De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kansen in Europa Bouw duurzame coalities met hulp van Europese financiering 23 oktober 2013 Convenant of Mayors, Breda.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kansen in Europa Bouw duurzame coalities met hulp van Europese financiering 23 oktober 2013 Convenant of Mayors, Breda."— Transcript van de presentatie:

1 Kansen in Europa Bouw duurzame coalities met hulp van Europese financiering 23 oktober 2013 Convenant of Mayors, Breda

2 Agenda 1.Even voorstellen 2.Ervaring met Europese subsidies? 3.Kansen in Europa 4.Van projectidee naar Europese financiering 5.Bouwen van duurzame coalities over de grens 6.Wie kan u verder helpen?

3 Agenda 1.Even voorstellen… 2.Ervaring met Europese subsidies? 3.Kansen in Europa 4.Van projectidee naar Europese financiering 5.Bouwen van duurzame coalities over de grens 6.Wie kan u verder helpen?

4 Even voorstellen…  Rein Luijkx  Subsidieadviseur sinds 1998  Manager team Public  Interesse en ervaring in maatschappelijke en EU Projecten  Expertise in procesmanagement en inhoudelijke kennis  Hezelburcht  Subsidieadvies- en management  Overheden, ondernemingen en kennisinstellingen  Vakinhoudelijke specialisten  Brussel, Amsterdam, Den Haag, Nijmegen, Eindhoven, Groningen

5 Agenda 1.Even voorstellen 2.Ervaring met Europese subsidies? 3.Kansen in Europa 4.Van projectidee naar Europese financiering 5.Bouwen van duurzame coalities over de grens 6.Wie kan u verder helpen?

6 Ervaring met Europese subsidies?  Wie heeft ervaring met Europese subsidies?  Welk(e) programma(‘s)?  In welke rol? (coördinator of partner)  Wat waren uw ervaringen?

7 Agenda 1.Even voorstellen 2.Ervaring met Europese subsidies? 3.Kansen in Europa 4.Van projectidee naar Europese financiering 5.Bouwen van duurzame coalities over de grens 6.Wie kan u verder helpen?

8 Kansen in Europa  Waarom de blik op Europa?  Europese klimaatdoelstellingen 2020  Europese kansen in 2014-2020

9 Waarom de blik op Europa?  Bezuinigingen zorgen voor minder eigen kapitaal en minder beschikbare rijkssubsidies  Europees subsidiebudget gaat juist omhoog.  Klimaatvraagstukken zijn grensoverschrijdend.  Krachten bundelen, kennis delen, niet zelf het wiel opnieuw uitvinden.  …?

10 Europese klimaatdoelstellingen 2020 In het jaar 2020 wil Nederland: • Een CO2 reductie van 16% realiseren. • 14% van het energieverbruik moet afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen. • Een efficiënter gebruik van energie van 20%. Europe 2020 Slimme, duurzame en inclusieve groei Transitie naar koolstofarme economie Klimaatadaptatie en Risicomanagement & preventie Milieubescherming en efficiënt gebruik van hulpbronnen Duurzaam transport

11 Kansen in Europa in 2014-2020 STRUCTUURFONDSEN 2014-2020 THEMATISCHE FONDSEN 2014-2020 Cohesie fonds ESFEFRO ELFPO (POP) EFMZV (visserij) EFRO Interreg B EFRO Interreg A EFRO Interreg C EFRO Noord EFRO Oost EFRO Zuid EFRO West Horizon 2020 HORIZON 2020: IEE III LIFE+EEEF ELENA URBACT ERASMUS FOR ALL CULTURE AAL EMPLOYMENT & SOCIAL INNOVATION CREATIVE EUROPE CONNECTING EUROPE FACILITY COSME: EIP COSME: ICT PSP CITIZEN DIGITAL AGENDA

12 Agenda 1.Even voorstellen 2.Ervaring met Europese subsidies? 3.Kansen in Europa 4.Van projectidee naar Europese financiering 5.Bouwen van duurzame coalities over de grens 6.Wie kan u verder helpen?

13 Van projectidee naar EU financiering (1) Fasering van een Europese subsidieaanvraag ideeconsortiumvoorstelverkopen Partner search ideeconsortiumvoorstel December 2013Call juli 2014 December 2014 Ideale situatie Praktijk

14 Van projectidee naar EU financiering (2) Uitgangspunten: • Financiering als middel, geen doel op zich. • Draagvlak binnen de organisatie? • Welke rol: coördinator of partner? • Minimaal 1 jaar voorbereiding nodig. • In sommige gevallen worden “calls” 3 tot 6 maanden voor deadline gepubliceerd  informele informatiebronnen zijn dan een must. • Concept (werk-)programma’s informeel beschikbaar.

15 Van projectidee naar EU financiering (3) Project initiatie / geboorte van een idee: 1.Welk probleem wordt opgelost? (belangrijk) 2.Wat gebeurt er als hier de komende 5-10 jaar niets mee wordt gedaan? (urgent) 3.Bestaat de oplossing al, wat is de bijdrage aan een nieuwe oplossing? (innovatief) 4.Welk Europees belang wordt met deze oplossing gediend? (legitimatie EU financiering) 5.Waarom deze organisatie/dit consortium?

16 Van projectidee naar EU financiering (4) Haalbaarheidsanalyse: Inhoudelijk  Aansluiting bij doelstellingen en subsidiabele activiteiten van het programma en achterliggend beleid? Financieel  Aansluiting bij financiële voorwaarden en subsidiabele kosten?  Kosten/baten analyse Procesmatig  Aansluiting bij procesmatige voorwaarden?  Planning

17 Van projectidee naar EU financiering (5) Het consortium • Vaak minimaal 3 partijen uit minimaal 2 tot 3 verschillende lidstaten vereist. • Per programma afzonderlijke voorwaarden mogelijk, bijvoorbeeld: • type deelnemer (overheid, onderneming, onderzoeksorganisatie) • ketensamenwerking • etc. Zie ook agendapunt 5.

18 Van projectidee naar EU financiering (6) De aanvraag • Publicatie van call en relevante documenten • Een-staps of twee-staps aanvraagprocedure? • Haalbaarheidsanalyse (Go/No Go) • Zelf schrijven of uitbesteden? • Guidelines: neem ze ter harte! • Toetsing projectvoorstel bij subsidieverstrekker • Verkopen van het projectvoorstel • Indiening van de aanvraag (via digitaal loket)

19 Van projectidee naar EU financiering (7) De waarheid over Europese subsidietrajecten • Complex? Ja • Bureaucratisch? Ja • Kritische afweging vooraf noodzakelijk! Wat maakt het de moeite waard? • Keiharde euro’s (in NL is minder budget) • Goede voorbereiding en doordachte aanpak maken complexiteit en bureaucratie handelbaar. • Kennis, verbreding netwerk, internationale profilering, bestuurlijk krediet. • Leuk om te ervaren.

20 Agenda 1.Even voorstellen 2.Ervaring met Europese subsidies? 3.Kansen in Europa 4.Van projectidee naar Europese financiering 5.Bouwen van duurzame coalities over de grens 6.Wie kan u verder helpen?

21 Bouwen van duurzame coalities over de grens • Samenwerking met andere Europese partners vaak een vereiste voor financiering. • 2 tot 4 jaar durende samenwerking  zorgvuldige selectie geboden. • Benut bestaande contacten • Leer van collega-gemeenten • Analyseerhet ‘eco-systeem’ in de gemeente op EU contacten en versterk dit (triple helix gedachte), opereer als netwerkgemeente

22 Bouwen van duurzame coalities over de grens Criteria in zorgvuldig samenstellen consortium: • Voldoet het consortium aan de vereisten? (doelgroep, samenstelling, aantal etc.) • Kwaliteit: zijn het dé aangewezen partijen om het betreffende project uit te voeren? • Rolverdeling en management • Diversiteit: • Geografisch? • Achtergrond? • Goede afspiegeling van probleemeigenaren?

23 Bouwen van duurzame coalities over de grens Criteria in zorgvuldig selecteren van projectpartners: • Past inhoudelijk duidelijk in het project. • Heeft (bewezen) capaciteiten. • Heeft gekwalificeerd en beschikbaar personeel. • Heeft een goed track record. • Kan goed samenwerken, is te vertrouwen (borging). • Draagt aantoonbaar bij aan het projectvoorstel met goede ideeën, neemt actief deel aan het project. • Eigen ideeën passen in het totale project of verbeteren zelfs het totaalproject.

24 Agenda 1.Even voorstellen 2.Ervaring met Europese subsidies? 3.Kansen in Europa 4.Van projectidee naar Europese financiering 5.Bouwen van duurzame coalities over de grens 6.Wie kan u verder helpen?

25 Wie kan u verder helpen? Klimaatverbond / CoM office in Brussel http://www.burgemeestersconvenant.eu/support Agentschap NL http://www.agentschapnl.nl/programmas_regelingen VNG Europa http://www.vng.nl/eCache/DEF/62/314.html Commerciële adviesbureaus www.hezelburcht.nl


Download ppt "Kansen in Europa Bouw duurzame coalities met hulp van Europese financiering 23 oktober 2013 Convenant of Mayors, Breda."

Verwante presentaties


Ads door Google