De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een leven lang leren Informatie voor kerkenraden over de Permanente Educatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een leven lang leren Informatie voor kerkenraden over de Permanente Educatie."— Transcript van de presentatie:

1 Een leven lang leren Informatie voor kerkenraden over de Permanente Educatie

2 Inhoud presentatie -Waarom? -Voor wie? -Structuur -Aanbod -Register -Kosten en vergoedingen -Overgangsregeling -Commissie PE -Vragen?

3 Waarom is er permanente educatie Van predikanten en kerkelijk werkers wordt verwacht dat zij (GS april 2010) het voortouw nemen en geestelijk leiding geven aan de opbouw van de gemeente hun verantwoordelijkheid nemen voor de kerk als geheel Permanente educatie draagt bij aan bedieningsvreugde en werkplezier kerk is blijvend vindplaats van geloof, hoop en liefde

4 Voor wie is de permanente educatie Gemeentepredikanten Kerkelijk werkers in de bediening van een gemeente  12 uur of meer per week  Aanstelling voor 1 jaar of meer

5 Doel van de permanente educatie 1.Vak bijhouden: ‐Beroepskennis, vaardigheden, houding 2.Eigen spiritualiteit voeden: ‐Persoonlijk (omgaan met verschillende rollen) ‐Professioneel (bronnen geloofwaardig beschikbaar kunnen stellen) ‐Geloof (eigen geloofsontwikkeling) 3.Aansluiten bij situatie en behoefte van gemeente

6 Hoe is de permanente educatie opgebouwd? A. Mentoraat B. Primaire nascholing Op Hydepark Voor kerkelijk werkers start september 2013 C.Voortgezette nascholing Aangestuurd aanbod Open erkend aanbod Vrij studieverlof, alleen voor predikanten

7 Specialisaties Eenmalig  Klinisch Pastorale Vorming  Contextueel Pastoraat  PAO PThU Geestelijke begeleiding  Promotiestudie voor predikanten  Universitaire theologiestudie kerkelijk werkers  LUCE Pastorale Supervisie

8 Scholingsplan als basis (1) Uitgaand van competentiegericht leren  Waar ben ik goed in en wat wil ik van daaruit verder ontwikkelen  Wat wil ik nieuw ontwikkelen

9 Competenties Zie accreditatiekader  Professionele competenties  Persoonlijke en spirituele competenties  Domeincompetenties

10 Scholingsplan als basis (2) Formuleren van leervragen en groeibehoeften Relatie met context van gemeente Bepalen van studieactiviteiten Puntensysteem Plan voor vijf jaar Format beschikbaar

11 Scholingsplan als basis (3) Predikant/kerkelijk werker stelt het plan op Bespreking met kerkenraad Eventueel wijzigingen Indienen ter toetsing bij breed moderamen van de classis Cursusavond PCTE voor kerkenraden

12 Aandachtspunten bij bespreking scholingsplan Plan is gebaseerd op competenties Leervragen zijn geformuleerd Relatie met gemeentebeleid Globale studieactiviteiten

13 Bespreking scholingsplan Onderdeel jaargesprek Deel van de kerkenraad Respect over en weer Bespreek wat de predikant/kerkelijk werker nodig heeft ter realisatie Wat communiceer je extern

14 Kosten en vergoedingen Kosten: Aangestuurd aanbod op kosten van de kerk m.u.v. reiskosten Open erkend aanbod (en voor predikanten de maand vrij studieverlof) op kosten deelnemer Vergoedingen: Predikant maandelijkse werktijdonafhankelijke toelage voor vakliteratuur en PE (822,- p.j.). Uit centrale kas. Kerkelijk werker regeling studiefaciliteiten in arbeidsvoorwaardenregeling (richtbedrag 350,- p.j.). Op kosten van de gemeente Vergoeding bij specialisatie (tot 1.700,- in totaal). Uit centrale kas.

15 De commissie PE Vertegenwoordigers uit de beroepsverenigingen Vertegenwoordigers uit de kerk Ondersteunt de uitvoering van de regeling Beoordeelt aanbod Registreert studiepunten Adviseert over beroepbaarheid na onderbreking Evalueert de regeling

16 Niet de punten maar de professionaliteit Integratie van kennis, vaardigheden en houding Integratie van verschillende disciplines Ook andere studieactiviteiten naast PE, net als altijd Actief bezig zijn met het onderhouden van Je eigen professionaliteit Je eigen geloofsweg

17 Vragen over de permanente educatie? 1.www.pkn.nl/pe 2.Servicedesk voor algemene vragen -(030) 880 1880 -servicedesk@pkn.nl 3.Prot. Centrum voor Toerusting en Educatie voor specifieke vragen -(030) 880 1560 -toerustingeneducatie@pkn.nl


Download ppt "Een leven lang leren Informatie voor kerkenraden over de Permanente Educatie."

Verwante presentaties


Ads door Google