De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductie Rfv •Onafhankelijke adviesraad •Samenstelling •Aard adviezen •Taakopvatting •Onderzoek, kennis en educatie •Werkwijze.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductie Rfv •Onafhankelijke adviesraad •Samenstelling •Aard adviezen •Taakopvatting •Onderzoek, kennis en educatie •Werkwijze."— Transcript van de presentatie:

1 Introductie Rfv •Onafhankelijke adviesraad •Samenstelling •Aard adviezen •Taakopvatting •Onderzoek, kennis en educatie •Werkwijze

2 Minister/ Parlement Bestuurlijk veld Uitvoering AdviesRob/ Rfv Wetenschap Maatschap- pelijke ontwikkelingen Rfv in het openbaar bestuur

3 Stelsel financiële verhoudingen Specifieke uitkeringen GemeentefondsEigen inkomsten - Brede doeluitkeringen - Verzameluitkeringen Algemene uitkeringOZB - Aanvullende uitkeringRiolering Integratie uitkeringenReiniging Decentralisatie-uitkeringenOverige Eigen middelen

4 Context van de decentralisaties Drie taakgebieden: Jeugd, participatie en Awbz-zorg - verantwoordelijkheid van Rijk naar gemeenten - verandering bekostigingswijze - bezuinigingstaakstelling - verandering van aanspraken Tegelijkertijd verandering - Schaaldiscussie/structuurdiscussie -gemeentelijke financiën onder druk (minder inkomsten o.a. gemeentefonds hogere uitgaven voor o.a. bijzondere bijstand, schuldsanering; grondproblematiek)

5 Stelselverantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid Rijk - Heldere verantwoordelijkheidsverdeling - Outcomedoelstellingen formuleren - Toedelen instrumenten en bevoegdheden - Verantwoordingslast beperken Consequenties van de decentralisatie -Versobering van het voorzieningenniveau -Verschillen tussen gemeenten -Van inputsturing naar doelsturing -Lokale verantwoording

6 Stelsel na de decentralisatie Specifieke uitkeringen GemeentefondsEigen inkomsten - Brede doeluitkeringen - Verzameluitkeringen DeelfondsenAlgemene uitkering OZB - Jeugdzorg (ca. 2,8 mld) Overige belastingen/leges -WMO/AWBZ (c.a 9,4 mld) Riolering Reiniging - WMO (huishoudelijke hulp) (ca. 0,8 mld) aanvullende uitkering (art 12 Fvw) Inkomensdeel (wwb, wajong) ( ca 5,2 mld) -Participatiebudget (wsw, integratiemiddelen) (ca. 3,2 mld) Decentralisatie en integratie- uitkeringen (ca. 1,3 mld) Overige eigen middelen

7 Effecten decentralisaties •Deelfondsen in gemeentefonds •Herijking verdeling gemeentefonds •Risico’s •Effectmeting vooraf decentralisatie niet mogelijk •Nieuwe opzet monitoring

8 Visie Rfv •Evenwichtige verdeling van taken en middelen; doelmatig en efficiënt •Vereenvoudiging financiële verhoudingen •Verantwoording op outcome naar het Rijk •Verantwoording op besteding lokaal •Decentralisatie van belastingen •Monitoring; meten (CPB) en wegen (RFV) •Institutionele gevolgen

9 Contactgegevens Raad voor de financiële verhoudingen •Postbus 20011 •2500 EA Den Haag •Bezoekadres: Korte Voorhout 7 •Telefoon (algemeen): 070 - 426 7540 •E-mail: rob-rfv@rob-rfv.nl •http://www.rfv.nlhttp://www.rfv.nl

10


Download ppt "Introductie Rfv •Onafhankelijke adviesraad •Samenstelling •Aard adviezen •Taakopvatting •Onderzoek, kennis en educatie •Werkwijze."

Verwante presentaties


Ads door Google