De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ESF E Procesoptimalisatie door slimmer werken Orbis Thuiszorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ESF E Procesoptimalisatie door slimmer werken Orbis Thuiszorg."— Transcript van de presentatie:

1 ESF E Procesoptimalisatie door slimmer werken Orbis Thuiszorg

2 Orbis medisch en zorgconcern Orbis ketenorganisatie in cure, care, wonen, dienstverlening en welzijn; 17 locaties 5500 medewerkers

3 Organisatie Orbis Medisch en Zorgconcern Vier zelfstandige bedrijfsonderdelen: Orbis Medisch Centrum Orbis Diensten Centrum Orbis Thuiszorg Orbis Verpleging & Verzorging

4 Procesoptimalisatie door slimmer werken Orbis Thuiszorg Projectperiode: dec. 2008 t/m nov. 2009 Voorheen 3 Thuiszorginstellingen Aanleiding: Demografische verschuivingen in Limburg –Afname van het aantal jongeren (- 28% in 2035) –Sterk verouderende populatie (+ 40% in 2035) –Afname deelnemers arbeidsmarkt (- 30% in 2015) 200420142035 0-14 jaar191.400163.000143.000 15-64 jaar771.000731.300560.000 64 jr e.o.177.200217.300292.000 Totaal1.139.2001.111.600995.000

5 Elementen implementatieplan (ESF E) 1. Analyse knelpunten arbeidsproductiviteit; 2. Analyse sociale innovatiepotentie; 3. Opgestelde meetbare doelstellingen; 4.Verslag van het uittesten van het implementatieplan; 5. Kosten/baten analyse van het vervolgtraject; 6. Activiteiten- en tijdsplanning van het vervolgtraject;

6 1. Analyse knelpunten arbeidsproductiviteit(1) a)IST-situatie: b)Werkwijze: Multidisciplinaire workshops; Knelpuntenanalyse per processtap; Benoemen sterke en zwakke punten van de werkwijzen van iedere organisatie.

7 1. Analyse knelpunten arbeidsproductiviteit(2) c)Knelpunten: Verschillende aansturing: –werkwijzen regio’s; –Gebrek aan standaardisatie werkprocessen; Hoge administratieve last zorgverleners.

8 2. Analyse sociale innovatiepotentie (1) a)Aanpak: Participatie van medewerkers Projectorganisatie multidisciplinair en afdelingsoverstijgend Stuurgroep (MT klein) Projectgroep (expertteam) Werkgroep Organisatie Inrichting (Structuur, Functies & Rollen) Werkgroep Zorglogistiek (Logistiek, Bedrijfsprocessen, Informatiesystemen) Werkgroep Financiën & Management Informatie Werkgroep Communicatie (Intern/Extern) Werkgroep Implementatie- voorbereiding Project- ondersteuner Proces- Informatie Analist

9 2. Analyse sociale innovatiepotentie (2) b)Output: Uitgangspunten nieuwe processen: Uniformiteit kritieke processtappen Weinig schakels / korte lijnen Eenduidige communicatie met omgeving Verantwoordelijkheid unithoofd: sturen, bewaken, evalueren Verantwoordelijkheden keteneigenaarschap duidelijk

10 2. Analyse sociale innovatiepotentie (3) c)Ontwerpen: Bedrijfsprocesmodel op detailniveau: –Kleine teams –Teamtaak = complete taak (integraal) –Geautom. systemen sluiten aan op teamverantw. –Planning + mutatie = realisatie Taken toekennen aan functies Pilot kiezen: –Teaminrichting –Overlegvormen –Bereikbaarheid unit organiseren

11 3. Opstellen meetbare doelstellingen (1) Centrale doel: Herontwerpen en structureren werkprocessen zodat medewerkers optimaal kunnen functioneren, doelmatiger kunnen werken en stuur- en regelmogelijkheden worden vergroot Afgeleid doel: -Meer arbeidssatisfactie en productievere medew. -Verbeterde organisatieprestaties -Verbeterde cliënttevredenheid

12 3. Opstellen meetbare doelstellingen (2) 1.Verhogen netto arbeidsproductiviteit = AWBZ productieve uren / totaal aantal beschikbare uren 2.Verhogen medewerkerstevredendheid: Administratie Beleid Zorg- en dienstverlening Bereikbaarheid en communicatie Takenpakket 3.Verhogen cliënttevredenheid: Zorgplan, afspraken en overleg Informatie en communicatie Telefonische bereikbaarheid Aantal zorgverleners en vervanging

13 4. Verslag uitgetest implementatieplan (1) Resultaten pilots: Arbeidsproductiviteit Medewerkertevredenheid Pilot 1: gemidd. + 9,1 % Pilot 2: gemidd. +19 % m.n.: Administratie, Zorg en dienstverlening Pilot 1Pilot 2 0-metingEffect meting% stijging0-metingEffect meting% stijging Netto arbeids productiviteit 70,975,6 6,60 73,7581,55 10.6

14 4. Verslag uitgetest implementatieplan (2) Resultaten pilots (vervolg): Cliënttevredenheid gestegen:  Kleiner aantal vaste verzorgenden  Vast aanspreekpunt  Directe en snelle telefonische bereikbaarheid  Zicht op zorg(mogelijkheden) Uitgeteste werkprocessen vastgelegd in procedures in kwaliteitshandboek

15 5. Kosten/baten analyse vervolgtraject Kosten: m.n. personeelskosten uitrol ca. € 135.000 Baten: Productiviteit –Besparing inzet personeel tot. ca. € 56.000 p. mnd –Verhoging omzet –Bewustzijn processen bij medewerkers –Hogere motivatiegraad

16 6. Activiteiten- en tijdsplanning vervolgtraject Project naar de lijn; Implementatiebegeleidingsteams (project) Vaststellen postcodegebieden, vaste routes, teamsamenstelling, dienstroosterplanning

17 Eindconclusies Leereffect 1 e vs 2 e pilot Productiviteit substantieel gestegen, maar bijgesteld Tevredenheid medewerkers gestegen -> arbeidsmarktbehoud Cliënttevredenheid gestegen

18


Download ppt "ESF E Procesoptimalisatie door slimmer werken Orbis Thuiszorg."

Verwante presentaties


Ads door Google