De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Slimme Specialisatie Strategieën (S3) Van concept naar praktijk Dr Patries Boekholt Managing Director Technopolis Group Conferentie Slimme Specialisatie:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Slimme Specialisatie Strategieën (S3) Van concept naar praktijk Dr Patries Boekholt Managing Director Technopolis Group Conferentie Slimme Specialisatie:"— Transcript van de presentatie:

1 Slimme Specialisatie Strategieën (S3) Van concept naar praktijk Dr Patries Boekholt Managing Director Technopolis Group Conferentie Slimme Specialisatie: Europese toppers verbinden Tilburg 28 maart 2013

2 2 Deze presentatie • Achtergrond van het concept slimme specialisatie • Lessen uit regionale case studies OECD • Wat is er nou slim aan slimme specialisatie?

3 Internationale context van Smart Specialisation concept • Oorsprong van de term in een expert groep van DG Research (Dominique Foray et al.) • Bouwt voort op kennis en begrippen uit (regionale) economie en innovatieliteratuur • Opgepakt door DG Regio: een regionale specialisatie strategie (RIS3) als ex-ante voorwaarde voor Structuur Fondsen • Via het IPTS in Sevilla een S3 Platform opgezet • Nederland loopt voor wat betreft RIS3 strategieën • OECD & Working Group on Innovation and Technology Policy • Uitwerken van de concepten en ontwikkelen van praktische tools • Deel I Baseline Studie Regionale Profilering • Deel II: 18 case studies uit 13 landen 3

4 Kernpunten uit het S3 denken • Kies prioriteiten in het innovatiebeleid op basis van waardecreërende activiteiten waar je als regio sterk in bent of internationale potenties hebt • -> evidence based • Vertrouw op het ‘entrepreneurial discovery proces’ waarbij een juiste combinatie van bottom-up en top-down prioritering wordt gevonden • Focus op dynamische en duurzame clusters die concurrentiekracht hebben of kunnen opbouwen in nieuwe niches • Een betere ‘governance’ van het beleid -> afstemming zowel verticaal (multi-level governance) als horizontaal (vooral als het om maatschappelijke uitdagingen gaat) 4

5 New ‘smart’ domains Cluster platforms Fledgling clusters International govt. authorities National govt. authorities Regional govt. authorities Research organisations PPPs Civil Society Companies New ‘smart’ domains’ New ‘smart’ domains Cluster platforms Regional Connectivity Cross-sector fertilisation Global connectivity Cross-border linkages Innovation System Global & local value chains Diversification Entrepreneurship Modernisation Multi-layered governance New niches

6 Lessen uit de OECD case studies • Het S3 concept slaat aan zelfs buiten Europa • Veelheid van strategie-exercities die (de-facto) de S3 filosofie volgen • Prioriteiten stellen ondervindt nog steeds weerstanden • Het ‘entrepreneurial discovery process’ kan van een veelheid van actoren komen • Vaak genetwerkte actoren en niet de ‘eenzame entrepreneur’ • Voorbeelden uit OECD cases -> bedrijven, instituten, overheden • Belangrijke uitdagingen voor beleidsmakers • Objectieve keuzecriteria voor speerpunten • Parallelle strategieprocessen • Balans tussen bestaande sterktes en opkomende sterktes (ofwel tussen huidige werkgelegenheid en risicovolle innovatie) • Evaluatie en monitoring van S3 nog een grote uitdaging 6

7 S3 meer van hetzelfde? • S3 veel meer dan regionaal (top)sector beleid -> visievorming • Tijdperk strategieën vanaf het bureau van ambtenaren lijkt voorbij • Regio’s op zoek naar de cross-overs, de combinaties tussen verschillende initiatieven • Tussen verschillende technologieën (bijv Nano-for-Health) • Tussen bestaande clusters • Tussen bestaande clusters en nieuwe maatschappelijke uitdagingen • Meer regio landelijke afstemming • Belangrijk voor de langere termijn: • Innovaties naar de internationale markt te brengen • De potentie tot opschaling van kleine projecten identificeren om een echte impact te hebben • Echter de grensoverschrijdende dimensie nog matig uitgewerkt 7

8 Ter afsluiting: de regio’s • Regio’s -> Durf een (eigen) visie te ontwikkelen • Overheid -> Durf ook de regie van strategieontwikkeling uit handen te geven en te faciliteren • Maar uiteindelijk ook kiezen voor de meest kansrijke plannen • More Evidence - Less Wishful Thinking • Werk meer samen met de ‘buren’ • Blijf niet steken bij de nieuwe hypes • Wat bedoelen wij met bio-based economy? • Houdt ruimte voor experimenteren • Sluit aan bij de vele Europese initiatieven als Horizon 2020 8

9 9 Thank you patries.boekholt@technopolis-group.com www.technopolis-group.com technopolis |group| has offices in Amsterdam, Ankara, Brighton, Brussels, Frankfurt/Main, Paris, Stockholm, Tallinn and Vienna


Download ppt "Slimme Specialisatie Strategieën (S3) Van concept naar praktijk Dr Patries Boekholt Managing Director Technopolis Group Conferentie Slimme Specialisatie:"

Verwante presentaties


Ads door Google