De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verdeling gemeentefinanciën: een vernieuwd recept

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verdeling gemeentefinanciën: een vernieuwd recept"— Transcript van de presentatie:

1 Verdeling gemeentefinanciën: een vernieuwd recept
30 september 2011 Jiska Nijenhuis projectleider decentralisaties Projectleider ordening en onderhoud gemeentefinanciën (OOG)

2 Interbestuurlijke consultatie brief verdeling gemeentefinanciën

3 Opbouw presentatie Voor de zomer: 1e fase onderzoek
Nu: brief verdeelsystematiek gemeentefinanciën Proces: tot begin december Inhoud: oude en nieuwe principes opdracht voor 2e fase Tot de meicirculaire 2012 en erna: o.a. eerste deel 2e fase onderzoek

4 Tot de zomer: eerste onderzoeksfase
Aanleiding onderzoek: Tijd van financiële krapte Stijgende uitgaven Scheefheid tussen typen gemeenten Advies RFV: onderbouwing vastbedrag G4 Advies cie Doctors van Leeuwen: expliciete en constante visie Onderzoek Zoals altijd: Taakanalyse en Uitgavenanalyse Nieuw: Sober en doelmatig Keteneffecten Transparantie

5 Nu: proces tot begin december
4 regiodagen van FAMO, VNG en BZK: medio oktober Bestuurdersbijeenkomsten VNG: eind oktober Commissies VNG: begin november Einde adviesperiode: 15 november Ministerraad: begin december Brief naar Tweede Kamer: december Start 1e deel van de 2e onderzoeksfase: meicirculaire 2012

6 Nu: inhoud brief verdeling gemeentefinanciën
Wat is GEEN onderdeel van brief: Accressystematiek Omvang GF Bestedingsvrijheid “15 euro per inwoner per jaar”-regel Wat is WEL onderdeel van brief: Verdeelsystematiek: oude en nieuwe principes Opdracht 2e fase: Omvang per cluster Factoren voor verdeling Nader onderzoek 2e fase: algemene uitkering per gemeente

7 Vier principes verdeelsystematiek
Gezonde financiële huishouding = huidig principe Verantwoordelijkheden: in medebewind en “intergemeentelijke” autonomie = explicietere solidariteitskeuze, niet alle uitgaven Gelijkwaardige startpositie per type gemeenten = meer nadruk op type gemeenten Effectiviteit en efficiency = nieuw principe: meer keuze binnen een gemeente, bevorderen keten, rol rijk Na interbestuurlijke weging: plausibele en redelijke omvang cluster

8 Opdracht tweede fase Andere indeling en opbouw clusters. Bijv. Maatschappelijke zorg Omvang per cluster, bijv. specifieke uitkeringen SZW Minimabeleid? Kunst? Factoren verdeling, bijv.: G4: intensieve taak voor sommige clusters OEM per inwoner i.p.v. percentage uitgavencluster Grotere dichtbebouwde gemeenten > uitgaven wegen en water Andere thema’s, bijv.: Leges Regionale samenwerking Decentralisatie-uitkeringen

9 Tot de meicirculaire 2012 en erna
Herverdeling clusters Verdeelmodel Begeleiding Verdeelmodel uitvoeringslasten Werken naar vermogen Begeleidingscommissie: opzet onderhoudsysteem Onderzoek: o.a. OOV en gebiedsontwikkeling

10 Wilt u meer proeven? Recenseren?
De brief: Welkom tijdens de regiodagen van FAMO, VNG en BZK in oktober! Maar ook NU graag uw eerste gedachten!


Download ppt "Verdeling gemeentefinanciën: een vernieuwd recept"

Verwante presentaties


Ads door Google