De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MBO sector, 5 november 2009 Duurzaam Inkopen Ric Hettinga Programmadirectie Duurzaam Inkopen Ministerie van VROM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MBO sector, 5 november 2009 Duurzaam Inkopen Ric Hettinga Programmadirectie Duurzaam Inkopen Ministerie van VROM."— Transcript van de presentatie:

1 MBO sector, 5 november 2009 Duurzaam Inkopen Ric Hettinga Programmadirectie Duurzaam Inkopen Ministerie van VROM

2 MBO sector, 5 november 2009 Wat is duurzaamheid? Relevante concepten: People, planet, profit Cradle to cradle (C2C) Duurzame bedrijfsvoering

3 MBO sector, 5 november 2009 Wat is duurzaam inkopen? Bij duurzaam inkopen gaat het om het toepassen van milieu- en sociale criteria bij de inkoop van goederen en diensten. Ingekochte goederen en diensten moeten voldoen aan bepaalde milieu- en sociale criteria.

4 MBO sector, 5 november 2009 Waarom duurzaam inkopen? Stimuleren duurzame productie Voorbeeldfunctie overheid Verlaging prijzen duurzame producten Belonen koplopers Stimuleren innovatie

5 MBO sector, 5 november 2009 Programma Duurzaam Inkopen Onder coördinatie van VROM Samen met andere ministeries, IPO, VNG en UvW Bovenwettelijk instrument Voordelen: Uniforme criteria Toepasbaar op alle uitgaven Toepasbaar bij verschillende ambitieniveaus Externe profilering

6 MBO sector, 5 november 2009 Voorgeschiedenis en ambities duurzaam inkopen PreDo Motie Koopmans/De Krom Ambities duurzaam inkopen: Rijk Provincies Gemeenten Waterschappen.

7 MBO sector, 5 november 2009 Wat betekent de ambitie 100% duurzaam inkopen? Als er duurzaamheidcriteria zijn worden daaruit de duurzaamheideisen in beginsel toegepast Productgroepen waarvoor geen duurzaamheidcriteria zijn vastgesteld tellen niet mee Zowel boven als onder EU-grenzen Berekening op basis van de waarde van contracten Alleen bij zwaarwegende redenen afzien van toepassing duurzaamheideisen Spelregel: afwijkingen motiveren

8 MBO sector, 5 november 2009 Duurzaamheidscriteria Wat zijn duurzaamheidcriteria? Eisen en wensen 45 productgroepen Belang duurzaamheidcriteria: Voor inkoper Voor bedrijven

9 MBO sector, 5 november 2009 Voorbeeld duurzaamheidcriteria Eisen: Kwalificatie van leveranciers: Geschiktheidseis: Alle chauffeurs ten behoeve van de opdracht hebben een training gevolgd die gebaseerd is op de principes van “ het nieuwe rijden ”. Inschrijver beschikt over een milieumanagementsysteem. Programma van eisen: voertuigen < 3500 kg: Euro 4 norm voertuigen > 3500 kg: Euro 5 norm dieselvoertuigen < 3500 kg: maatregelen beperking emissie fijnstof (b.v. roetfilter). Wensen: Aan het geleverde: extra punten voor inzet voertuigen < 3500 kg met Euro 5 norm extra punten voor inzet voertuigen > 3500 kg voldoen aan EEV extra punten voor inzet voertuigen met stillere banden.

10 MBO sector, 5 november 2009 Uitgangspunten bij opstelling duurzaamheidcriteria Zo ambitieus mogelijke criteria (eisen én wensen) Milieu- en sociale aspecten In lijn met rijksbeleid of hoger beleid Zo mogelijk in functionele termen Meest relevante duurzaamheidaspecten Selectief en simpel toepasbaar Overall geen substantiële meerkosten Voldoende aanbod Juridisch houdbaar

11 MBO sector, 5 november 2009 Proces vaststelling duurzaamheidcriteria Analysefase met betrokkenheid stakeholders Consultatieperiode Uitvoeringstoets Vaststelling door Minister Periodieke herziening

12 MBO sector, 5 november 2009 Is Duurzaam Inkopen altijd duurder? Goed nadenken over duurzamer bedrijfsvoering Letten op total costs of ownership Overall niet substantieel duurder Schaalvoordelen leiden tot lagere prijzen

13 MBO sector, 5 november 2009 Monitoring naar voortgang duurzaam inkopen Tweejaarlijkse Monitor (2006, 2008, 2010) Doelgroep zijn alle overheden Uitkomsten in rapportage aan Tweede Kamer Voldoen van ingekochte productgroepen aan criteria Implementatie in organisatie en processen.

14 MBO sector, 5 november 2009 Implementatie: rol bestuur/management en medewerkers Bestuur/Management Onderschrijven belang duurzaam inkopen b.v. ondertekening deelnameverklaring Toedeling verantwoordelijkheden Monitoring Medewerkers Plan van aanpak Standaardformulieren Toepassing duurzaamheidcriteria eisen wensen

15 MBO sector, 5 november 2009 Hulpmiddelen voor inkopers www.vrom.nl/duurzaaminkopen: algemene informatie www.SenterNovem.nl: duurzaamheidcriteria rekentool/implementatie leidraad informatiepunt SenterNovem PIANOo site VNG, MVO enz.

16 MBO sector, 5 november 2009 Wat kan het bedrijfsleven doen? Beïnvloeden van duurzaamheidcriteria Verder verduurzamen van de productie/innovatie Aanspreken toeleveranciers Aanmelden www.marktplaatsduurzaaminkope n.nl Zelf ook duurzaam gaan inkopen

17 MBO sector, 5 november 2009 EU en duurzaam inkopen EU uitgangspunt: voor milieu en tegen marktverstoring en administratieve lasten bedrijfsleven: Doelstelling 50% in 2010 voor elke lidstaat Ontwikkeling gezamenlijke minimum criteria Vrijheid per lidstaat verder te gaan Voorlopig vrijwillig, mogelijk later wettelijke regeling Criteria met eisen en wensen Thans geen sociale criteria Zoveel mogelijk functioneel om innovatie te bevorderen Monitoring op waarde (primair) en aantal contracten.


Download ppt "MBO sector, 5 november 2009 Duurzaam Inkopen Ric Hettinga Programmadirectie Duurzaam Inkopen Ministerie van VROM."

Verwante presentaties


Ads door Google