De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugdraad Brasschaat Enkele cijfers Wat betekent Jeugdraad ? Wat doet de Jeugdraad ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugdraad Brasschaat Enkele cijfers Wat betekent Jeugdraad ? Wat doet de Jeugdraad ?"— Transcript van de presentatie:

1 Jeugdraad Brasschaat Enkele cijfers Wat betekent Jeugdraad ? Wat doet de Jeugdraad ?

2 Bevolkingsgegevens (2000) Totale bevolking Brasschaat : 37158 Spreiding naar leeftijdsgroepen

3 Bevolkingsgegevens (2000) Aantal jongeren 0-25j :11596 (= jeugd)

4 Jeugdverenigingen 13 Jeugdbewegingen [Chiro (5), Scouts (6) ] 4 Jeughuizen/jeugdcentra 2 Jeugdmuziekateliers 3 Vakantiespeelpleinwerkingen 5 Politieke jongerenorganisaties 4 Andere jeugdverenigingen grensoverschrijdende jeugdwerkinitiatieven

5 Wat betekent Jeugdraad ? De Jeugdraad geeft onze gemeente goede raad als het gaat over jeugd! Als de gemeente iets wil doen voor de jeugd dan vraagt ze een ‘advies’ aan de Jeugdraad! De Jeugdraad kan ook zelf een advies geven aan de gemeente Brasschaat!

6 Wat betekent Jeugdraad ? Vraag: Is de gemeente verplicht om advies te vragen aan de Jeugdraad? Ja, als de gemeente eenmaal besloten heeft om een Jeugdraad op te richten, dan is zij verplicht om adviezen te vragen als de gemeente een jeugdmaatregel wil nemen! Vraag: Is de gemeente verplicht om advies te vragen aan de Jeugdraad? Ja, als de gemeente eenmaal besloten heeft om een Jeugdraad op te richten, dan is zij verplicht om adviezen te vragen als de gemeente een jeugdmaatregel wil nemen!

7 Wat betekent Jeugdraad ? Naast het geven van adviezen aan de gemeente doet de Jeugdraad nog tal van andere dingen! Zo organiseert de Jeugdraad ook optredens, fuiven, uitstappen, debatten,... Hierdoor krijgt de Jeugdraad meer bekendheid !

8 Hoe werkt de Jeugdraad ? De Jeugdraad is een “open” raad Elke jeugdvereniging uit Brasschaat is lid van de Jeugdraad Ook jongeren kunnen lid worden van de Jeugdraad De Jeugdraad kan ook zelf mensen uitnodigen om lid te worden Wist je… Sinds het ontstaan van de Jeugdraden in Vlaanderen in 1992 is het aantal sterk gestegen. In 1992 telden 59% van de Vlaamse gemeenten een Jeugdraad, in 1998 reeds 92%! Wist je… Sinds het ontstaan van de Jeugdraden in Vlaanderen in 1992 is het aantal sterk gestegen. In 1992 telden 59% van de Vlaamse gemeenten een Jeugdraad, in 1998 reeds 92%!

9 Structuur Jeugdraad De Jeugdraad heeft een Algemene Vergadering (AV), een Dagelijks Bestuur (DB) en enkele werkgroepen! De AV is het belangrijkste!

10 Structuur Jeugdraad Algemene Vergadering (AV) Wat doet ze? Wijzigen van de statuten, kiezen van het Dagelijks Bestuur, Goedkeuren van de begroting, adviezen formuleren naar de gemeente, … stemgerechtigde leden : 61 niet-stemgerechtigde leden : 20 totaal :81 Dagelijks Bestuur (DB) Jongeren die iets meer willen doen voor de jeugd, problemene bespreken, voorbereiden AV, informatie verzamelen, uitvoeren beslissingen AV, vooral nadenken over jeugdbeleid,... stemgerechtigde leden : 8 niet-stemgerechtigde leden : 3 totaal :11

11 Structuur Jeugdraad Werkgroepen van de Jeugdraad : De Jeugdraad heeft ook enkele werkgroepen. In deze werkgroepen wordt over een aantal specifieke onderwerpen gesproken, nagedacht, activiteiten georganiseerd, … werkgroep Politiek : “Schepen Gezocht” en “Gemeenteraad” werkgroep Speelruimteplan : speelplekjes en skateterreinen werkgroep Jeugdraadcafé : voor jeugdvereniginigen ! werkgroep Fuiven : plakborden, fuifzalen, repetitieruimten, …

12 Leden vd Jeugdraad die de Jeugdraad vertegenwoordigen : in de stuurgroep jeugdruimteplan in de stuurgroep JeugdWerkBeleidsPlan in de stuurgroep Feest Vlaanderen 2002 op 11 juli in Park in de milieuraad in de Gemeentelijke Raad OntwikkelingsSamenwerking in de stuurgroep Stedenband in de AV van de Sportraad in de Raad van Beheer Cultuurcentrum in de Commissie ruimtelijke ordening in de Raad van Beheer vzw ‘t Eike in de Raad van Beheer vzw JRC Werkgroepen : dorpsdag, Dag van de Jeugd, +12 jarigendag, Roefel, Jeugdraadcafé, vormingsdag, Sinterklaasfeest,

13 Structuur Jeugdraad Vergaderingen : Algemene Vergadering : maandelijks Dagelijks Bestuur : maandelijks

14 Ook activiteiten ism JRC vzw ! Jeugdraad adviezenJeugdcentrum Beheer JRC vzw activiteiten Jeugdraadcafé’s Roefel Dag van de Jeugd +12 jarigendag Dorspdag Vlaanderen 2002... AV DB Werkgroepen Adviezen Afvaardiging... Programmatie Verhuur lokalen JH Hob Nob Jeugddienst Uitleendienst Jeugdbibliotheek...

15 Realisaties! Advieswerk : nog

16 Begroting jeugd 2002 Vergoeding monitoren(swap, roefel en andere)€2.150 Werkingskosten jeugdraad€7.230 Toelagen jeugdbewegingen€11.200 Toelagen speelpleinwerking€17.700 Toelagen jeugdhuizen€2.500 Toelagen jeugdmuziekateliers€8.150 Toelagen kadervorming€3.725 Toelagen integratie achtergestelde jeugd€600 Applaustoelagen€625 Toelage samenwerking jeugdorganisaties€1.250 Toelage Den Horst€1.250 Toelage rondreizende kinderanimatie€875 Toelage JRC€3.725 Toelage De Zonnepinkers€375 Subsidie particulier jeugdwerkinfrastructuur€24.800 Inrichting en renovatie speelterreinen€37.185 Uitleendienst jeugdwerk€2.475 Bijdrage De Lijn - feestbus€875 Werkingstoelage - Leninglasten jeugdcentrum€40.542 TOTAAL zonder personeelskosten€167.232 - 6.746.122 bef


Download ppt "Jeugdraad Brasschaat Enkele cijfers Wat betekent Jeugdraad ? Wat doet de Jeugdraad ?"

Verwante presentaties


Ads door Google