De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Research & Innovation Strategy In de praktijk van Noord Nederland Healthy Ageing 28 maart 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Research & Innovation Strategy In de praktijk van Noord Nederland Healthy Ageing 28 maart 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Research & Innovation Strategy In de praktijk van Noord Nederland Healthy Ageing 28 maart 2013 Floor.de.Jong @Groningen.nl

2 Noord Nederland in Europa

3 Presentatie 1.RIS3: wat, waarom en hoe? 2.Ris3: Uitwerking 3.Voorbeelden van LSH in RIS3 4.Discussie

4 RIS3 = Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation Drie goede redenen: 1. Voorwaarde voor inzet van EFRO middelen 2. Creëert onderlegger voor andere EU fondsen 3. Het is een richtinggevende visie voor: De Noordelijke aanpak van onderzoek & innovatie; Partnerships  meer doen door samen te investeren Ontwikkeling van onderscheidend vermogen Wat en Waarom?

5 Hoe?

6 Waarover?

7

8 Hoe dan?

9 En verder? Onderzoek & Innovatie dat rendeert Businesscase centraal: inhoud, kwaliteit, resultaat Verbinding met andere regio’s: kennis van binnen en buiten de regio Noord-Nederland als living lab export van toepassingen Thema’s als inhoudelijke specialisatie, clusters centraal in de uitwerking Combineert bijdragen: bedrijven, kennisinstellingen, burgers en overheden Aansluiting met de arbeidsmarkt: living lab & werkgelegenheid Basis voor multifund: EFRO, ESF, POP, INTERREG, …

10 Gezondheid, demografie en welzijn Europese doelstelling: De gezondheid en het welbevinden van iedereen, gedurende het hele leven, te verbeteren. Noord-Nederlandse doelstelling: Het vergroten van de kwaliteit van leven en het minimaliseren van de maatschappelijke lasten voor gezondheid.

11 Gezondheid, demografie en welzijn NNL Doelstelling: Het vergroten van de kwaliteit van leven en het minimaliseren van de maatschappelijke lasten voor gezondheid. Subdoelstellingen : Twee gezonde jaren extra in 2020 NNL int. gidsland op gebied gezond ouder worden Maatschap- pelijke lasten dalen tot 18% BBP

12 En cluster Healthy Ageing…

13 Waarom Speerpunt Healthy Ageing? Innovatie en ondernemerschap voor werkgelegenheid Maatschappelijke baten: 1/3 minder Gezondheidsverlies door veroudering Stijging van de zorguitgaven op lange termijn beteugelen Extra arbeidsparticipatie Marc Pomp, De maatschappelijke baten van Healthy Ageing Onderzoek (2012) http://www.youtube.com/watch?v=8- hIVmDZ1KU

14 Bijvoorbeeld To encourage a healthy lifestyle through technology, science and fun. Research, education & entrepreneurship Focus on the big five for healthy life – Physical activity & sports – Food & drinks – Sleep & rest – Stress – Social interaction

15 En LSH; Living Food Lab Strategische agenda: Living Food Lab: gezondheidseffecten basisvoedsel testen in N-NL Protect Nature’s Health: technologie voor behoud gezondheid in voeding Food Style Sensoring: afstemmen van vraag en productiemethoden door intelligente sensoren en technologieën

16 Bijvoorbeeld: Living Lab Water en Gezondheid Gezondheidsmonitoring via urine Effecten voeding en omgevingsfactoren meten Sensortechnologie: slimme wc’s LifeLines: onderzoek omvat 10% van bevolking Noord-Nederland – inclusief verzameling van 24 uur urine Waterkwaliteit Antiobiotica in water – Pharma-filter  afvalwater ziekenhuizen (test-site Sneek) – Landbouw Microbiologie  verspreiding infectieziekten via water

17 EIP-AHA reference Site? Bijvoorbeeld: Nationaal Ouderen Programma Ouderenzorg EUR Safety Healthy Net Groningen Actief Leven Model

18

19 Samenwerking

20 Discussie? Financiering  Toegankelijk kapitaal is kritische succesfactor (topteam LSH)  Noorden onderzoekt revolverende inzet van eigen middelen en EFRO  Praktisch vormgeven multifund benadering Rol van het HBO Samenwerken over de grens


Download ppt "Research & Innovation Strategy In de praktijk van Noord Nederland Healthy Ageing 28 maart 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google