De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. 2 Ontwikkeling criteria voor duurzaam inkopen 24 mei 2007, Amsterdam Rolinde Oosterheert / Henk Hortensius Programma Duurzame Bedrijfsvoering Overheden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. 2 Ontwikkeling criteria voor duurzaam inkopen 24 mei 2007, Amsterdam Rolinde Oosterheert / Henk Hortensius Programma Duurzame Bedrijfsvoering Overheden."— Transcript van de presentatie:

1 1

2 2 Ontwikkeling criteria voor duurzaam inkopen 24 mei 2007, Amsterdam Rolinde Oosterheert / Henk Hortensius Programma Duurzame Bedrijfsvoering Overheden SenterNovem

3 3 Inhoud presentatie 1.Doel en achtergrond criteria 2.Type en opbouw criteria 3.Ontwikkeling van criteria (werkwijze) 4.Voorbeelden 5.Stand van zaken productgroepen Overheden integreren duurzaamheid (People, Planet, Profit) in de eigen bedrijfsvoering.

4 4 Wat is duurzaam inkopen? Het toepassen van milieu- en sociale aspecten in alle fasen van het inkoopproces zodat dit uiteindelijk leidt tot de daadwerkelijke levering van producten, diensten of werken die aan deze aspecten voldoen. → Triple P: People, Planet en Profit > bovenwettelijk →Duurzaamheid als zwaarwegend criterium > resultaat!

5 5 Doel en achtergrond criteria Doel: •Stimuleren van duurzame productie •Bijdrage aan betere wereld (niet afwentelen op het hier en nu, daar en later) Achtergrond: •Gezamenlijke set van eisen bepalen de hoogte van de duurzaamheidslat •Bovenwettelijk •Voldoende ambitieus •Maar ook realistisch •Leiden tot een acceptabele aanbesteding (met voldoende aanbieders) •Uitgangspunt voor monitoring in 2008 en 2010 Criteria-ontwikkeling: •verantwoordelijkheid van VROM •SenterNovem voert uit in opdracht van VROM

6 6 Overgang van oud naar nieuw •Resultaat staat centraal •Wens tot meer eenduidigheid in de duurzaamheidslat •Inhoudelijke actualisatie •Minder eisen / wensen •Vergroten van de praktische toepasbaarheid

7 7 Ontwikkelen van criteria duurzaam inkopen Protocol : aanpak op hoofdlijnen  Duurzaamheidverkenning incl. marktverkenning, conceptcriteria, consultatie, aanpassing, besluitvorming Consultatie  Mogelijkheden voor commentaar en suggesties op concept criteria via consultatieronde (via internet) voor iedereen Rol branches en NGO’s bij criteria ontwikkeling  Tot nu toe voornamelijk via consultatieronde  Voor de komende productgroepen wordt meer contact gezocht met branches en NGO’s om input te leveren (o.a. betrokkenheid van MVO- NL)

8 8 Opbouw criteria (1) •Niveau 1 Eisen en Wensen (perspectief overheid) •Niveau 2 Toelichting (per eis en wens) •Niveau 3 Basisdocument (alle relevante informatie) www.SenterNovem.nl/duurzaaminkopen

9 9 Opbouw criteria (2) •Milieuaspecten (grondstoffen, productie, gebruik, afvalstadium) •Sociale aspecten –Internationale fundamentele arbeidsnormen (4 ILO) –Lokale sociale aspecten (bijv. inzet van kwetsbare groepen) –Productspecifieke onderwerpen ( bijv. gezondheid bij catering, binnenmilieu bij bouw) •Format voor criteria –‘Duurzaamheidslat’ met eisen –Wensen voor wie verder wil –Daarnaast: bestekteksten en basisinformatie •Informatie over concrete toepassing van criteria in aanbestedingen Leertraject !

10 10 Voorbeeld: kantoorapparatuur Eisen: de duurzaamheidslat oVoldoet aan de eisen van Energy Star (1 april 2007*) voor kantoorapparatuur (zie website) of gelijkwaardig oPrint-, kopieer- en multifunctionele apparatuur zijn geschikt voor automatisch dubbelzijdig kopiëren en/of printen oSociale criteria: relevant en daarom op termijn toe te voegen Wensen: geen * Energy Star Program Requirements for Imaging Equipment

11 11 Voorbeeld: schoonmaak Eisen: de duurzaamheidslat oGebruik van microvezeldoekjes, doseersystemen, navulbare flacons. Verder gebruik droge methode voor linoleumvloeren oMinimaal 25% totale volume gebruikte schoonmaakmiddelen voldoet aan laatst geldende versie van eisen van minimaal Europees Ecolabel of Nordic Swan of gelijkwaardig oKwaliteitssysteem tbv milieubeheer, ISO 14001 of gelijkwaardig oOpleiding personeel met aandacht voor minimale milieubelasting Wensen: dierproefvrije schoonmaakmiddelen, sociale criteria, vervoersplan medewerkers, > 25% Ecolabel of Nordic Swan

12 12 Nu gereedZomer gereed2007 gereed2008 Catering Energie Computers Kantoormeubilair Kantoorapparatuur Tonercartridges ( samen reproductie app.) Schoonmaak Sociale criteria – kader Drukwerk Bedrijfskleding Papier Transport Verhardingen Verlichting (openb.) Sociale criteria – operationaliseren Adviesdiensten Afval & reiniging Bouw (deels) GWW (deels) Kantoorartikelen Reis en verblijf Openbaar vervoer Beveiliging Bouw (rest) GWW (rest) Hulpverlening Opleidingen Parkeren Software & Telefonie Welzijn Criteriaontwikkeling: de stand van zaken (vervolg)

13 13 Route verder naar 2010 Komende jaren opdoen van kennis en ervaringen 3 – jaarlijks worden de criteria geactualiseerd Eind 2008: vervolg-meting Eind 2010: doelstelling behaald? ! In de tussentijd horen wij graag van uw ervaringen!


Download ppt "1. 2 Ontwikkeling criteria voor duurzaam inkopen 24 mei 2007, Amsterdam Rolinde Oosterheert / Henk Hortensius Programma Duurzame Bedrijfsvoering Overheden."

Verwante presentaties


Ads door Google