De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gaven gegeven ... totdat Efeze 48-16.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gaven gegeven ... totdat Efeze 48-16."— Transcript van de presentatie:

1 gaven gegeven ... totdat Efeze 48-16

2 Efeze 4 8 Daarom heet het…. Paulus citeert Psalm 6819 2

3 St.Vert. "… heeft Hij de gevangenis gevangen genomen"
Efeze 4 8 … opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen mede, gaven gaf Hij aan de mensen. St.Vert. "… heeft Hij de gevangenis gevangen genomen" = de ekklesia "mede gezet in de hemelse gewesten in Christus Jezus"; Ef.27 3

4 lett. de lagere delen van de aarde
Efeze 4 9 Wat betekent dit: Hij is opgevaren, anders dan dat Hij ook nedergedaald is naar de lagere, aardse gewesten? lett. de lagere delen van de aarde meer van Galilea: ruim 200 meter onder de zeespiegel 4

5 lett. … boven alles van de hemelen
Efeze 4 10 Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen. lett. … boven alles van de hemelen Gr. ta panta = het al 5

6 schrijvers van het 'Nieuwe Testament'
Efeze 4 11 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, apostelen profeten evangelisten herders leraars schrijvers van het 'Nieuwe Testament' 6

7 12 om de heiligen toe te rusten…
Efeze 4 12 om de heiligen toe te rusten… Gr. katartizo … terwijl ze bezig waren hun netten in orde te brengen… Matteüs 4:21 7

8 12 … tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus…
Efeze 4 12 … tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus… St.Vert. "werk der bediening" 8

9 13 totdat wij allen de eenheid des geloofs…
Efeze 4 13 totdat wij allen de eenheid des geloofs… 9 Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. 1Korinthe 13 Lett. deels, fragmentarisch 9

10 13 totdat wij allen de eenheid des geloofs…
Efeze 4 13 totdat wij allen de eenheid des geloofs… 10 Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. 1Korinthe 13 Lett. de volwassenheid 10

11 16 Alle Schrift is van God ingegeven en nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, 17 opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. 2Timoteüs 3 11

12 Efeze 4 13 … en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid… Lett. besef, realisatie 12

13 13 … de maat van de wasdom der volheid van Christus.
Efeze 4 13 … de maat van de wasdom der volheid van Christus. 13

14 14 Dan zijn wij niet meer onmondig…
Efeze 4 14 Dan zijn wij niet meer onmondig… Lett. opdat 14

15 Efeze 4 14 … op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer… 15

16 Lett. tot systematisering van de dwaling
Efeze 4 14 … door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, Lett. tot systematisering van de dwaling 16

17 Efeze 4 15 maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus. Lett. waar zijnde 17

18 Efeze 4 16 En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde. 18


Download ppt "Gaven gegeven ... totdat Efeze 48-16."

Verwante presentaties


Ads door Google