De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een andere manier van werken Een uitwerking van de Visie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een andere manier van werken Een uitwerking van de Visie."— Transcript van de presentatie:

1 Een andere manier van werken Een uitwerking van de Visie

2 Een andere manier van werken Agenda Visie en structuur Een andere manier van werken De nieuwe commissies Invoeringstraject

3 Een andere manier van werken Visie en structuur (1) God wil met ieder van ons een levende relatie; De samenkomsten zijn gericht op de eer van God en op het groeien in het samen liefhebben van God; In onze gemeente zijn we gelovig gericht op Christus en eensgezind; Onze liefde is ook buiten de gemeente te zien. Toekomstbeeld

4 Een andere manier van werken Visie en structuur (2) Woord-Intern: prediking en pastoraat Betrokkenheid kerkleden bij erediensten; Geloofs- en bijbelkennis; Pastoraat; Verwerking van de bijbelse boodschap en het zich eigen maken ervan; Gebedsleven. Daad-Intern: diaconie Onderlinge betrokkenheid; Iedereen erbij betrekken. Daad-Extern: externe hulpverlening Hulpaanbod aan mensen buiten onze kerk. Woord-Extern: evangelisatie en zending Verkondiging aan mensen buiten onze kerk. Doelen voor het gemeenteleven

5 Een andere manier van werken Visie en structuur (3) “We zijn ons er van bewust dat ieder doel uit deze lijst niet op zichzelf staat. Samen versterken ze elkaar en vormen één geheel. Wanneer één van de onderdelen te weinig aandacht krijgt dan komen de andere doelen minder uit de verf. We willen daarom graag aan al deze doelen werken zodanig dat ze elkaar versterken.” Citaat uit de Visie

6 Een andere manier van werken Visie en structuur (4) Vanwege de hoeveelheid doelen keuzes maken: richten op kernpunten; onnodig werk vermijden Activiteiten in samenhang uitvoeren; Uitvoeren op de meest geëigende plek. Wat is nodig om de doelen uit de Visie te bereiken ?

7 Een andere manier van werken Commissie Kerkenraad Commissie Oude structuur

8 Een andere manier van werken C B Z Commissie Oude structuur Kerkenraad

9 Een andere manier van werken Nieuwe structuur Kerkenraad moderamen Commissie Bestuurlijke Zaken Commissie Eredienst Commissie Gemeente- groepen Commissie Dienen Commissie Missionair Commissie Jeugdwerk Taakgebieden Commissie van beheer Koster Boekhouder Werkgroep Internet Werkgroep Beamer... Taakgebieden KIK-ker Muziekcoördinator Gastendiensten Bloemschikken... Taakgebieden Kringleiders Coach Kringleiders... Taakgebieden Lichtbron ontmoeting Hulpstructuren... Taakgebieden Marktkraam Kinderclub Emmaus Zending Hulpverlening... Taakgebieden Jeugdwerkers Jeugdleiders Soos Huiskamergroepen Catechese... Commissie Gemeente Opbouw Voorzitters Overleg

10 Een andere manier van werken Een andere manier van werken (1) De commissie maakt beleid en stuurt aan; Er wordt nagedacht over het huidige werkpakket en over taken in de toekomst; De uitvoering van activiteiten wordt aangestuurd Taakgroepen verzorgen de uitvoering; Problemen worden door de commissie opgelost. Gevolgen voor het werk in en door de commissies

11 Een andere manier van werken Een andere manier van werken (2) Veranderende rollen Commissies maken plannen en voeren uit Kerkenraad stuurt op afstand VZO coördineert CGO ondersteunt Delegeren Bevoegdheden Middelen Verantwoordelijkheden Controle Coördineren Ontlasting van het moderamen Afstemmen plannen Oplossen samenwerkingsproblemen

12 Een andere manier van werken Een andere manier van werken (3)

13 Een andere manier van werken Vijf commissies Eredienst De commissie heeft ten doel alle diensten belangwekkend te maken voor leden én belangstellenden (“inclusieve diensten”); Gemeentegroepen In deze commissie wordt structuur gegeven aan het onderling pastoraat en diaconaat; Missionair Het vormgeven aan het missionair karakter van de gemeente; Dienen Het vormgeven en versterken van het dienen van de naaste; Jeugdwerk Uitwerken jeugdbeleid in aansluiting op de gemeentevisie.

14 Een andere manier van werken Invoeringstraject Feb/Mrt:Overleg met commissies Mrt:Afstemming met de CBZ en het moderamen Mrt/Apr:Samenstellen nieuwe commissies Mei/Juni:Voorbereiden Jaarplan 2008/2009 Het traject voor de invoering ziet er als volgt uit:

15 Een andere manier van werken ?


Download ppt "Een andere manier van werken Een uitwerking van de Visie."

Verwante presentaties


Ads door Google