De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kansen in Europa Bouw duurzame coalities

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kansen in Europa Bouw duurzame coalities"— Transcript van de presentatie:

1 Kansen in Europa Bouw duurzame coalities
met hulp van Europese financiering 23 oktober 2013 Convenant of Mayors, Breda

2 Agenda Even voorstellen Ervaring met Europese subsidies?
Kansen in Europa Van projectidee naar Europese financiering Bouwen van duurzame coalities over de grens Wie kan u verder helpen?

3 Agenda Even voorstellen… Ervaring met Europese subsidies?
Kansen in Europa Van projectidee naar Europese financiering Bouwen van duurzame coalities over de grens Wie kan u verder helpen?

4 Even voorstellen… Rein Luijkx Hezelburcht Subsidieadviseur sinds 1998
Manager team Public Interesse en ervaring in maatschappelijke en EU Projecten Expertise in procesmanagement en inhoudelijke kennis Hezelburcht Subsidieadvies- en management Overheden, ondernemingen en kennisinstellingen Vakinhoudelijke specialisten Brussel, Amsterdam, Den Haag, Nijmegen, Eindhoven, Groningen

5 Agenda Even voorstellen Ervaring met Europese subsidies?
Kansen in Europa Van projectidee naar Europese financiering Bouwen van duurzame coalities over de grens Wie kan u verder helpen?

6 Ervaring met Europese subsidies?
Wie heeft ervaring met Europese subsidies? Welk(e) programma(‘s)? In welke rol? (coördinator of partner) Wat waren uw ervaringen?

7 Agenda Even voorstellen Ervaring met Europese subsidies?
Kansen in Europa Van projectidee naar Europese financiering Bouwen van duurzame coalities over de grens Wie kan u verder helpen?

8 Kansen in Europa Waarom de blik op Europa?
Europese klimaatdoelstellingen 2020 Europese kansen in

9 Waarom de blik op Europa?
Bezuinigingen zorgen voor minder eigen kapitaal en minder beschikbare rijkssubsidies  Europees subsidiebudget gaat juist omhoog. Klimaatvraagstukken zijn grensoverschrijdend. Krachten bundelen, kennis delen, niet zelf het wiel opnieuw uitvinden. …?

10 Europese klimaatdoelstellingen 2020
Slimme, duurzame en inclusieve groei Transitie naar koolstofarme economie Klimaatadaptatie en Risicomanagement & preventie Milieubescherming en efficiënt gebruik van hulpbronnen Duurzaam transport In het jaar 2020 wil Nederland: Een CO2 reductie van 16% realiseren. 14% van het energieverbruik moet afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen. Een efficiënter gebruik van energie van 20%.

11 CONNECTING EUROPE FACILITY EMPLOYMENT & SOCIAL INNOVATION
Kansen in Europa in STRUCTUURFONDSEN THEMATISCHE FONDSEN Cohesiefonds ESF EFRO ELFPO (POP) EFMZV (visserij) Horizon 2020 HORIZON 2020: IEE III LIFE+ EEEF EFRO Interreg A EFRO Noord ELENA URBACT COSME: EIP COSME: ICT PSP EFRO Interreg B EFRO West CREATIVE EUROPE AAL CULTURE EFRO Interreg C EFRO Oost CONNECTING EUROPE FACILITY CITIZEN DIGITAL AGENDA EFRO Zuid EMPLOYMENT & SOCIAL INNOVATION ERASMUS FOR ALL

12 Agenda Even voorstellen Ervaring met Europese subsidies?
Kansen in Europa Van projectidee naar Europese financiering Bouwen van duurzame coalities over de grens Wie kan u verder helpen?

13 Van projectidee naar EU financiering (1)
Fasering van een Europese subsidieaanvraag idee consortium voorstel verkopen Partner search December 2013 Call juli 2014 December 2014 Ideale situatie Praktijk

14 Van projectidee naar EU financiering (2)
Uitgangspunten: Financiering als middel, geen doel op zich. Draagvlak binnen de organisatie? Welke rol: coördinator of partner? Minimaal 1 jaar voorbereiding nodig. In sommige gevallen worden “calls” 3 tot 6 maanden voor deadline gepubliceerd  informele informatiebronnen zijn dan een must. Concept (werk-)programma’s informeel beschikbaar.

15 Van projectidee naar EU financiering (3)
Project initiatie / geboorte van een idee: Welk probleem wordt opgelost? (belangrijk) Wat gebeurt er als hier de komende 5-10 jaar niets mee wordt gedaan? (urgent) Bestaat de oplossing al, wat is de bijdrage aan een nieuwe oplossing? (innovatief) Welk Europees belang wordt met deze oplossing gediend? (legitimatie EU financiering) Waarom deze organisatie/dit consortium?

16 Van projectidee naar EU financiering (4)
Haalbaarheidsanalyse: Inhoudelijk Aansluiting bij doelstellingen en subsidiabele activiteiten van het programma en achterliggend beleid? Financieel Aansluiting bij financiële voorwaarden en subsidiabele kosten? Kosten/baten analyse Procesmatig Aansluiting bij procesmatige voorwaarden? Planning

17 Van projectidee naar EU financiering (5)
Het consortium Vaak minimaal 3 partijen uit minimaal 2 tot 3 verschillende lidstaten vereist. Per programma afzonderlijke voorwaarden mogelijk, bijvoorbeeld: type deelnemer (overheid, onderneming, onderzoeksorganisatie) ketensamenwerking etc. Zie ook agendapunt 5.

18 Van projectidee naar EU financiering (6)
De aanvraag Publicatie van call en relevante documenten Een-staps of twee-staps aanvraagprocedure? Haalbaarheidsanalyse (Go/No Go) Zelf schrijven of uitbesteden? Guidelines: neem ze ter harte! Toetsing projectvoorstel bij subsidieverstrekker Verkopen van het projectvoorstel Indiening van de aanvraag (via digitaal loket)

19 Van projectidee naar EU financiering (7)
De waarheid over Europese subsidietrajecten Complex? Ja Bureaucratisch? Ja Kritische afweging vooraf noodzakelijk! Wat maakt het de moeite waard? Keiharde euro’s (in NL is minder budget) Goede voorbereiding en doordachte aanpak maken complexiteit en bureaucratie handelbaar. Kennis, verbreding netwerk, internationale profilering, bestuurlijk krediet. Leuk om te ervaren.

20 Agenda Even voorstellen Ervaring met Europese subsidies?
Kansen in Europa Van projectidee naar Europese financiering Bouwen van duurzame coalities over de grens Wie kan u verder helpen?

21 Bouwen van duurzame coalities over de grens
Samenwerking met andere Europese partners vaak een vereiste voor financiering. 2 tot 4 jaar durende samenwerking  zorgvuldige selectie geboden. Benut bestaande contacten Leer van collega-gemeenten Analyseerhet ‘eco-systeem’ in de gemeente op EU contacten en versterk dit (triple helix gedachte), opereer als netwerkgemeente

22 Bouwen van duurzame coalities over de grens
Criteria in zorgvuldig samenstellen consortium: Voldoet het consortium aan de vereisten? (doelgroep, samenstelling, aantal etc.) Kwaliteit: zijn het dé aangewezen partijen om het betreffende project uit te voeren? Rolverdeling en management Diversiteit: Geografisch? Achtergrond? Goede afspiegeling van probleemeigenaren?

23 Bouwen van duurzame coalities over de grens
Criteria in zorgvuldig selecteren van projectpartners: Past inhoudelijk duidelijk in het project. Heeft (bewezen) capaciteiten. Heeft gekwalificeerd en beschikbaar personeel. Heeft een goed track record. Kan goed samenwerken, is te vertrouwen (borging). Draagt aantoonbaar bij aan het projectvoorstel met goede ideeën, neemt actief deel aan het project. Eigen ideeën passen in het totale project of verbeteren zelfs het totaalproject.

24 Agenda Even voorstellen Ervaring met Europese subsidies?
Kansen in Europa Van projectidee naar Europese financiering Bouwen van duurzame coalities over de grens Wie kan u verder helpen?

25 Wie kan u verder helpen? Klimaatverbond / CoM office in Brussel Agentschap NL VNG Europa Commerciële adviesbureaus


Download ppt "Kansen in Europa Bouw duurzame coalities"

Verwante presentaties


Ads door Google