De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar een nieuwe structuur van de kerkenraad.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar een nieuwe structuur van de kerkenraad."— Transcript van de presentatie:

1 Naar een nieuwe structuur van de kerkenraad

2 Kernvraag Hoe kan de kerkenraad de gemeente beter leiden en dienen
opdat ze beter gemeente van Jezus Christus kan zijn en geestelijk kan groeien daar waar groei nodig is zoals omschreven in missie en visie.

3 Waarom is het nodig (1)? Kerkenraadsvergaderingen vol en lang
Door veel regeldingen te weinig tijd voor visie en beleid Omvang van kerkenraad maakt gedachtewisseling en besluitvorming moeilijk. Kerkenraad komt onvoldoende toe aan geestelijke opbouw en belangrijke geestelijke thema’s

4 Waarom is het nodig (2)? Ambtdragers zwaar belast, ook door groei van gemeente Ambtsdragers komen onvoldoende toen aan (pastoraal) werk in gemeente Ambtsdragers moeten pastorale én bestuurlijke gaven hebben en dat gaat lang niet altijd samen

5 Waarom is het nodig (3)? Onduidelijk wie waarover gaat in kerkenraad en voor gemeente. Veel onderwerpen missen in kerkenraad eerstverantwoordelijke probleemeigenaar Communicatie naar gemeente laat te wensen over.

6 Nieuwe structuur is nodig
Conclusie kerkenraad: Verbeteringen in vergaderstijl en –methoden zijn onvoldoende om problemen op te lossen. Nieuwe structuur is nodig. Ook veel andere NGK-en (groot en klein) pasten structuur aan

7 Aanpak Leren van andere gemeenten Stap voor stap, geen dik rapport
Hulp van binnen en buiten Kerkenraad besluit Gemeente wordt betrokken

8 Uitgangspunten Visie op/voor gemeente gaat voorop.
Structuur volgt, ondersteunt en dient. Werken binnen bijbelse kaders. Herkenbare verbinding met NGK en gereformeerde traditie Geen ‘Raad van Bestuur’ ver en los van gemeente, maar kerkenraad en gemeente stevig verbonden.

9 Bijbelse kaders (1) Bijbel geeft geen blauwdruk of structuurplaatje
Kerkenraad als orgaan zeldzaam Grote variatie in ambten en bedieningen Inhoud ambten niet altijd duidelijk

10 Bijbelse kaders (2) Essentie ambt wél duidelijk
Ambtsdragers gaven van Christus Geven leiding met gezag van Christus Leiding primair geestelijk, niet organisatorisch Ef. 4, 11 en 12 sleuteltekst

11 Bijbelse kaders (3) Efeze 4:11,12
‘En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd’.

12 Bijbelse kaders (4) Ambtsdragers zijn dienende leiders
Vol van Gods Geest Herders met oog en hart voor schapen en weten wat ze nodig hebben Weiden: kudde weg wijzen, voorop gaan Hoeden: kudde beschermen Voorbeeld zijn: ‘walk your talk’

13 Bijbelse kaders (5) Niet alles zelf doen: zie Mozes
Leiden: toerusten, coördineren Ambtsdragers als pezen en spieren van het Lichaam van Christus

14 Stand van zaken Voorwerk gedaan Werk van andere gemeenten benut
Twee besprekingen gehad Hoofdlijnen vóór zomer 2012 Uitwerking na zomer 2012 Invoering winter/voorjaar 2013 Gemeente betrokken op diverse momenten

15 Ervaring andere gemeenten
Nieuwe structuur is mogelijk binnen bijbelse kaders Geeft kerkenraad lucht en geeft ruimte voor geestelijk leiding geven Helpt ambtsdragers hun taak met vreugde te verrichten Gemeenten zijn blij met meer zorg en grotere duidelijkheid

16 Perspectief Kerkenraad die gemeente beter kan leiden en dienen
opdat ze beter gemeente van Jezus Christus kan zijn en geestelijk kan groeien daar waar groei nodig is.


Download ppt "Naar een nieuwe structuur van de kerkenraad."

Verwante presentaties


Ads door Google