De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Research and Innovation Strategy Interregionale Cooperatie Noord-Nederland, Europa 2 december 2013 Willem Reek RIS3 Intraregionale.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Research and Innovation Strategy Interregionale Cooperatie Noord-Nederland, Europa 2 december 2013 Willem Reek RIS3 Intraregionale."— Transcript van de presentatie:

1

2 Research and Innovation Strategy Interregionale Cooperatie Noord-Nederland, Europa 2 december 2013 Willem Reek RIS3 Intraregionale

3 Wat hebben we zoal aan Europese cooperatie ? kennis van elders samenwerken aan innovaties en oplossing van complexe vraagstukken nieuwe (internationale, ook globale) markten voor onze bedrijven en onze kennis nieuw toepassingsgebied voor onze oplossingen en testgebied (second oppinion) oplossingen van elders voor onze vraagstukken kaderbeleid, wet- en regelgeving (ook beinvloeding van onze lidstaat ‘bovenlangs’) samenwerking waarbij mensen uit NNL over de grenzen kunnen kijken en meer gelegenheid hebben om hun talenten te ontplooien fondsen van 100% financiering tot co-financiering, o.a.: structuurfondsen: ERDF, EARDF, ESF, FMF, Interreg A, B en C (C wordt nog niet benut!!!) R,D&I fondsen: Horizon 2020 en specifieke ontwikkelingsfondsen (CO2 reductie/compensatie/duurzame energie/KET’s) infrastructuurfondsen: breedband, single digital market, kennisinfra (centra/netwerk), zorg ontwikkelingsfondsen: cultuur, educatie, ecologie specifieke samenwerking, o.a. macro regio vorming levering advies en expertise aan de EC Om met de deur in huis te vallen:

4 Niveau’s (1) Wat het meest bijdraagt aan het welbevinden van de inwoners van Noord- Nederland, draagt waarschijnlijk voor 80% ook bij aan het welbevinden van 80% van de andere Europese regio’s. De waarde van internationalisering: Wat elders is opgelost kunnen we goed gebruiken. Wat we samen kunnen oplossen levert beide oplossingen EN winst. Oplossingen en ontwikkeling belangrijker dan geld: Budget is minder belangrijk dan geïmplementeerde oplossingen voor onze samenleving. De schaal waarop het meest effect wordt bereikt is een balans tussen: De schaal van het vraagstuk en de achterliggende behoefte; De schaal die door inwoners wordt begrepen en ‘omvat’; De schaal waarop de belangrijkste kringlopen en netwerken bestaan die nodig zijn voor duurzame oplossing van het vraagstuk; De schaal waarop efficiënte investeringen worden gedaan.

5 ------- ----- ---- ------ ---- REGIO 1 RIS3 -------- ------- --- -- REGIO 2 RIS3 ----- ------- ------ ---- REGIO 3 RIS3 X   X   X  X ------- ----- ---- ------ ---- EU PROJECT S3S3 Smart Specialisation Strategy EN RIS3 Combining strenghts Filling each others gaps Enhancing global competitiveness

6 Het belang van internationalisering

7 Rollen Er zijn vier compartimenten in de samenleving: Publieke overheden; Kennis instellingen; Private bedrijven; Maatschappelijke stakeholders. De eigen kracht van elke actor is maximaal wanneer die verbonden is aan de kracht van anderen. Overheden zijn onderdeel van het samenspel en staan er alleen in de traditioneel handhavende rollen boven. In het algemeen bepalen kennisposities de inhoudelijke rolverdeling. Financiële kracht en regelgevende bevoegdheid bepalen van oudsher de procesgeoriënteerde rolverdeling. ‘Echt KUNNEN laten zien’ en ondernemerskracht zijn nu belangrijker.

8 De waarde van een sterke Europese positie Alles draait om verbindingen In Europese context zijn ‘elkaar vinden’ en ‘gevonden worden’ essentieel Het fundament daarvoor is….. Een sterke, samenhangende eigen strategie en duidelijk weten wie je bent en wat je wilt Hoe meer regio’s, EC en NL, de samenhang zien van onze inzet en van de rol die we willen spelen, hoe meer onze Europese proposities en participaties worden gewaardeerd Een multi-fonds strategie vergt een duidelijke positie in elk Europees beleidsdomein DE SCHAAL IS NOORD-NEDERLAND; HET INSTRUMENT: RIS3

9 Europe 2020 inclusive sustainable smart Thematic objectives 1.Research and innovation 2.Information and Communication Technologies 3.Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises (SME) 4.Shift to a low-carbon economy 5.Climate change adaptation and risk management and prevention 6.Environmental protection and resource efficiency 7.Sustainable transport and disposal of congestion on major network infrastructure 8.Employment and support for labour mobility 9.Social inclusion and poverty reduction 10.Education, skills and lifelong learning 11.Increased institutional capacity and effectiveness of public administration + Health = Wellbeing INCLUSIVENESS ????? EU Objectives for the most developed countries

10 Begin van een strategie: wat als….. …..we konden innoveren met het merendeel van onze ambachtelijkheid ? …..we daarmee oplossingen vinden die ook elders werken ? …..we veel meer Europees denken, exporteren en daardoor zelf ook groter worden ? …..we nieuwe markten ontdekken uit maatschappelijke zorgen en vragen ? …..iedereen mee kan doen met oude en nieuwe ideeën, zodat alle talenten tellen ?

11 …..iets heel nieuws doen en daarmee onszelf en anderen helpen ? Nieuw is….. …..alleen daar publiek geld investeren waar potentie en energie zijn …..alleen dan publiek geld investeren wanneer dat bijdraagt aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken regionaal EN internationaal …..alleen zo publiek geld investeren dat die investering nieuwe, private investeringen en kennisinvesteringen oplevert EN nieuwe markten schept

12 Belangrijkste maatschappelijke uitdagingen Living lab regio: Regio als toepassingsgebied Valorisatie van Samengestelde Oplossingen voor samengestelde uitdagingen EU2020 CSF1 + CSF2 Partnershapscontract NL / topsectorenbeleid EU Programma’s (ERDF/ESF/EARDF/Horizon2020/…) Bestaande regionale potentie (economisch, sociaal, maatschappelijk) RIS3 NNL en Operationeel Programma RIS3 Coöperatieve besturing van regionale transitie gebaseerd op regionale maatschappelijke uitdagingen RIS3 NNL en Operationeel Programma RIS3 Coöperatieve besturing van regionale transitie gebaseerd op regionale maatschappelijke uitdagingen Multi fund strategie OP EFRO OP POP OP ESF OP Interreg Digitale Agenda Horizon 2020 (Calls for proposals)

13 €€€ PolicyPolicy Grand challenges EU Region State € € i i K K € €   i i € €   € €   Public funding Private/knowledge effort: action, innovation, financing, knowledge MA Operational Programming/ Cooperative planning Governance TASKFORCE RIS3 Governance TASKFORCE RIS3 Coherent challenges/ Coherent solutions RIS3: governance map

14 RIS3: governance

15 Welk stramien voor NNL ? Sterke eigen kleur kiezen….. …..en daar in de komende 7 jaar ingroeien Anticiperende actie en lobby….. ….. positie maken en rol spelen …..actief zijn …..netwerken …..gerichte samenwerking die ertoe doet aangaan …..Europees beleid, programmering en calls voorbereiden …..samen effect laten zien en samen oogsten Innovaties naar de regio toe halen en waardevolle toepassingen uitventen Nieuwe markten ontdekken en ontginnen in Europa en daarbuiten Zoveel mogelijk investeringen oplijnen om Europese participatie en internationalisering met voldoende kracht te kunnen doen. Kritisch en selectief zijn: alleen aandacht geven aan wat er internationaal toe doet


Download ppt "Research and Innovation Strategy Interregionale Cooperatie Noord-Nederland, Europa 2 december 2013 Willem Reek RIS3 Intraregionale."

Verwante presentaties


Ads door Google