De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

10-7-2014Gemeenteavond 26 Februari 2009110-7-2014Gemeenteavond 29 Januari 20091 Protestantse Gemeente Steenwijk i.w. Informatiebijeenkomst 7 mei 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "10-7-2014Gemeenteavond 26 Februari 2009110-7-2014Gemeenteavond 29 Januari 20091 Protestantse Gemeente Steenwijk i.w. Informatiebijeenkomst 7 mei 2009."— Transcript van de presentatie:

1 10-7-2014Gemeenteavond 26 Februari 2009110-7-2014Gemeenteavond 29 Januari 20091 Protestantse Gemeente Steenwijk i.w. Informatiebijeenkomst 7 mei 2009

2 10-7-20142 Opening  Lezen: Ps. 46  Gebed  Zingen: Een vaste burgt 10-7-20142Informatiebijeenkomst 7 mei 2009

3 10-7-2014Informatiebijeenkomst 7 mei 20093 Zingen: Lied 244a Ev.Lb Een vaste burg is onze God, een toevlucht voor de zijnen! Al drukt het leed, al dreigt het lot, Hij doet zijn hulp verschijnen! De vijand rukt vast aan met opgestoken vaan; hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog, maar zal als kaf verdwijnen! 10-7-20143

4 Informatiebijeenkomst 7 mei 20094 Zingen: Lied 244a Ev.Lb Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Beef, satan! Hij, die ons geleidt, zal u de vaan doen strijken! Delf vrouw en kind'ren 't graf, neem goed en bloed ons af, het brengt u geen gewin: wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken! 10-7-20144

5 Informatiebijeenkomst 7 mei 2009510-7-20145 Programma vanavond Presentatie nieuwe organisatie: - Jan Vis Pauze Mogelijkheid tot stellen van vragen - plenair Werkgroepen gaan uiteen - vragen - afspraken Sluiting: Ds. Henk van Veldhuizen

6 ORGANISATIE BESTUUR 10-7-2014Informatiebijeenkomst 7 mei 2009 6

7 10-7-2014Informatiebijeenkomst 7 mei 20097 Organisatie Bestuur Uitgangspunten: Vooruitlopend op vereniging per 01-01-10 In praktijk ervaringen opdoen Proefperiode Tijd om tijdig bij te sturen Vergaderfrequentie verminderen Efficiency verhogen Besluit Federatie Kerkenraad 24-09-2008 Gehoord de gemeente M.i.v. 31 mei te starten met de nieuwe organisatievorm Kerkenraad met Werkgroepen

8 Organisatie Bestuur Kerkenraad Kerkenraad - Alle ambtsdragers - Vergadert 4 x per jaar - Aspecten van Gemeente-zijn (Bijv. Beleidsonderwerpen) 10-7-2014Informatiebijeenkomst 7 mei 20098

9 Organisatie Bestuur Kleine Kerkenraad (21) - Voorzitter (1) - Scriba (2) - 3 Predikanten (3) - 2 Ambtsdragers per Werkgroep (12) - 1 Ambtsdrager per Pastorale Wijk (3) - Vergadert 10 x per jaar - Het besluitvormende college m.u.v. beleidszaken  KR 10-7-2014Informatiebijeenkomst 7 mei 20099

10 Organisatie Bestuur 7 Werkgroepen - Jeugd - Pastoraat - Diaconaat - Financiën en Beheer - Communicatie - Eredienst - Vorming en Toerusting 10-7-2014Informatiebijeenkomst 7 mei 200910

11 10-7-2014Informatiebijeenkomst 7 mei 200911 Organisatie Bestuur Werkgroep: Werkgroep: Overkoepelend / Coördinerend orgaan voor de taakgroepen Bestaat uit vertegenwoordigers van de taakgroepen Kiest uit haar midden een voorzitter en secretaris Heeft 2 ambtsdragers als afgevaardigde  Kleine Kerkenraad muv Pastoraat  3 afgevaardigden (1 per past. Wijk) Taak: Hoofdtaak zoals omschreven in K.O. en Plaatselijke Regeling Maken van beleidsplan, werkplan en begroting Coördineren taken taakgroepen Coördineren financiën taakgroepen

12 10-7-2014Informatiebijeenkomst 7 mei 200912 Organisatie Bestuur Werkgroep: Werkgroep: Meerderheid ambtsdragers (voorkeur helft plus 1) Geldt in ieder geval voor: Diakonaat Financien en beheer Pastoraat Zittende ambtdr. kunnen zitting nemen in taakgroep  afv. Werkgroep Streven in afvaardigingen: evenwicht in oud NH en Geref. Clustering van afvaardiging is mogelijk

13 10-7-2014Informatiebijeenkomst 7 mei 200913 Organisatie Bestuur Taakgroep: Taakgroep: Alle huidige commissies, werkgroepen, fondsen en groepen Kunnen door KR zijn ingesteld en benoemd Op initiatief vanuit gemeente  geen directe bemoeienis KR Afvaardiging naar de desbetreffende werkgroep Taak: Wijzigt niet (nauwelijks) met huidige taak Taakomschrijving moet er wel zijn Financiën in overleg met werkgroep

14 Organisatie Bestuur 10-7-2014Informatiebijeenkomst 7 mei 200914 Werkgroep Jeugd: -.. jeugdoud. -.. jeugddiaken TaakgroepenTaakgroepen Vorming Ontspanning Diensten Jeugddiaconaat Jeugdpastoraat Zitting in werkgroep:Zitting in werkgroep: Afvaardiging KKR:Afvaardiging KKR: 2 ambtsdragers

15 Organisatie Bestuur 10-7-2014Informatiebijeenkomst 7 mei 200915 Werkgroep Pastoraat: - 30 ouderl. - 180 PCD TaakgroepenTaakgroepen Alle predikanten Prot.Contact Dienst Seniorenpastoraat Gebedstrio´s Zitting in werkgroep:Zitting in werkgroep: Alle predikanten 2 ouderlingen per wijk Ouderling seniorenpast. 2 afgev. P.C.D. Afvaardiging KKR:Afvaardiging KKR: Beroepen predikanten 1 ouderling p. past wijk

16 Organisatie Bestuur 10-7-2014Informatiebijeenkomst 7 mei 200916 Werkgroep Diaconaat: 20 Diakenen TaakgroepenTaakgroepen CVD ZWO Opendeur/Evangelisatie Zitting in werkgroep:Zitting in werkgroep: CVD Afvaardiging KKR:Afvaardiging KKR: 2 diakenen

17 Organisatie Bestuur 10-7-2014Informatiebijeenkomst 7 mei 200917 Werkgroep Financiën/Beheer.. Ouderling-kerkrentmeesters.. kerkrentmeesters TaakgroepenTaakgroepen CVK Oud Papier Verjaardagsfonds Organisten Fancy Fair Facilitair-Drukwerk Zitting in werkgroep:Zitting in werkgroep: CvK Afvaardiging KKR:Afvaardiging KKR: 2 oud. kerkrentmeesters

18 Organisatie Bestuur 10-7-2014Informatiebijeenkomst 7 mei 200918 Werkgroep Communicatie:.. Ouderlingen.. Diakenen TaakgroepenTaakgroepen Redactie De Brug Webbeheer Kerkbrief Communicatie Algemeen Scribaat KR Zitting in werkgroep:Zitting in werkgroep: 2 afgev. Redactie Brug 1 afgev. Webbeheer 1 Afgev. Kerkbrief 1 Afgev. Communicatie Afvaardiging KKR:Afvaardiging KKR: 2 ambtsdragers

19 Organisatie Bestuur 10-7-2014Informatiebijeenkomst 7 mei 200919 Werkgroep Eredienst:.. Ouderlingen.. Diakenen TaakgroepenTaakgroepen kerk en hobby stiltecentrum kerkkoor startdienst- weekend kerstnachtdiensten avondgebed liturgie aangepaste diensten liturgiecommissie RvK Zitting in werkgroep:Zitting in werkgroep: 1 Afgev. Per taakgroep 2 Afgev. Liturgie Afvaardiging KKR:Afvaardiging KKR: 2 ambtsdragers

20 Organisatie Bestuur 10-7-2014Informatiebijeenkomst 7 mei 200920 Werkgroep Vorming en Toerusting:.. Ouderlingen.. Diakenen TaakgroepenTaakgroepen gemeente groei groepen groothuisbezoek catechese kerkbibliotheek diverse Bijbel – en gespreksgroepen Godsdienstonderwijs Openbare scholen Herv. Vrouwenvereniging Geref. Vrouwenvereniging Zitting in werkgroep:Zitting in werkgroep: 2 uit gemeente groei groepen 2 uit groothuisbezoek 2 uit catechese (predikant, iem. Van Provider) 2 uit kerkbibliotheek Afvaardiging KKR:Afvaardiging KKR: 2 ambtsdragers

21 Organisatie Bestuur 10-7-2014Informatiebijeenkomst 7 mei 200921 Rechtstreeks onder de KR vallen: Preekvoorziening Evangelisatievereniging Eesveen Evangelisatievereniging Onnaveld

22 10-7-2014Informatiebijeenkomst 7 mei 200922 Organisatie Bestuur Grote Kerkenraad Kleine Kerkenraad Werkgroep Jeugd: Vorming Ontspanning Diensten Jeugddiaconaat Jeugdpastoraat Werkgroep Pastoraat: Alle predikanten Prot.Contact Dienst Seniorenpastoraat Gebedstrio´s Werkgroep Diaconaat: CVD ZWO Opendeur/Evangeli satie Werkgroep Financiën en Beheer: CVK Oud Papier Verjaardagsfonds Organisten Fancy Fair Facilitair-Drukwerk Werkgroep Communicatie Redactie De Brug Webbeheer Kerkbrief Communicatie Algemeen Werkgroep Eredienst: kerk en hobby stiltecentrum kerkkoor startdienst- weekend kerstnachtdiensten avondgebed liturgie aangepaste diensten liturgiecommissie RvK Werkgroep Vorming en Toerusting: gemeente groei groepen groothuisbezoek catechese kerkbibliotheek diverse Bijbel – en gespreksgroepen Godsdienstonderwij s Openbare scholen Herv. Vrouwenvereniging Geref. Vrouwenvereniging Preekvoorziening Evang.verenigingen: - Onnaveld - Eesveen Moderamen

23 Huidige Situatie Federatie Kerkenraad Stuurgroep Kerkenraad N.H. Wijk I Kerkenraad N.H. Wijk II Gereformeerde Kerkenraad 10-7-2014Informatiebijeenkomst 7 mei 200923

24 Huidige Situatie Federatie Kerkenraad Federatie Kerkenraad Voorzitter (1) Scriba (2) Predikanten (3) NH Wijk I (2) NH Wijk II (2) Geref. Wijk (2) JOP-s (2) C.v.K. (2) C.v.D (2) 10-7-2014Informatiebijeenkomst 7 mei 200924

25 Proefperiode Federatie Overeenkomst Federatie Overeenkomst - Van kracht tot moment van vereniging - Besluitvorming juridisch inkaderen - Federatie KR blijft bestaan - Aangevuld met de werkgroepen: - Eredienst - Vorming en toerusting - Communicatie - Geen stem in besluitvorming 10-7-2014Informatiebijeenkomst 7 mei 200925

26 10-7-2014Informatiebijeenkomst 7 mei 20092610-7-201426 Afsluiting Dankwoord Afsluiting: Ds. H.W. van Veldhuizen


Download ppt "10-7-2014Gemeenteavond 26 Februari 2009110-7-2014Gemeenteavond 29 Januari 20091 Protestantse Gemeente Steenwijk i.w. Informatiebijeenkomst 7 mei 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google