aan projecten Implementatieplan Wanneer aanvragen Beschikking Na de beschikking

4 2 september 2008Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst4 / 14 De ESF subsidie moet worden aangevraagd door een rechtspersoon Deelname aan het project staat slechts open voor werkgevers Aanvragers

5 2 september 2008Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst5 / 14 De arbeidsproductiviteit te verhogen als gevolg van de vernieuwing van de wijze waarop arbeid is georganiseerd door middel van: het innoveren van werkwijzen, werkprocessen en arbeidsverhoudingen en; het maximaal benutten van competenties gericht op het verbeteren van de bedrijfsprestaties en ontplooiing van talent. Doel projecten actie E

6 2 september 2008Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst6 / 14 Het project moet gericht zijn op een (of meer) van de volgende thema’s: Slimmer werken Flexibelere arbeidsorganisaties Nieuwe verhoudingen in arbeidsorganisaties Thema’s uit OP

7 2 september 2008Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst7 / 14 Subsidiabele kosten De kosten van het opstellen en in de praktijk uittesten van een op sociale innovatie betrekking hebbend implementatieplan, gericht op de wijze waarop de arbeid is georganiseerd bij de deelnemer dan wel bij de deelnemers aan het project voor zover die kosten betrekking hebben op: 1.Directe loonkosten van de projectleider en de projectmedewerkers of 2.Directe kosten van het inhuren van deskundigen

8 2 september 2008Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst8 / 14 Overheadkosten Implementatieplannen gericht op stimuleren van kennisverspreiding, deregulering, loopbaanplanning, scholing van werknemers, instrumentontwikkeling, onderzoek of de totstandkoming van een arbocatalogus Niet subsidiabel

9 2 september 2008Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst9 / 14 Eisen aan projecten duur ten hoogste 12 maanden; gericht op een van de thema’s uit OP; deelname staat slechts open voor werkgevers; steun door zowel de deelnemende werkgever(s) als de werknemers; begrote subsidiabele kosten bedragen ten minste € 67.000 en ten hoogste € 160.000; aanvrager draagt zorg voor 25% cofinanciering; beoogde resultaten moeten algemeen overdraagbaar zijn; project moet bijdragen aan de implementatie van sociale innovatie

10 2 september 2008Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst10 / 14 Implementatieplan Het implementatieplan bevat: verrichte analyse van knelpunten in de arbeidsproductiviteit; verrichte analyse van sociale innovatiepotentie; opgestelde meetbare doelstellingen; vastgesteld verslag van uittesten van implementatieplan; verrichte kosten/baten analyse van vervolgtraject; opgesteld activiteitenplan plus tijdsplanning van vervolgtraject van sociale innovatie.

11 2 september 2008Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst11 / 14 1 oktober 2008 om 09:00 uur tot en met 31 oktober 2008 om 17:00 uur Na afloop van het aanvraagtijdvak worden de volledige en onvolledige aanvragen in rangorde geplaatst via loting Subsidie 75% van de subsidiabele kosten Wanneer aanvragen?

12 2 september 2008Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst12 / 14 Beschikking uiterlijk 13 weken na afloop van het aanvraagtijdvak Subsidieplafond  € 7.000.000 Het project en alle volgende projecten waarmee het subsidieplafond wordt overschreden worden afgewezen. Beschikking

13 2 september 2008Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst13 / 14 Start van de activiteiten dient binnen 8 maanden na indiening van de volledige subsidieaanvraag te geschieden. Interim controlebezoek door Agentschap Voorschotverzoek (maximaal 50%) Einddeclaratie 13 weken na beëindiging van project Na de beschikking

14 2 september 2008Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst14 / 14 Tot slot Het AGSZW ziet graag in oktober 2008 een aanvraag van u tegemoet.


Download ppt "2 september 2008Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst1 / 14."

Verwante presentaties


Ads door Google