De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

10-7-2014Gemeenteavond 26 Februari 2009110-7-2014Gemeenteavond 29 Januari 20091 Protestantse Gemeente Steenwijk i.w. Informatiebijeenkomst 7 mei 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "10-7-2014Gemeenteavond 26 Februari 2009110-7-2014Gemeenteavond 29 Januari 20091 Protestantse Gemeente Steenwijk i.w. Informatiebijeenkomst 7 mei 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeenteavond 26 Februari Gemeenteavond 29 Januari Protestantse Gemeente Steenwijk i.w. Informatiebijeenkomst 7 mei 2009

2 Opening  Lezen: Ps. 46  Gebed  Zingen: Een vaste burgt Informatiebijeenkomst 7 mei 2009

3 Informatiebijeenkomst 7 mei Zingen: Lied 244a Ev.Lb Een vaste burg is onze God, een toevlucht voor de zijnen! Al drukt het leed, al dreigt het lot, Hij doet zijn hulp verschijnen! De vijand rukt vast aan met opgestoken vaan; hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog, maar zal als kaf verdwijnen!

4 Informatiebijeenkomst 7 mei Zingen: Lied 244a Ev.Lb Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Beef, satan! Hij, die ons geleidt, zal u de vaan doen strijken! Delf vrouw en kind'ren 't graf, neem goed en bloed ons af, het brengt u geen gewin: wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken!

5 Informatiebijeenkomst 7 mei Programma vanavond Presentatie nieuwe organisatie: - Jan Vis Pauze Mogelijkheid tot stellen van vragen - plenair Werkgroepen gaan uiteen - vragen - afspraken Sluiting: Ds. Henk van Veldhuizen

6 ORGANISATIE BESTUUR Informatiebijeenkomst 7 mei

7 Informatiebijeenkomst 7 mei Organisatie Bestuur Uitgangspunten: Vooruitlopend op vereniging per In praktijk ervaringen opdoen Proefperiode Tijd om tijdig bij te sturen Vergaderfrequentie verminderen Efficiency verhogen Besluit Federatie Kerkenraad Gehoord de gemeente M.i.v. 31 mei te starten met de nieuwe organisatievorm Kerkenraad met Werkgroepen

8 Organisatie Bestuur Kerkenraad Kerkenraad - Alle ambtsdragers - Vergadert 4 x per jaar - Aspecten van Gemeente-zijn (Bijv. Beleidsonderwerpen) Informatiebijeenkomst 7 mei 20098

9 Organisatie Bestuur Kleine Kerkenraad (21) - Voorzitter (1) - Scriba (2) - 3 Predikanten (3) - 2 Ambtsdragers per Werkgroep (12) - 1 Ambtsdrager per Pastorale Wijk (3) - Vergadert 10 x per jaar - Het besluitvormende college m.u.v. beleidszaken  KR Informatiebijeenkomst 7 mei 20099

10 Organisatie Bestuur 7 Werkgroepen - Jeugd - Pastoraat - Diaconaat - Financiën en Beheer - Communicatie - Eredienst - Vorming en Toerusting Informatiebijeenkomst 7 mei

11 Informatiebijeenkomst 7 mei Organisatie Bestuur Werkgroep: Werkgroep: Overkoepelend / Coördinerend orgaan voor de taakgroepen Bestaat uit vertegenwoordigers van de taakgroepen Kiest uit haar midden een voorzitter en secretaris Heeft 2 ambtsdragers als afgevaardigde  Kleine Kerkenraad muv Pastoraat  3 afgevaardigden (1 per past. Wijk) Taak: Hoofdtaak zoals omschreven in K.O. en Plaatselijke Regeling Maken van beleidsplan, werkplan en begroting Coördineren taken taakgroepen Coördineren financiën taakgroepen

12 Informatiebijeenkomst 7 mei Organisatie Bestuur Werkgroep: Werkgroep: Meerderheid ambtsdragers (voorkeur helft plus 1) Geldt in ieder geval voor: Diakonaat Financien en beheer Pastoraat Zittende ambtdr. kunnen zitting nemen in taakgroep  afv. Werkgroep Streven in afvaardigingen: evenwicht in oud NH en Geref. Clustering van afvaardiging is mogelijk

13 Informatiebijeenkomst 7 mei Organisatie Bestuur Taakgroep: Taakgroep: Alle huidige commissies, werkgroepen, fondsen en groepen Kunnen door KR zijn ingesteld en benoemd Op initiatief vanuit gemeente  geen directe bemoeienis KR Afvaardiging naar de desbetreffende werkgroep Taak: Wijzigt niet (nauwelijks) met huidige taak Taakomschrijving moet er wel zijn Financiën in overleg met werkgroep

14 Organisatie Bestuur Informatiebijeenkomst 7 mei Werkgroep Jeugd: -.. jeugdoud. -.. jeugddiaken TaakgroepenTaakgroepen Vorming Ontspanning Diensten Jeugddiaconaat Jeugdpastoraat Zitting in werkgroep:Zitting in werkgroep: Afvaardiging KKR:Afvaardiging KKR: 2 ambtsdragers

15 Organisatie Bestuur Informatiebijeenkomst 7 mei Werkgroep Pastoraat: - 30 ouderl PCD TaakgroepenTaakgroepen Alle predikanten Prot.Contact Dienst Seniorenpastoraat Gebedstrio´s Zitting in werkgroep:Zitting in werkgroep: Alle predikanten 2 ouderlingen per wijk Ouderling seniorenpast. 2 afgev. P.C.D. Afvaardiging KKR:Afvaardiging KKR: Beroepen predikanten 1 ouderling p. past wijk

16 Organisatie Bestuur Informatiebijeenkomst 7 mei Werkgroep Diaconaat: 20 Diakenen TaakgroepenTaakgroepen CVD ZWO Opendeur/Evangelisatie Zitting in werkgroep:Zitting in werkgroep: CVD Afvaardiging KKR:Afvaardiging KKR: 2 diakenen

17 Organisatie Bestuur Informatiebijeenkomst 7 mei Werkgroep Financiën/Beheer.. Ouderling-kerkrentmeesters.. kerkrentmeesters TaakgroepenTaakgroepen CVK Oud Papier Verjaardagsfonds Organisten Fancy Fair Facilitair-Drukwerk Zitting in werkgroep:Zitting in werkgroep: CvK Afvaardiging KKR:Afvaardiging KKR: 2 oud. kerkrentmeesters

18 Organisatie Bestuur Informatiebijeenkomst 7 mei Werkgroep Communicatie:.. Ouderlingen.. Diakenen TaakgroepenTaakgroepen Redactie De Brug Webbeheer Kerkbrief Communicatie Algemeen Scribaat KR Zitting in werkgroep:Zitting in werkgroep: 2 afgev. Redactie Brug 1 afgev. Webbeheer 1 Afgev. Kerkbrief 1 Afgev. Communicatie Afvaardiging KKR:Afvaardiging KKR: 2 ambtsdragers

19 Organisatie Bestuur Informatiebijeenkomst 7 mei Werkgroep Eredienst:.. Ouderlingen.. Diakenen TaakgroepenTaakgroepen kerk en hobby stiltecentrum kerkkoor startdienst- weekend kerstnachtdiensten avondgebed liturgie aangepaste diensten liturgiecommissie RvK Zitting in werkgroep:Zitting in werkgroep: 1 Afgev. Per taakgroep 2 Afgev. Liturgie Afvaardiging KKR:Afvaardiging KKR: 2 ambtsdragers

20 Organisatie Bestuur Informatiebijeenkomst 7 mei Werkgroep Vorming en Toerusting:.. Ouderlingen.. Diakenen TaakgroepenTaakgroepen gemeente groei groepen groothuisbezoek catechese kerkbibliotheek diverse Bijbel – en gespreksgroepen Godsdienstonderwijs Openbare scholen Herv. Vrouwenvereniging Geref. Vrouwenvereniging Zitting in werkgroep:Zitting in werkgroep: 2 uit gemeente groei groepen 2 uit groothuisbezoek 2 uit catechese (predikant, iem. Van Provider) 2 uit kerkbibliotheek Afvaardiging KKR:Afvaardiging KKR: 2 ambtsdragers

21 Organisatie Bestuur Informatiebijeenkomst 7 mei Rechtstreeks onder de KR vallen: Preekvoorziening Evangelisatievereniging Eesveen Evangelisatievereniging Onnaveld

22 Informatiebijeenkomst 7 mei Organisatie Bestuur Grote Kerkenraad Kleine Kerkenraad Werkgroep Jeugd: Vorming Ontspanning Diensten Jeugddiaconaat Jeugdpastoraat Werkgroep Pastoraat: Alle predikanten Prot.Contact Dienst Seniorenpastoraat Gebedstrio´s Werkgroep Diaconaat: CVD ZWO Opendeur/Evangeli satie Werkgroep Financiën en Beheer: CVK Oud Papier Verjaardagsfonds Organisten Fancy Fair Facilitair-Drukwerk Werkgroep Communicatie Redactie De Brug Webbeheer Kerkbrief Communicatie Algemeen Werkgroep Eredienst: kerk en hobby stiltecentrum kerkkoor startdienst- weekend kerstnachtdiensten avondgebed liturgie aangepaste diensten liturgiecommissie RvK Werkgroep Vorming en Toerusting: gemeente groei groepen groothuisbezoek catechese kerkbibliotheek diverse Bijbel – en gespreksgroepen Godsdienstonderwij s Openbare scholen Herv. Vrouwenvereniging Geref. Vrouwenvereniging Preekvoorziening Evang.verenigingen: - Onnaveld - Eesveen Moderamen

23 Huidige Situatie Federatie Kerkenraad Stuurgroep Kerkenraad N.H. Wijk I Kerkenraad N.H. Wijk II Gereformeerde Kerkenraad Informatiebijeenkomst 7 mei

24 Huidige Situatie Federatie Kerkenraad Federatie Kerkenraad Voorzitter (1) Scriba (2) Predikanten (3) NH Wijk I (2) NH Wijk II (2) Geref. Wijk (2) JOP-s (2) C.v.K. (2) C.v.D (2) Informatiebijeenkomst 7 mei

25 Proefperiode Federatie Overeenkomst Federatie Overeenkomst - Van kracht tot moment van vereniging - Besluitvorming juridisch inkaderen - Federatie KR blijft bestaan - Aangevuld met de werkgroepen: - Eredienst - Vorming en toerusting - Communicatie - Geen stem in besluitvorming Informatiebijeenkomst 7 mei

26 Informatiebijeenkomst 7 mei Afsluiting Dankwoord Afsluiting: Ds. H.W. van Veldhuizen


Download ppt "10-7-2014Gemeenteavond 26 Februari 2009110-7-2014Gemeenteavond 29 Januari 20091 Protestantse Gemeente Steenwijk i.w. Informatiebijeenkomst 7 mei 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google