De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Protestantse Wijkgemeente De We ide ‘De hartslag van het leven’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Protestantse Wijkgemeente De We ide ‘De hartslag van het leven’"— Transcript van de presentatie:

1 Protestantse Wijkgemeente De We ide ‘De hartslag van het leven’

2 Agenda Gemeente avond Protestantse Kerk landelijk en De Weide: Er is meer Ontwikkelingen Cijfers en beleidsplan AK 2012–2017 Onze visie op “kerk-zijn” Afsluiting

3 Er is meer! De hartslag van het leven – Het hart dat klopt door geloof, hoop en liefde – Via vier thema’s: Via inhoud: “Op de dag van de opstanding” Via vorm: “Twee of drie in Jezus’ naam” In de samenleving: “Politiek lichaam” Met andere kerken: “Samen met alle heiligen” Levendige en herkenbare geloofsgemeenschap – Het huis met veel kamers – Verbonden door het geloof – Thuisgevoel in elke levensfase – Herkenbaar en toegankelijk – Voortdurend in beweging en meegroeien met mensen

4 Er is meer! Ontwikkelingen PKN De Weide – Invulling uren ds. Zijlstra/Muis – Jeugdwerk: Ambtsgroep compleet Toolbox Jeugddiaconaat – Diaconaat: Kerstpakketten actie wordt weer gehouden Werkgroepen binnen diaconaat draaien goed – Pastoraat: Van verzorgingsmodel naar ontmoetingsmodel Buurtontmoetingen, wandelingen, maaltijd – Vieringen: Aanvulling ambtsgroep, Jaap Lowijs (preekrooster) Voorbereidingen gestart Vespers – Kerkrentmeesters: Actie Kerkbehoud Hoe om te gaan met bezuinigingen

5 Prognose AK 2012 - 2017 Trend: Ledental daalt 3,5 % per jaar Aantal predikanten van 10 naar 6 Aantal medewerkers verminderen Aantal (Kerk)gebouwen van 6 naar 3 ?

6 Cijfers zonder beleidsmaatregelen JaarGeref. KerkHerv. Gemeente 2011-/- 57.000-/- 108.000 2013-/- 125.000-/- 33.000 2015-/- 188.000-/- 65.000 2017-/- 262.000-/- 116.000 Totaal 2010 t/m 2017 -/- 1.095.000-/- 553.000

7 Cijfers na maatregelen JaarGeref. KerkHerv. Gemeente 2011-/- 57.000-/- 108.000 2013 21.000-/- 33.000 2015 24.000 98.000 2017 21.000 98.000 Totaal 2010 t/m 2017 -/- 56.000 56.000

8 Voorzet beleidsplan 2012-2015 AK Vasthouden aan huidige structuur Thuisvoelen in eigen wijkgemeente Visie wijken voorafgaand aan definitieve besluitvorming Fusie en sluitende begroting 2013 Discussie wijkindeling Kostenbeheersing

9 Onze visie Indeling en plaats 8 groepen 3 stellingen/situaties Wat wil je nog extra inbrengen

10 Kernwijken Vorming van 3 kernwijken: – Centrum(Grote Kerk / Hoofdstraatkerk) – Zuid / Oost(Goede Herderkerk / Oosterkerk) – De Weide(Kerkboerderij / Vredehorst)

11 Onderwerp 1: Visie “kerk-zijn” Hoe visie te ontwikkelen als Kernwijk – Werkgroep (ad hoc) instellen ? – Ondersteuning Gemeente Adviseur PKN – Overig? Nieuwe Visienota Protestantse Kerk – ‘De hartslag van het leven’ – (‘Leren leven van de verwondering’ 2005) Wat zijn onze eigen ideeën ?

12 Onderwerp 2: “Autonomie” Kernwijken Wat moeten de accenten van het nieuwe beleidsplan zijn Financiële verantwoordelijkheid per wijk – Extra impuls Actie Kerkbalans ! Predikantsplaatsen per wijk (Kerkelijk) medewerkers per wijk – Pastoraal / jongerenwerk / koster – Vrijwilligers netwerk

13 Onderwerp 3: Solidariteit Kernwijken Inkomsten (egalisatiefonds ?) Leeftijdsopbouw per wijk zeer verschillend – (veel ouderen / veel jonge gezinnen) Jongeren(werk) accent op ‘jonge’ wijken Samenwerking op (bijzondere) activiteiten

14 Toelichting + afsluiting Korte toelichting per groep Inleveren ideeën en opmerkingen Afsluiting


Download ppt "Protestantse Wijkgemeente De We ide ‘De hartslag van het leven’"

Verwante presentaties


Ads door Google