De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeenteopbouw door werken met gemeenthema’s Hans Burger

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeenteopbouw door werken met gemeenthema’s Hans Burger"— Transcript van de presentatie:

1 Gemeenteopbouw door werken met gemeenthema’s Hans Burger
Kernthema’s Gemeenteopbouw door werken met gemeenthema’s Hans Burger

2 Vooraf: niets spreekt vanzelf
De vanzelfsprekendheid is voorbij Alles wat je in de gemeente doet, motiveren en beargumenteren Vanuit Het goede nieuws van Jezus Christus Wie Jezus is Wie de drievuldige God is Waar deze gemeente zich nu bevindt

3 1. Franeker 2006-2011 Franeker ervaringen
‘Gemeente-zijn vanuit het evangelie’ Micha-campagne ‘Gedreven door de liefde van Christus’ Preken over 2 Korinte 5 Bezinning op jeugdwerk

4 1. Franeker 2006-2011 2008-2009: ‘Het nieuwe leven’
Preken over Kol. 3 30 dagen project: ‘Leven vanuit Jezus’ Jeugdwerk Kringenwerk : ‘Levende stenen’ Preken over 1 Petrus 2

5 1. Franeker 2006-2011 2010-2011: ‘Samen God eren’
Preken over diverse teksten Liturgie

6 2. Waarom gemeente-thema’s?
15 Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. 16 Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. 

7 2. Waarom gemeente-thema’s?
Geestelijk leiding geven: richting wijzen Activiteiten en organiseren verwortelen / funderen in Christus Motiveren: in beweging komen, vanuit de kern, gericht op de kern Samenbinden: vanuit Christus samen bezig zijn

8 3. Rol kerkenraad / voorganger(s)
11 En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, 12 om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, 13 totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.

9 3. Rol kerkenraad / voorganger(s)
Kerkenraad en voorgangers: Kijk op het evangelie van Jezus Christus Kijk op wie God is Kijk op deze gemeente Kijk op hoe deze gemeente nu gevoed en opgebouwd moet worden, vanuit Christus Kerkenraad moet thema kiezen, niet een gemeenteopbouw-cie

10 3. Rol kerkenraad / voorganger(s)
Dominee: kar-trekker, in elk geval van harte meedoen Kerkenraad juni: thema volgend jaar kiezen Voorstel uit gemeenteopbouw-cie: prima Keus vanuit geestelijke taxatie van deze gemeente nu in haar leven in Christus met God

11 4. Concrete invulling Preken Huisbezoek – materiaal voor gesprek
Eerst 3 / 4 per jaar Startzondag Later maandelijks – met materiaal voor kringen Huisbezoek – materiaal voor gesprek Gemeenteavonden (met sprekers van buiten) Gemeentebrede bijbelstudie

12 4. Concrete invulling Kortere projecten Doorgeef-actie – ‘Wasbolletje’
Micha-project met kerstmaaltijd 30 dagen project ‘Leven vanuit Jezus’ Doorgeef-actie – ‘Wasbolletje’ Gemeenteorganisatie Start nieuwe kringen in kerkdienst over jaarthema Moet iedereen erbij zijn? Tijdens kerkdienst!

13 Geestelijk doelgericht
Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.


Download ppt "Gemeenteopbouw door werken met gemeenthema’s Hans Burger"

Verwante presentaties


Ads door Google