De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RAADSLEDENBIJEENKOMST Regio Achterhoek 8 december 2010 Graafschap College Doetinchem.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RAADSLEDENBIJEENKOMST Regio Achterhoek 8 december 2010 Graafschap College Doetinchem."— Transcript van de presentatie:

1 RAADSLEDENBIJEENKOMST Regio Achterhoek 8 december 2010 Graafschap College Doetinchem

2 ACHTERHOEK AGENDA 2020 Ondernemers, maatschappelijke Organisaties en Overheden gezamenlijk

3 7 FEB 2009: WERKFABRIEK TEMPO, SAMEN, DUURZAAM PROCES: VAN AANVALSPLAN  …

4 … EN DINER PENSANT  …. 1 DECEMBER 2009: START PROCES AGENDA 2020

5 … NAAR BRAINSTORM LIEVELDE  INPUT AGENDA 2020 21 JUNI 2010 BRAINSTORM MET ACHTERHOEK

6 Scenario’s 2010 2020

7 ACHTERHOEKS KAPITAAL en UITDAGINGEN Kapitaal Innovatief vakmanschap & arbeidsmoraal Kleinschaligheid & naoberschap Het goede leven: gezond, groen & gemoedelijk Uitdagingen Demografische samenstelling Economisch-maatschappelijke ontwikkelingen Mondiale klimaat-, voedsel, milieucrises

8 CRITERIA VOOR KEUZE AGENDAPUNTEN Gezamenlijke agendapunten hebben urgentie voor de komende 10 jaar; Gezamenlijke agendapunten zijn relevant voor alle domeinen; Agendapunten zijn per definitie majeur; Vergen thematische, robuuste aanpak; Vereisen strakke regie.

9 De bloem INNOVATIEVE ECONOMIE VITALE LEEFOMGEVING SLIM & SNEL VERBINDEN NATUUR & LANDSCHAP AGENDA 2020

10 Verbinding door kruisbestuiving AGENDA 2020

11 VERBONDEN MET EUROPA 2020-STRATEGIE Slimme groei: voor een op kennis en innovatie gebaseerde economie. Duurzame groei: voor een groenere, competitievere economie, waarin efficiënt met hulpbronnen wordt omgesprongen. Inclusieve groei: voor een economie met veel werkgelegenheid en sociale en territoriale cohesie.

12 ACHTERHOEK AGENDA 2020: het hart van de bloem ACHTERHOEK AGENDA 2020 1Broedplaats Achterhoek 2Masterplan Meesterschap 3Groenkracht Achterhoek 4Topkalender Achterhoek 5Atlas Achterhoek 6A-rail 7A-bus 8A-weg 9A-net 10Groene pracht Achterhoek

13 Innovatieve economie 1.BROEDPLAATS ACHTERHOEK Innovatieplatform food, health, technology.

14 Innovatieve economie 2.MASTERPLAN MEESTERSCHAP Doorlopende leerlijn vmbo-mbo-hbo-leven-lang-leren; Samenwerking met omringende kennisinstellingen (Universiteit Twente, Wageningen UR, Rijkuniversiteit Groningen, Universiteit Münster, div. HBO’s).

15 Innovatieve economie 3.GROENKRACHT ACHTERHOEK Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM)

16 Innovatieve economie 4.TOPKALENDER ACHTERHOEK Meer permanent terugkerende grootschalige evenementen met nationale en euregionale uitstraling zoals Zwarte Cross, Achterhoekse Paardedagen, Belegh van Grol, etc.

17 Vitale leefomgeving 5.ATLAS ACHTERHOEK Een plan van aanpak ontwikkelen met organisaties, gemeenten, burgers en buitenlui Het plan verbindt de nieuwbouwopgave met de investeringen in de bestaande bouw Het plan verbindt buurtschap, dorp en wijk op de thema’s wonen, zorg, onderwijs, welzijn, cultuur(historie) en (top)sport.

18 Slim & snel verbinden 6.A-RAIL/A-BUS ACHTERHOEK Hoogwaardige, moderne OV-verbindingen met omliggende regio’s (Arnhem, Apeldoorn, Enschede, Kleve, Münster)

19 Slim & snel verbinden 7.A-BUS ACHTERHOEK Hoogwaardige moderne OV-verbindingen op maat binnen de Achterhoek

20 Slim & snel verbinden 8.A-WEG ACHTERHOEK Voltooien A18 en aansluiting A15; Aansluiting E35 op Duitse A31

21 Slim & snel verbinden 9.A-NET ACHTERHOEK Regiodekkende digitale ontsluiting (glasvezelnetwerk) t.b.v. ondernemers, zorg, onderwijs en burgers

22 Groene pracht Achterhoek 10.GROENE PRACHT ACHTERHOEK Realisatie van de ecologische hoofdstructuur (ecologische verbindingszones) Behoud en versterking van landschapswaarden en natuurkwaliteiten in het overige gebied met behulp van Groen-blauwe Diensten

23 “Achterhoekers aan het woord” (1/4) Maar liefst 32% van de Achterhoekers zou als eerste budget uittrekken voor de verbetering van de bereikbaarheid van de Achterhoek (Wegen & OV). Belangrijkste punten toekomst Achterhoek

24 “Achterhoekers aan het woord” (2/4) Van de agenda 2020 scoren ‘vitale leefomgeving’ en ‘snelle verbinding/ bereikbaarheid’ het hoogst. Respectievelijk 64% en 50% geeft aan deze punten het belangrijkst of zeer belangrijk te vinden.

25 “Achterhoekers aan het woord” (3/4) Openbaar Vervoer wordt met 43% als grootste knelpunt ervaren. Op de tweede en derde plaats volgen het Wegennet (17%) en de Werkgelegenheid/ carrièrekansen (16%). Grootste knelpunten

26 “Achterhoekers aan het woord” (4/4) 57% van de respondenten geeft aan in 2020 zeker nog in de Achterhoek te wonen en 26% denkt dan nog in de Achterhoek te wonen. Dit is samen maar liefst 83%! Wonen in de Achterhoek in 2020

27 Samen op weg naar 2020

28

29 Rol 8 gemeenten op weg naar 2020

30 Gesprek Hoe gaan de acht gemeenten van de Regio Achterhoek bijdragen aan de Agenda 2020? Graag uw inbreng!


Download ppt "RAADSLEDENBIJEENKOMST Regio Achterhoek 8 december 2010 Graafschap College Doetinchem."

Verwante presentaties


Ads door Google