De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verdeling gemeentefinanciën: een vernieuwd recept Jiska Nijenhuis projectleider decentralisaties Projectleider ordening en onderhoud gemeentefinanciën.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verdeling gemeentefinanciën: een vernieuwd recept Jiska Nijenhuis projectleider decentralisaties Projectleider ordening en onderhoud gemeentefinanciën."— Transcript van de presentatie:

1 Verdeling gemeentefinanciën: een vernieuwd recept Jiska Nijenhuis projectleider decentralisaties Projectleider ordening en onderhoud gemeentefinanciën (OOG) 30 september 2011

2 Interbestuurlijke consultatie brief verdeling gemeentefinanciën www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/gemeentelijke- financien/regiodagen

3 Opbouw presentatie 1. Voor de zomer: 1e fase onderzoek 2. Nu: brief verdeelsystematiek gemeentefinanciën a.Proces: tot begin december b.Inhoud: a.oude en nieuwe principes b.opdracht voor 2e fase 3. Tot de meicirculaire 2012 en erna: o.a. eerste deel 2e fase onderzoek

4 Tot de zomer: eerste onderzoeksfase Aanleiding onderzoek: - Tijd van financiële krapte - Stijgende uitgaven - Scheefheid tussen typen gemeenten - Advies RFV: onderbouwing vastbedrag G4 - Advies cie Doctors van Leeuwen: expliciete en constante visie Onderzoek • Zoals altijd: Taakanalyse en Uitgavenanalyse • Nieuw: –Sober en doelmatig –Keteneffecten –Transparantie

5 Nu: proces tot begin december - 4 regiodagen van FAMO, VNG en BZK: medio oktober - Bestuurdersbijeenkomsten VNG: eind oktober - Commissies VNG: begin november - Einde adviesperiode: 15 november - Ministerraad: begin december - Brief naar Tweede Kamer: december - Start 1e deel van de 2e onderzoeksfase: meicirculaire 2012

6 Nu: inhoud brief verdeling gemeentefinanciën Wat is GEEN onderdeel van brief: - Accressystematiek - Omvang GF - Bestedingsvrijheid - “15 euro per inwoner per jaar”-regel Wat is WEL onderdeel van brief: - Verdeelsystematiek: oude en nieuwe principes - Opdracht 2e fase: -Omvang per cluster -Factoren voor verdeling -Nader onderzoek 2e fase: algemene uitkering per gemeente

7 Vier principes verdeelsystematiek 1. Gezonde financiële huishouding = huidig principe 2. Verantwoordelijkheden: in medebewind en “intergemeentelijke” autonomie = explicietere solidariteitskeuze, niet alle uitgaven 3. Gelijkwaardige startpositie per type gemeenten = meer nadruk op type gemeenten 4. Effectiviteit en efficiency = nieuw principe: meer keuze binnen een gemeente, bevorderen keten, rol rijk Na interbestuurlijke weging: plausibele en redelijke omvang cluster

8 Opdracht tweede fase • Andere indeling en opbouw clusters. Bijv. Maatschappelijke zorg • Omvang per cluster, bijv. –specifieke uitkeringen SZW –Minimabeleid? –Kunst? • Factoren verdeling, bijv.: -G4: intensieve taak voor sommige clusters -OEM per inwoner i.p.v. percentage uitgavencluster -Grotere dichtbebouwde gemeenten > uitgaven wegen en water - Andere thema’s, bijv.: -Leges -Regionale samenwerking -Decentralisatie-uitkeringen

9 Tot de meicirculaire 2012 en erna • Herverdeling clusters • Verdeelmodel Begeleiding • Verdeelmodel uitvoeringslasten Werken naar vermogen • Begeleidingscommissie: opzet onderhoudsysteem • Onderzoek: o.a. OOV en gebiedsontwikkeling

10 Wilt u meer proeven? Recenseren? De brief: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/gemeentelijke- financien/regiodagen www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/gemeentelijke- financien/regiodagen Welkom tijdens de regiodagen van FAMO, VNG en BZK in oktober! Maar ook NU graag uw eerste gedachten!


Download ppt "Verdeling gemeentefinanciën: een vernieuwd recept Jiska Nijenhuis projectleider decentralisaties Projectleider ordening en onderhoud gemeentefinanciën."

Verwante presentaties


Ads door Google