De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BDO congres non-profit 2014 Workshop subsidiekansen, 20 mei 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BDO congres non-profit 2014 Workshop subsidiekansen, 20 mei 2014."— Transcript van de presentatie:

1 BDO congres non-profit 2014 Workshop subsidiekansen, 20 mei 2014

2 Agenda 1.Kort voorstellen 2.Inhoud: Wat zijn subsidies? Welke maten en soorten zijn er? 3.Proces: Hoe verzilvert u uw kansen? 4.Toekomst: Wat zijn voor u de subsidiekansen de komende jaren? 5.Stappenplan

3 Voorstellen •Rein Luijkx, >15 jaar subsidieadvieservaring, manager •Full Service subsidieadviesbureau sinds 1995 •Landelijk actief •Met ruim 60 professionals, toonaangevend in Nederland •Actief voor: - profit sector: (techno)starters, MKB tot multinationals - non-profitinstellingen: gemeenten, zorginstellingen, ziekenhuizen, provincies, waterschappen •Sectoren: oa. ICT, zorg, mobiliteit, arbeidsmarkt, innovaties, energie, milieu, life sciences & health, chemie, energie.

4 Subsidievormen •Algemeen: financieel instrument om maatschappelijk gewenste effecten mogelijk te maken. In de vorm van geldbedragen, fiscale tegemoetkomingen, kredieten, premiekortingen. •Subsidies komen formeel van de overheid, fondsen komen vanuit verzekeraars, banken etcetera. Met name voor zorginstellingen zijn particuliere fondsen interessant. •Normale routing: eerst subsidie aanvragen, dan opdracht geven. Bij een fonds vaak wachten op besluit bestuur. •Fondsen richten zich op concrete projecten, vaak voor kwetsbare groepen. Subsidies kunnen breder worden ingezet. Fiscale tegemoetkoming vooral voor innovatie en energie- investeringen. Premiekortingen vooral bij arbeidsmarkt.

5 Het subsidieverwervingsproces: 5 belangrijke stappen 1.Bewustzijn 2.Signalering/informatievoorziening 3.Haalbaarheid 4.Aanvragen 5.Verantwoording

6 Subsidieverwervingsproces Bewustzijn Signaleren & attenderen Haalbaarheid bepalen & risicoanalyse Aanvragen Subsidieverlening & verantwoorden Evaluatie

7 Het subsidieverwervingsproces, aandachtspunten: •Subsidie is een middel en geen doel! •Zorg voor een projectplan met kop en staart •Zorg voor eigen cofinanciering (vaak minimaal 50%) •Maak een consortium, betrek diverse (typen) partners •Vul een projectformulier in (doel, activiteit, planning, begroting) •Bespreek het idee op voorhand met de subsidiegever •Bepaal de haalbaarheid op inhoud, kosten-baten, verantwoordingslast, kansrijkheid

8 Voorbeelden missers •Organisatie gaat pas op zoek naar subsidie als project uitgevoerd is. •Kosten al gemaakt voor indienen subsidieaanvraag. •Indiening te laat. •Geen administratie bijgehouden. •Kosten niet te verantwoorden na afloop van het project.

9 Waar liggen de subsidiekansen? •Europese Unie: vanuit Brussel, of regionaal weggezet •Landelijke overheid: mede via fiscale regelingen, premiekortingen •Provincie •Regionale overheid (bijvoorbeeld stadsregio) •Gemeente •Stichtingen en Fondsen (vaak bestemd voor organisaties zonder winstoogmerk)

10 Waar liggen de subsidiekansen? •Europese Unie: Innovatie, duurzaamheid, sociale inclusie •Landelijke overheid: topsectoren, fiscale mogelijkheden voor innovatie, energiebesparing, mensen met afstand arbeidsmarkt, aanpak werkloosheid •Provincie: stimuleren economie en infrastructuur daarvoor, ook investeringen op sociaal gebied •Regionale overheid (bijvoorbeeld stadsregio): investeren met name in mobiliteit (fietsnetwerken bijvoorbeeld). •Stichtingen en Fondsen (vaak bestemd voor organisaties zonder winstoogmerk)

11 EU: Gebiedsgerichte fondsen 2014-2020 EFRO Operationele programma’s Interreg A, B, C ESF 80% voor afstand arbeidsmarkt ELFPO POP, Leader

12 EU: Thematische fondsen 2014-2020 Ambient Assistet Living Erasmus+ Horizon 2020, oa Health EnergyLIFE+ Creative Europe

13 Horizon 2020 1. Excellent Science •European Research Council •Future and Emerging Technologies •Marie Curie actions •Research infrastructures 2. Industrial Leadership •Enabling and industrial technologies: •ICT, •nanotechnologies, •materials, •biotechnology, •manufacturing, •space. •Access to risk finance •Innovation in SMEs 3. Societal Challenges •Health, demographic change and wellbeing •Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research & the bioeconomy •Secure, clean and efficient energy •Smart, green and integrated transport •Climate action, resource efficiency and raw materials •Inclusive, innovative and secure societies

14 Van projectidee naar EU financiering Project initiatie / geboorte van een idee: 1.Welk probleem wordt opgelost? (belangrijk) 2.Wat gebeurt er als hier de komende 5-10 jaar niets mee wordt gedaan? (urgent) 3.Bestaat de oplossing al, wat is de bijdrage aan een nieuwe oplossing? (innovatief) 4.Welk Europees belang wordt met deze oplossing gediend? (legitimatie EU financiering) 5.Waarom deze organisatie/dit consortium?

15 Hoe houdt u de subsidiegelden binnen? •Betrek de accountant in een vroeg stadium •Betrek een interne financieel-administratieve specialist •Hou het simpel bij de aanvraag: in inhoud en begroting •Maak een verantwoordingskalender waarin alle lopende subsidiestromen staan opgenomen •Stel een apart subsidiedossier op: een concrete map met subsidieaanvraag, beschikking, PR, facturen, betalingsbewijzen, aanbestedingsdocumenten etc. •Onderhoud contact met subsidieverstrekker.

16 Resultaat: Doelmatig en succesvol subsidie verwerven!

17 Discussie / Vragen Contact:  r.luijkx@hezelburcht.com  088 - 495 2000 06 - 51814327 ?


Download ppt "BDO congres non-profit 2014 Workshop subsidiekansen, 20 mei 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google