De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

21 mei 2008Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst1 / 14.

Verwante presentaties


Presentatie over: "21 mei 2008Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst1 / 14."— Transcript van de presentatie:

1 21 mei 2008Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst1 / 14

2 21 mei 2008Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst2 / 14 Actie A in hoofdlijnen Inhoudsopgave Korte inhoud regeling - Doelstelling - Budget en verdeling - Eisen aan projecten - Aanvragers - Subsidiabele kosten - Wegingsfactoren - Resultaatscorrectie Budget en verdeling Cijfers tijdvak budgetjaar 2007 en 2008

3 21 mei 2008Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst3 / 14 De mogelijkheden tot duurzame arbeidsinpassing te vergroten van personen die behoren tot een van de volgende doelgroepen: a.Niet-uitkeringsgerechtigden b.Arbeidsbelemmerden dan wel gedeeltelijk arbeidsgeschikten c.55-plussers met een WWB-uitkering Doelstelling actie A

4 21 mei 2008Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst4 / 14 Budget en verdeling Actie A2007-201320072008 2009 voorlopig Nug€ 66.400.219€ 12.331.469€ 17.729.221€ 21.666.667 Arbeids- belemmerden € 66.400.219€ 12.331.469€ 17.729.221€ 21.666.667 55+-ers€ 66.400.219€ 12.331.469€ 17.729.220€ 21.666.666 Totaal€ 199.200.657€ 36.994.408€ 53.187.662€ 65.000.000

5 21 mei 2008Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst5 / 14 Voldoet aan doelstelling Duur maximaal 12 maanden Start na start aanvraagtijdvak Minimaal € 250.000,- aan begrote projectkosten Geen andere (Europese) financiering Aanvrager draagt zorg voor 60% cofinanciering Projectresultaten worden om niet beschikbaar gesteld Voor 2 doelgroepen nadere eis inzake samenwerking Eisen aan projecten

6 21 mei 2008Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst6 / 14 Nug-ers  verplichte samenwerking met CWI Deels-arbeidsgeschikten  verplichte samenwerking met UWV (samenloop WWB + WIA uitkering) Samenwerking is niet verplicht voor arbeidsbelemmerden (volledige WWB-uitkering) en 55+-ers in de WWB, mag wel! Samenwerkingseis

7 21 mei 2008Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst7 / 14 Aanvragers college van B & W, daartoe gemachtigd door CWI (Nug) c.q. UWV (deels-arbeidsgeschikten) en alle bij het project betrokken colleges van B&W; CWI, daartoe gemachtigd door alle bij het project betrokken colleges van B&W; UWV, daartoe gemachtigd door alle bij het project betrokken college van B&W.

8 21 mei 2008Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst8 / 14 Per betrokken college van B&W maximaal 10% van het beschikbare bedrag per kalenderjaar voor de doelgroepen tezamen Kosten van re-integratietrajecten waaronder kosten van scholing en training en begeleiding; Exploitatiekosten Overheadkosten (maximaal 20% van de directe kosten) Subsidiabele kosten

9 21 mei 2008Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst9 / 14 Wegingsfactoren Nug-ers  Duur inschrijving CWI waarbij naarmate het aandeel deelnemers langer staat ingeschreven groter is resulteert dit in een hogere score. 55+-ers  duur werkloosheid (inclusief genoten WW- rechten), naarmate het aandeel deelnemers met lange uitkeringsduur groter is resulteert dit in een hogere score. Rangorde obv score en de datum van volledigheid aanvraag.

10 21 mei 2008Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst10 / 14 Resultaatscorrectie Indien de feitelijke score op duur inschrijving CWI respectievelijk duur werkloosheid bij vaststelling voor de Nug-ers en 55+-ers meer dan 25% afwijkt van de score bij aanvraag wordt een verlaging toegepast van 5% op de vast te stellen subsidie.

11 21 mei 2008Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst11 / 14 Budgetjaar 2007  juni 2007 Budgetjaar 2008  oktober 2007 Budgetjaar 200N  oktober N-1 Volgend aanvraagtijdvak oktober 2008!! Aanvraagtijdvakken

12 21 mei 2008Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst12 / 14 Gegevens doelgroepen Aantal aanvragen 20072008totaal Nug6814 Dag7815 55+5712 totaal182341

13 21 mei 2008Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst13 / 14 Cijfers 2007 en 2008 20072008 # aanvragen1823 # gemeenten813 Verleend bedrag€ 8.369.092€ 14.153.955 Totaal beschikbaar€ 36.994.408€ 53.187.662 % benutting22,62%26,61%

14 21 mei 2008Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst14 / 14 Tot slot Het AGSZW ziet graag in oktober 2008 een aanvraag van u tegemoet.


Download ppt "21 mei 2008Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst1 / 14."

Verwante presentaties


Ads door Google