De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkeling criteria voor duurzaam inkopen 24 mei 2007, Amsterdam

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkeling criteria voor duurzaam inkopen 24 mei 2007, Amsterdam"— Transcript van de presentatie:

1

2 Ontwikkeling criteria voor duurzaam inkopen 24 mei 2007, Amsterdam
Rolinde Oosterheert / Henk Hortensius Programma Duurzame Bedrijfsvoering Overheden SenterNovem

3 Inhoud presentatie Doel en achtergrond criteria
Type en opbouw criteria Ontwikkeling van criteria (werkwijze) Voorbeelden Stand van zaken productgroepen Overheden integreren duurzaamheid (People, Planet, Profit) in de eigen bedrijfsvoering.

4 Wat is duurzaam inkopen?
Het toepassen van milieu- en sociale aspecten in alle fasen van het inkoopproces zodat dit uiteindelijk leidt tot de daadwerkelijke levering van producten, diensten of werken die aan deze aspecten voldoen. → Triple P: People, Planet en Profit > bovenwettelijk → Duurzaamheid als zwaarwegend criterium > resultaat!

5 Doel en achtergrond criteria
Stimuleren van duurzame productie Bijdrage aan betere wereld (niet afwentelen op het hier en nu, daar en later) Achtergrond: Gezamenlijke set van eisen bepalen de hoogte van de duurzaamheidslat Bovenwettelijk Voldoende ambitieus Maar ook realistisch Leiden tot een acceptabele aanbesteding (met voldoende aanbieders) Uitgangspunt voor monitoring in 2008 en 2010 Criteria-ontwikkeling: verantwoordelijkheid van VROM SenterNovem voert uit in opdracht van VROM

6 Overgang van oud naar nieuw
Resultaat staat centraal Wens tot meer eenduidigheid in de duurzaamheidslat Inhoudelijke actualisatie Minder eisen / wensen Vergroten van de praktische toepasbaarheid

7 Ontwikkelen van criteria duurzaam inkopen
Protocol : aanpak op hoofdlijnen Duurzaamheidverkenning incl. marktverkenning, conceptcriteria, consultatie, aanpassing, besluitvorming Consultatie Mogelijkheden voor commentaar en suggesties op concept criteria via consultatieronde (via internet) voor iedereen Rol branches en NGO’s bij criteria ontwikkeling Tot nu toe voornamelijk via consultatieronde Voor de komende productgroepen wordt meer contact gezocht met branches en NGO’s om input te leveren (o.a. betrokkenheid van MVO-NL)

8 Opbouw criteria (1) Niveau 1 Eisen en Wensen (perspectief overheid)
Niveau 2 Toelichting (per eis en wens) Niveau 3 Basisdocument (alle relevante informatie)

9 Leertraject ! Opbouw criteria (2)
Milieuaspecten (grondstoffen, productie, gebruik, afvalstadium) Sociale aspecten Internationale fundamentele arbeidsnormen (4 ILO) Lokale sociale aspecten (bijv. inzet van kwetsbare groepen) Productspecifieke onderwerpen ( bijv. gezondheid bij catering, binnenmilieu bij bouw) Format voor criteria ‘Duurzaamheidslat’ met eisen Wensen voor wie verder wil Daarnaast: bestekteksten en basisinformatie Informatie over concrete toepassing van criteria in aanbestedingen Leertraject !

10 Voorbeeld: kantoorapparatuur
Eisen: de duurzaamheidslat Voldoet aan de eisen van Energy Star (1 april 2007*) voor kantoorapparatuur (zie website) of gelijkwaardig Print-, kopieer- en multifunctionele apparatuur zijn geschikt voor automatisch dubbelzijdig kopiëren en/of printen Sociale criteria: relevant en daarom op termijn toe te voegen Wensen: geen * Energy Star Program Requirements for Imaging Equipment

11 Voorbeeld: schoonmaak
Eisen: de duurzaamheidslat Gebruik van microvezeldoekjes, doseersystemen, navulbare flacons. Verder gebruik droge methode voor linoleumvloeren Minimaal 25% totale volume gebruikte schoonmaakmiddelen voldoet aan laatst geldende versie van eisen van minimaal Europees Ecolabel of Nordic Swan of gelijkwaardig Kwaliteitssysteem tbv milieubeheer, ISO of gelijkwaardig Opleiding personeel met aandacht voor minimale milieubelasting Wensen: dierproefvrije schoonmaakmiddelen, sociale criteria, vervoersplan medewerkers, > 25% Ecolabel of Nordic Swan

12 Criteriaontwikkeling: de stand van zaken (vervolg)
Nu gereed Zomer gereed 2007 gereed 2008 Catering Energie Computers Kantoormeubilair Kantoorapparatuur Tonercartridges ( samen reproductie app.) Schoonmaak Sociale criteria – kader Drukwerk Bedrijfskleding Papier Transport Verhardingen Verlichting (openb.) Sociale criteria – operationaliseren Adviesdiensten Afval & reiniging Bouw (deels) GWW (deels) Kantoorartikelen Reis en verblijf Openbaar vervoer Beveiliging Bouw (rest) GWW (rest) Hulpverlening Opleidingen Parkeren Software & Telefonie Welzijn

13 Route verder naar 2010 Komende jaren opdoen van kennis en ervaringen
3 – jaarlijks worden de criteria geactualiseerd Eind 2008: vervolg-meting Eind 2010: doelstelling behaald?! In de tussentijd horen wij graag van uw ervaringen!


Download ppt "Ontwikkeling criteria voor duurzaam inkopen 24 mei 2007, Amsterdam"

Verwante presentaties


Ads door Google