De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De charismatische beweging is een beweging in het christendom die wordt gekenmerkt door een grote nadruk op persoonlijk geloof, en de ervaring hiervan,

Verwante presentaties


Presentatie over: "De charismatische beweging is een beweging in het christendom die wordt gekenmerkt door een grote nadruk op persoonlijk geloof, en de ervaring hiervan,"— Transcript van de presentatie:

1

2

3

4 De charismatische beweging is een beweging in het christendom die wordt gekenmerkt door een grote nadruk op persoonlijk geloof, en de ervaring hiervan, door de gaven van de Heilige Geest, zoals het spreken in tongen, genezing door handoplegging en ontvangen van visioenen en openbaringen van God.

5 DEZE STUDIEDAG deel I 'charisma' in de Bijbel wat is het? waar vinden we het? hoe manifesteert het zich? deel II de tijdelijkheid van bepaalde charisma's (1Korinthe 13)

6 = GENADE = VERHEUGEN > effect = al wat blij maakt

7

8 Romeinen: 6x 1:11, 5:15, 5:16, 6:23, 11:29, 12:6 1Korinthe 7x 1:7; 7:7, 12:4, 12:9, 12:28, 12:30, 12:31 (5x in hoofdstuk 12!) 2Korinthe 1x 1:11 1Timotheüs 1x 4:14 2Timotheüs 1x 1:6 1Petrus 1x 4:10 17x in het NT 16x Paulus

9 Romeinen 5:15 Maar het is met het genade-effect niet zo als met de overtreding; want, indien door de overtreding van die ene de velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave, bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor de velen overvloedig geworden.

10 Romeinen 11:29 Want de genade-effecten en de roeping Gods zijn onberouwelijk. zij zijn Israelieten, hunner is het zoonschap en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften... -Romeinen 9:4-

11 Romeinen 12:4,5 4 Want, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, 5 zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander.

12 Romeinen 12:6-8 6 Wij hebben nu genade-effecten, onderscheiden naar de genade, die ons gegeven is: 7 profetie, naar de maat van het geloof; wie dient, in het dienen; wie onderwijst, in het onderwijzen; 8 wie aanmoedigt, in het aanmoedigen; wie mededeelt, in eenvoud; wie leiding geeft in ijver; wie barmhartigheid bewijst, in vrolijkheid.

13 1Korinthe 1:4-7 4 Ik dank God te allen tijde over u, vanwege de genade Gods, die u in Christus Jezus geschonken is; 5 want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in Hem: in alle woord en alle kennis, 6 gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u bevestigd is, 7 zodat gij ten aanzien van geen enkele genade-effect te kort komt, terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Here Jezus Christus.

14 1Korinthe 7:7 Ik zou wel willen, dat alle mensen waren, zoals ikzelf. Doch iedereen heeft van God zijn bijzondere genade-effect, de een deze, de ander die.

15 1Korinthe 12:4 Er is verscheidenheid in genade-effecten, maar het is dezelfde Geest;

16 1Korinthe 12:8,9 8 Want aan de een wordt door de Geest gegeven een woord van wijsheid, en aan een ander een woord van kennis naar dezelfde Geest; 9 aan iemand anders geloof in dezelfde Geest en aan een ander genade-effecten van genezingen in die ene Geest;

17 1Korinthe 12:28 En God heeft sommigen geplaatst in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna genade-effecten van genezingen, bekwaamheid om te helpen (CV: supports), om te besturen, en verscheidenheid van tongen.

18 1Korinthe 12:30 Hebben soms allen genade-effecten van genezingen? Spreken soms allen in tongen? Vertolken zij soms allen?

19 1Korinthe 12:31 Streeft dan naar de hoogste gaven. En ik wijs u een weg, die overtreffender is. lett. Beijvert dan de grotere genade-effecten


Download ppt "De charismatische beweging is een beweging in het christendom die wordt gekenmerkt door een grote nadruk op persoonlijk geloof, en de ervaring hiervan,"

Verwante presentaties


Ads door Google