De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KARUUR ? Ondersteuning van jeugdraden – Website – Helpdesk – Vorming – Begeleiding Ondersteuning van jeugdparticipatie – Sporadisch – Projectmatig.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KARUUR ? Ondersteuning van jeugdraden – Website – Helpdesk – Vorming – Begeleiding Ondersteuning van jeugdparticipatie – Sporadisch – Projectmatig."— Transcript van de presentatie:

1 KARUUR ? Ondersteuning van jeugdraden – Website – Helpdesk – Vorming – Begeleiding Ondersteuning van jeugdparticipatie – Sporadisch – Projectmatig

2 Stafmedewerker voor Brussel Stimuleren van lokale jeugdparticipatie Cathelijne van der Veer

3 Taken van de jeugdraad (1) 1)Advies geven: - jeugdbeleidsplan (5 jaar) + gemotiveerd standpunt - verantwoordingsnota - op eigen initiatief - gemeenschapsmaterie (cultuur, jeugd, kinderopvang, onderwijs) - sectorale plannen, memoranda, decreetswijzigingen, subsidiereglement…

4 Taken van de jeugdraad (2) 2) Organisatie van activiteiten – Intern: weekend, etentje… – Extern: fuif, festival, optreden… 3) Het jeugdbeleidsplan (2011- 2015) opvolgen Doelstellingen: Jeugdwerk ondersteunen Vrijetijdsaanbod Gelijke kansen Vrijwilligers

5 Taken van de jeugdraad (3) 4) Jeugd vertegenwoordigen – Inspraak en participatie – In andere adviesraden zetelen

6 Samenstelling van de jeugdraad (1) Wie zit er in de jeugdraad? – Afgevaardigden van het jeugdwerk – Via coöptatie ook geïnteresseerde jongeren ! Lidmaatschap van de jeugdraad is geen voorwaarde voor subsidiëring – Stimulansen

7 Samenstelling van de jeugdraad (2) De jeugddienst? Geen enkele politieke mandataris kan lid zijn van de jeugdraad

8 Structuur en werking van de jeugdraad (1) De algemene vergadering (AV) – Alle leden van de jeugdraad – Taak: centrum van jeugdraad, advies – Frequentie: maandelijks tot enkele keren per jaar Het dagelijks bestuur cfr. Agendacommissie – Zeker: voorzitter van de jeugdraad – Andere: Ondervoorzitter, secretaris, penningmeester… – Taak: voorbereiding AV – Frequentie: vaak maandelijks, soms meer

9 Structuur en werking van de jeugdraad (2) Optioneel: werkgroepen – Ad hoc of permanent – Thematisch of verbonden met een activiteit of actie

10 Papierwinkel van de jeugdraad De buitenkant: statuten – De grondwet van de jeugdraad – Naam, doelstellingen, structuur De binnenkant: huishoudelijk reglement – Dagdagelijkse, interne werking van de jeugdraad Vriendjespolitiek: afsprakennota – Tussen jeugdraad en gemeentebestuur – Termijnen, informatie, ondersteuning…

11 ‘HOE WEGEN OP BELEID?’

12 Plaats van de jeugdraad Jeugdraad ADVIES Jeugddienst ONDERSTEUNEN INFORMEREN College BESLISSEN Jeugdbeleid

13 Criteria voor een goed advies – Prioriteiten – Informatie: Kennis van zaken Participatie: bevragingen Algemene cijfers (www.lokalestatistieken.be) – Argumenten – Toon: evenwichtige houding – Draagkracht – Stijl

14 Naast advies Lobbyen – Politiek – Adviesraden – Draagvlak Pers Bezwaar Actie

15 BEDANKT !


Download ppt "KARUUR ? Ondersteuning van jeugdraden – Website – Helpdesk – Vorming – Begeleiding Ondersteuning van jeugdparticipatie – Sporadisch – Projectmatig."

Verwante presentaties


Ads door Google